www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

De Kwelbeek

Natuurontwikkelingen kwelbeek

Het gebiedje rond de kwelbeek is omgevormd met als doel de natuur en landschapswaarden te vergroten. Daarmee worden de recreatieve en natuur educatieve mogelijkheden in de buurt vergroot en de schade veroorzaakt door het machinaal maaien van het talud en het schouwen sterk verminderd. Tevens wordt het schouwen van de sloot vereenvoudigd.

IMG_7884 brug gereed.

De Kwelbeek is meer gecentreren in het gebied en op een aantal plekken verbreed. De uitstraling van het gebiedje heeft nu een “groen hart” ofwel “Kromslootpark” karakter gekregen door een doorgaande knotwilg en knot/els strook te realiseren. De aanleg van enkele sleedoorn/elzenbosjes vergroten de aantrekkelijkheid voor vogels. Tevens zijn er ijsvogelwanden gerealiseerd. Het riet dient om de twee à drie jaar gemaaid te worden. Het schouwen eveneens om de drie jaar.

Het enthousiasme over de nieuwe kwelbeek is groot. Graag maken wij, bewoners van de Wierden en het Krachtveld het project af. Financiële hulp is voor het vervolg noodzakelijk. De knip is leeg. De subsidies en steun van gemeente, Streekfonds en EZH, totaal € 6.500,-, zijn inmiddels besteed.

Het vervolg kan alleen met aanvullende financiële hulp. Overweeg je die te geven dan kun je je hulp koppelen aan een activiteit die je aanspreekt. Activiteiten zijn;

 • Zaaigoed 2017. Inzaaien van vlinder aantrekkende planten, € 500,-
 • Inhuur frees 2017, € 145,- per dag (noodzakelijk om te kunnen zaaien). Minimaal twee dagen nodig.
 • Zitbank(en)  € 200,- per bank
 • Plantgoed 2017, bessen (€ 5,- per stuk), struiken (€ 8,- per stuk), elzen (€ 2,- per stuk), rozen (€ 2,- per stuk), vaste planten (€ 2,- per stuk). Totaal € 350,-
 • Afvalbak € 200,- per stuk
 • Infopaneel € 1.000,-
 • Folder 200 stuks voor € 200,-
 • Inhuur minigraver € 140,- per dag. Nog 4 dagen nodig.
 • Inhuur trekker + kipper + chauffeur € 60,- per uur. 8 uur nodig.
 • Aanschaf zand € … per m3. Nog 50m3 nodig.
 • Een can met diesel € 15,- t.b.v. het vele extra maaiwerk met de maaimachine.
 • Wo een rietknipper voor deelnemers die niet willen of kunnen bukken. € 20,-
 • Kruiwagen € 60,-
 • Steekschop € 30,-
 • Grashark € 25,-
 • Etc…

Je donatie kun je overmaken op IBAN NL 30RABO0166364797 van de EZH o.v.v. vrienden van de kwelbeek en de activiteit die je wilt steunen. Als je wilt kunnen wij het regelen dat je gift aftrekbaar is van de belasting.

 

Thema door Anders Norén