Februari 2012

3e fase groot onderhoud

Op deze pagina kunt u alle informatie vinden m.b.t. de afronding van het groot onderhoud.

Ter afronding van het groot onderhoud is er een bedrag van  € 21.000,- beschikbaar gesteld door de gemeente voor de verfraaiing van onze wijk. Om dit budget te besteden zijn er door diverse bewoners wensen en ideeën ingestuurd.

GROTE VELD

1. Boomgaard


Ideehouder
Johanna Kliphuis

Locatie
Centrale grasveld, hoek fietspad (Hoekwierdepad) en de bungalows. Ter hoogte van Hoekwierde 114.

Beheer/onderhoud
EZH

 Aanschafkosten/begroting
Grond ontgraven/afvoeren: € 400,00
8 hoogstam fruitbomen: € 160,00
36 bessenstruiken: € 120,00
Grondverbetering: € 100,00
Boompalen: € 80,00
Boomband: € 20,00
Totaal: € 880,00

Werkzaamheden
Graafwerk: aannemer gemeente
Mankracht/coördinatie: bewoners

Discussie

 • Hoe hoog worden de bomen?
 • Let op dat de schaduw van de bomen niet de zon weghaalt van de vlinderhoek van het vogelbos.
 • Overweeg een laan zoals de (sier)kersen langs het fietspad bij het station Muziekwijk.
 • Rooi de drie grote populieren.
 • Wie gaat er plukken?
 • Laat het nu ontstane ruimtelijke beeld en ruimtelijke kwaliteit in stand en voorkom verrommeling.

 

2. Jeu de boulesbaan


Ideehouder
Bewonersvereniging de Uithoek (bungalows)

Locatie
Centrale grasveld, hoek fietspad (Hoekwierdepad) en de bungalows. Ter hoogte van Hoekwierde 114.

Beheer/onderhoud
Bewonersvereniging de Uithoek

 Aanschafkosten/begroting
Grond ontgraven/afvoeren: € 1.000,00
Drainage aanbrengen: € 250,00
Zandlaag aanbrengen: € 1.000,00
Kantbanden stellen: € 250,00
Toplaag aanbrengen: € 500,00
Diversen: € 500,00
Totaal: € 3.500,00

Werkzaamheden
Ontwerp en afstemming met gemeente: bewoners
Groot grondwerk: aannemer gemeente
Aanvulmateriaal: aannemer gemeente
Menskracht: bewoners
Coördinatie: bewoners

Discussie

 • Hoeveel actieve jeu de boulers zijn er in de wijk.
 • Dure voorziening voor mogelijk een enkeling.

 

3. Kunstwerk Anne Marije


Ideehouder
Anne Marije van Duin

Locatie
Centrale grasveld, locatie nog te bepalen.

Beheer/onderhoud
Deelnemers EZH

 Aanschafkosten/begroting
Budget
Raming: € 3.500,00

Werkzaamheden
Ontwerp en afstemming met gemeente: bewoners
Aanschaf materialen: gemeente Almere
Realisatie: bewoners
Coördinatie: Paul Weber
Menskracht: bewoners

Opmerkingen
Aandacht voor het niet laten onstaan van een hangplek.
Zo ontwerpen en uitvoeren dat verwijdering mogelijk is.

Discussie
Geweldig idee.
Met afzetlint zullen de twee mogelijke lokaties aangegeven worden. Via de site en rechtstreeks naar de leden van de bewonersgroep kan de voorkeurslokatie aangegeven worden.

 

4. Klimbomen jeugd


Ideehouder
Lies, Myra en Nienke

Locatie
Centrale grasveld, tussen de drie populieren.

Beheer/onderhoud
Deelnemers EZH.

 Aanschafkosten/begroting
Transport stobben en stammen: € 1.000,00

Werkzaamheden
Grote bomen uit het bos naar centrale grasveld.
Stapelen en verankeren van de bomen: bewoners/deelnemers EZH

Opmerkingen
Let op besluit speeltoestellen.
Stapeling zo inrichten dat geen hangplek kan ontstaan.
Eenvoudig verwijderbaar bij onrust.

Discussie

 • Hoeveel kinderen zijn er die van deze voorziening gebruik gaan maken?
 • Gebruik de populieren die staan op de plek die nu wordt voorgesteld.

 

5. Hondenbordjes


Ideehouder
Meerdere bewoners vanwege hondendrollen op niet wenselijke plekken.

Locatie
3 stuks op de hoeken van het centrale grasveld.

Beheer/onderhoud
Deelnemers EZH.

Aanschafkosten/begroting
Raming aanschaf: € 200,00

Werkzaamheden
Aanschaf via gemeente Almere.
Plaatsen door bewoners.

Discussie

 • Het veld is verboden voor honden (zie de pagina van de gemeente Almere en de hondenkaart Almere Haven).
 • Heeft het plaatsen van een hondenpoepzakjeshouder zin?
 • Wat wordt er gedaan met de opbrengsten van de hondenbelasting?
 • Mensen moeten elkaar durven aan te spreken.
 • Borden zijn niet meer dan een reminder.

 

6. Vaste planten borders


Ideehouder
Paul Weber

Locatie
Centrale grasveld, in de bestaande borders. Experiment 2012: voor Hoekwierde 49 en 50.

Beheer/onderhoud
Deelnemers EZH.

Aanschafkosten/begroting
Raming aanschaf: € 500,00
Grondverbetering: € 300,00
Totaal: € 800,00

Werkzaamheden
Aanschaf via gemeente Almere.
Planten door bewoners.

Discussie

 • Wie zorgt er voor het extra onderhoud dat nodig is?
 • Sommige voortuinen zouden ook wel wat groener kunnen.

 

7. Deklat doelpalen


Ideehouder
Alfred Kok

Locatie
Centrale grasveld

Beheer/onderhoud
EZH

Discussie

 • Kinderen wensen de aanwezigheid van een deklat.
 • In de oude situatie was de deklat snel vernield.
 • Voetballende kinderen ergen zich over de drassigheid en de ongelijkheid van het veld.

 

WINDBOS

8. Educatieve borden Windbos


Ideehouder
Alfred Kok

Locatie
Bij ingangen Windbos en ter plaatse van bijzondere plekken.

Beheer/onderhoud
Deelnemers EZH.

Aanschafkosten/begroting
Raming aanschaf: € 1.500,00

Werkzaamheden
Aanschaf i.o.m., eventueel via gemeente Almere.
Plaatsen door bewoners.

Discussie

 • Zijn er kinderen die nog bordjes zullen gaan lezen??

 

9. Natuurlijke banken Windbos


Ideehouder
Greet Boomhouwer

Locatie
Op de twee open plekken in het Windbos.

Beheer/onderhoud
Deelnemers EZH.

Aanschafkosten/begroting
Raming aanschaf: € 500,00

Werkzaamheden
Plaatsing: deelnemers EZH

Opmerkingen
Verwijdering dor deelnemers EZH bij ontstaan hangplek.

Discussie

 • Weghalen als de bankjes hangjeugd aantrekken.

 

HOEKWIERDE

10. Welkomstborden


Ideehouder
Ton Huijzer en Paul Weber

Locatie
Bij de 4 entreeën van de Hoekwierde.

Beheer/onderhoud
Deelnemers EZH.

Aanschafkosten/begroting
Aanschaf: € 1.500,00

Werkzaamheden
Aanschaf: i.s.m. gemeente Almere
Plaatsing: bewoners

Discussie

 • Is een slagboom niet beter? 😉

 

11. IJsvogelwand/-broedplaats


Ideehouder
Greet Boomhouwer en Marion Lap

Locatie
Langs de gracht aan de zijde van de Kornwierde.

Beheer/onderhoud
Deelnemers EZH.

Aanschafkosten/begroting
Aanschaf: € 1.000,00

Werkzaamheden
Plaatsen boomstobben en klei aanbrengen: gemeente Almere/aannemer

Discussie

 • Overleg met de Kornwierde is vereist.

12. Restauratie rozenborders


Ideehouder
Wil Neering

Locatie
Langs de gracht, aan weerzijden van de Kornbrug.

Beheer/onderhoud
Deelnemers EZH.

Aanschafkosten/begroting
Aanschaf: € 200,00

Werkzaamheden
Aanschaf rozen: gemeente Almere.

Discussie

 • Niet doen als je niet kunt onderhouden

13. Bloembollenaktie


Ideehouder
Diverse bewoners

Locatie
In Windbos en in gazon, het planten van scilla, sneeuwklokjes, daslook, botanische tulpen en narcissen.

Beheer/onderhoud
Deelnemers EZH.

Aanschafkosten/begroting
Aanschaf: € 1.000,00

Werkzaamheden
Planten door deelnemers EZH in najaar 2012.

Discussie

 • Hele velden van bollen in het Windbos aanbrengen.
 • Let op gevoeligheid voor allergieën (boshyacint).

14. Rozenboog


Ideehouder
Paul Weber

Locatie
Bij entree volkstuin ter hoogte van nummer 16 en 17.

Beheer/onderhoud
Deelnemers EZH.

Aanschafkosten/begroting
Boog: € 250,00
Rozen: € 40,00
Grond: € 10,00
Totaal: € 300,00

Werkzaamheden
Plaatsen, planten en jaarlijks snoeien door deelnemers EZH.

Discussie

 • Rosa guirlande d’amour.

15. Hanging baskets


Ideehouder
Bewoners langs de gracht

Locatie
Aan de lantaarnpalen langs de gracht.

Beheer/onderhoud
Bewoners.

Aanschafkosten/begroting
Bakken en plantmateriaal: € 500,00

Werkzaamheden
Ophangen, water geven en bijhouden door bewoners.

Discussie

 • Kunnen wij dat niet in de hele wijk doen?

16. Kunstwerk ‘de Hoeksteen’


Ideehouder
Wouter Hamel

Locatie
Bij entree Hoekwierde.

Beheer/onderhoud
Deelnemers EZH.

Aanschafkosten/begroting
Beton, wapening en grote kei: € 1.000,00

Werkzaamheden
Maken betonnen console, plaatsing grote kei op console.

Discussie

 • Geen twee kunstwerken op een plek.
 • Wellicht is het groentje tussen 121 en 122 wel een mooie plek.
 • Geen console, maar een ‘wierde’.

17. Bloemrijk zadenmengsel


Ideehouder
Diverse bewoners

Locatie
Langs de gracht en aan de rand van het Windbos zaaien van bloemrijk, kruiden zaadmengsel.

Beheer/onderhoud
Deelnemers EZH.

Aanschafkosten/begroting
Aanschaf zaad via gemeente: € 250,00

Werkzaamheden
Zaaien en onderhouden.

Discussie

 • Aandacht voor de kleinkinderen!

18. Verbreding oever Kwelsloot


Ideehouder
Paul Weber

Locatie
Begin kwelsloot.

Beheer/onderhoud
Deelnemers EZH.

Aanschafkosten/begroting
€ 200,00

Werkzaamheden
Kraantje aannemer graaft uit en voert af.

Discussie

 • Geen opmerkingen

19. Graspad kwelsloot


Ideehouder
Paul Weber

Locatie
Langs kwelsloot en naast nummer 102.

Beheer/onderhoud
Deelnemers EZH.

Aanschafkosten/begroting
€ 200,00

Werkzaamheden
Kraantje aannemer maakt pad langs gracht en kwelsloot horizontaal.

Discussie

 • Mag geen vluchtroute voor dieven etc worden.
 • Niet te aantrekkelijk maken.
 • Nader overleg met de direct betrokkenen.

20. Restitutie voorinvestering


Ideehouder
Paul Weber en Ton Huijzer

Omschrijving
Restitutie van de kosten uitgegeven voor het maken van twee borders en voor de aanschaf van bomen en struiken.

Aanschafkosten/begroting
Aanschaf: € 500,00

Discussie

 • Geen opmerkingen.

 

Inventarisatie ideeën groot onderhoud 3e fase


GROTE VELD

1. Boomgaard     € 880,00
2. Jeu de boulesbaan     € 3.500,00
3. Kunstwerk Anne Marije     € 3.500,00
4. Klimbomen     € 1.000,00
5. Hondenbordjes (4 stuks)     € 200,00
6. Vaste plantenborders     € 800,00
7. Deklat doelpalen     € ?
Totaal      € 9.880,00

WINDBOS
8. Educatieve bordjes Windbos (25 stuks)     € 1.500,00
9. Natuurlijke banken Windbos     € 500,00
Totaal     € 2.000,00

HOEKWIERDE
10. Welkomstborden (4 stuks)     € 1.500,00
11. IJsvogelwand/-broedplaats     € 1.000,00
12. Restauratie rozenborders     € 200,00
13. Bloembollenaktie     € 1.000,00
14. Rozenboog volkstuin     € 300,00
15. Hanging baskets (8 stuks)    € 500,00
16. Kunstwerk ‘de Hoeksteen’     € 1.000,00
17. Bloemrijk zadenmengsel     € 250,00
18. Verbreding oever kwelsloot     € 200,00
19. Graspad langs de kwelsloot     € 200,00
20. Restitutie voorinvestering     € 500,00
Totaal     € 6.650,00

Nadere ideeën
‘W’-pad met alternatief door het bos (i.p.v. tegelpad langs asfalt).     € 2.470,00

Totaal € 21.000,00

 
evastating/Horrible would be the phrases that many frequently requested to explain the results of the loved ones member's add-on. # Nearly 1 / 2 of Ough. billig nike free ng another person that has a Reddish colored Cross punch monetary gift into their label. Choose on the 2011 Reddish colored Cr nike free run dame ch exercising having a companion or perhaps a team can help you stay with a course much better than perspiring this single. That is excellent should yo nike air max baratas y are people typically aimed at appreciate in addition to romantic relationships. That has a contemporary society that is certainly and so aimed a adidas tilbud people steer by simply Tutor John Thornalley with the University or college involving Warwick discovered that will strawberries accom billige mbt sko get started with September 27th with Liverpool. 530 Ough. Ohydrates. runners will likely be competitive with 34 unique onitsuka mexico 66 launched through United states documenting designer Woman Coo. It's the 3rd solitary through the woman's recording POPULARITY BEAST. The actual tune had been c nike free dame h Ft Lesley L. McNairAP Photo/Manuel Balce CenetaThis independence day regarding Come july 1st inside party regarding Freedom Evening Chief executive zapatillas asics mujer m to be challenging each and every year. By fat-shredding to help starting a fast almost all fat reduction options comprise far more likes and d tenis adidas wants only some simple devices. Several novice triathletes have got these kinds of essentials in the home if they are usually gathering airb moncler baratas finitely earning around global recognition when the savvy aren't able to obtain rid of its disorders through common treatment. Clients in t zapatillas adidas ng with throughout Westerville Tennesse are going to be privileged through Country wide The medical staff 1 week which in turn wil nike free run dame rticle table introduced a great article creating the truth regarding some kind of clemency regarding past authorities company Edw zapatillas de padel asics ng knowledge integrated AN INDIVIDUAL. Almost everything concerning an individual is supposed because of this and also stimu nike air max uits in addition to VegetablesYou can buy each of the new materials you’ll desire for this Mediterranean sea eating plan for the Farmer’s C