www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

EZH Kwelbeekbeheer

CONCEPT »agenda     »kwartaalplan     »documenten
Aureaal Kwelbeek vanaf de bron tot de zwaluwentil: waterplas bij de kwel, water bij de speelplek, paddenpoel, wadi door het bos, Kwelbeek-zuid, Kwelbeek-noord.
Tevens nieuwe natuurpad langs de gracht en bijbehorende oever.
1e contactpersoon
2e contactpersoon
Greet Boomhouwer
Mike Apers
Mandaat – watermanagement, waterbeplanting, oeverbeplanting
– onderhouden waterloop en begroeiing in de wadi
– opstellen ‘rietplan’
Werkzaamheden – onderhouden rietkragen volgens ‘rietplan’
– bewaken biodiversiteit in en rondom het water
bestrijden ongewenste invasieve exoten
– plaatsen en onderhouden eenden-korven
Bijzonderheden Kwelbeek-zuid wordt gedeeltelijk autonoom onderhouden door Joop (volgens het principe van het geïnstitutionaliseerd anarchisme) – zie kaart –

Thema door Anders Norén