www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

huidige organisatie EZH

Alle werkzaamheden in de wijk Hoekwierde e.o. (voor zover opgenomen in het aureaal van de EZH) worden zoveel mogelijk onderverdeeld in beheergroepen.

We onderkennen

bosbeheer  bouwteam
 groenbeheer  Kwelbeekbeheer
 maaiploeg

Voor zover werkzaamheden niet eenduidig onder te brengen zijn in één van deze groepen worden ze onderling tussen de betrokken groepen afgestemd. Zo nodig buigt het hele beheeroverleg zich er over.

Er bestaan een aantal activiteiten, die niet zozeer bij een van de beheergroepen horen , als wel  specifiek toegewezen zijn aan bepaalde personen.
Deze personen organiseren deze activiteiten of voeren ze zelf uit:

activiteit organisator reserve
organisatie Braamsluipavond Greet Boomhouwer
(laten) afvoeren “hoop van Joop” Hans Lap
wijkschouw Levien van Oorschot
organisatie WijkWerkOchtend (WWO) Bram Diemer
organisatie soep bij WWO Mike
beheer Vogelkijkhut en voederplaats in Zandbos Greet Boomhouwer
beheer Krachtbossie Carol Vrolijken

 

Thema door Anders Norén