www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

EZH Maaiploeg

»agenda     »kwartaalplan
Aureaal – alle machinale maaiwerk
onderhoud machines / gemotoriseerd gereedschap
1e contactpersoon
2e contactpersoon
Bram Diemer
Rob Oudshoorn
Mandaat – alle grasvelden, grasstroken langs de fietspaden, grastaluds langs de gracht, alle graspaden
– onkruid op stoepen en in straatgoten
– hanging baskets
Werkzaamheden periodiek maaien van gras
– onkruidvrij maken van stoepen en straten
– reparaties aan stoepen en straten
– hanging baskets
Documenten maaiploeg * overzicht van maaigebieden
* maaibeleid (maaischema 2022)
* straten en stoepen
* veiligheidsbeleid niet-zagers
* jaar-/kwartaalkalender

Thema door Anders Norén