www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

EZH Bosbeheer

»agenda     »kwartaalplan     »documenten
Aureaal Windbos I aka Zandbos (achter Hoekwierde 51-57)
– Windbos II aka Kleibos (achter Hoekwierde 1-5 /34 -50)
– Windbos III aka Windbos (achter Hoekwierde 6-13)
(zie kaart)
– bomen op het centrale veld
– bomen op en rond kinderspeelplaats de Plek
– bomen langs de Kwelbeek en de gracht (zie ook knot-doc)
1e contactpersoon
2e contactpersoon
Levien van Oorschot
Arjen van Veen
Mandaat – beheer betreffende de bomen in het aureaal
– bewaken diversiteit, algehele gezondheid van de bomen en de toegankelijkheid van de bossen
Werkzaamheden – jaarlijkse bosschouw met gemeente-functionaris
– opstellen beheerplannen
– planten, snoeien, kappen van bomen volgens beheerplan
Documenten Bosbeheerplan.pdf
Knotplan
bijzonderheden / uitzonderingen
(zie kaart)
– In het Windbos I bevindt zich “Greets Vogelkijkhut”. De inrichting van de voederplek, die begrensd wordt door een ril en de hut zelf, is in beheer bij Greet Boomhouwer.
– het Krachtbossie is in beheer bij Carol.
Voor beiden geldt dat werk aan de bomen in nauw overleg wordt gedaan.

– het Vogelbos kent vooralsnog een eigen beheergroep. Een groep vrijwilligers werkt periodiek aan  het onderhoud. Er is een 5-jarenplan.

Thema door Anders Norén