www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

Algemeen, Centraal grasveld, Natuur, Speeldriehoek, Vogelbos, Windbos, Zelfbeheer

Verslag algemene informatieavond

37 Hoekwierders en Miranda Jonker van de gemeente zijn bijeen gekomen in de gemeenschappelijke ruimte van de woongroep.

Alfred Kok opent de avond, loopt het programma door en geeft aan wat de bewonersgroep doet en wie er in de bewonersgroep zitten. Voordat hij het woord geeft aan Paul Weber zet hij eerst Simon de Birk in het zonnetje en bedankt hem voor de inzet die hij jaren voor de bewonersgroep en de wijk heeft verzorgd.

Paul stelt ; “Bewoners die zelf hun wijk onderhouden. Sommigen van jullie zeggen dat ik een beetje gek ben. En nu ik stel dat bewoners zelf hun wijk zullen gaan onderhouden hoor ik jullie denken; die vent is nu helemaal gek geworden. Het doel van mijn praatje is dat mijn gekte besmettelijk is en dat u na afloop van deze bijeenkomst ook een beetje gek bent geworden en u zich opgeeft voor een of andere activiteit in de wijk.”

Een jaar geleden is het idee om zelf de wijk te gaan onderhouden ontstaan. Aanleiding vormde het resultaat van het groot onderhoud, het positieve resultaat van de vele vrijwilligers in het Vogelbos en het Windbos. En tot slot de bedreiging vanuit gemeente zijde. Te weten de woningbouwplannen en de bezuinigingen op het onderhoud van de openbare ruimte.

Het doel van het zelfbeheer is het voorkomen van een nieuwe verloedering. Opgave is het zo lang mogelijk behouden van de huidige kwaliteit in een sociaal sterke wijk. Daarbij zijn de bewoners zelf in staat de kwaliteit van hun woonomgeving te bepalen. Zij hebben een opdrachtgevende rol richting de gemeente en worden niet meer gezien als dommige klanten door ambtenaren en bestuurders die zo goed menen te weten wat goed voor ons is. Optimale samenwerking tussen bewoners, Ymere, bedrijfsleven en gemeente gaat zorgdragen voor een plus in de sociale en fysieke leefomgevingskwaliteit.

Het vereiste materieel wordt voor ons ingekocht door de fa. Boogert. De firma gaat ook het materieel onderhouden. Zij vormen ook de achtervang als stagnatie in de bewonersinzet zich voordoet. Deelnemers kunnen ook op hun eigen terrein gebruik maken van het materieel. Het materieel wordt opgeslagen in een zeecontainer die geplaatst gaat worden op het volkstuin complex.

Paul geeft aan dat er een stichting wordt opgericht en hij laat zien wat de inkomsten en uitgaven van het experiment zijn. Iedere bewoner die deelneemt, krijgt een vergoeding omdat de gemeente de bespaarde onderhoudskosten zal overmaken naar de stichting. Op de site zullen alle ontwikkelingen nauwkeurig gemeld worden.
“Samen krijgt “het eigen straatje schoonhouden”in de Hoekwierde een nieuwe dimensie”.
Na afloop blijkt dat 24 bewoners zich hebben opgegeven voor een of andere activiteit in de wijk. Paul zal met deze mensen in gesprek gaan en met voorstellen komen.

Miranda Jonker geeft vervolgens aan het hoe en wat van de door de gemeente beschikbaar gestelde € 21.000,00 voor een verfraaiing van de wijk. Afsluiting van het groot onderhoud. Miranda vertelt ook dat de gemeente nog met een voorstel zal komen voor speelvoorzieningen op het grote veld. Miranda roept op met ideeën te komen.

Alfred sluit af en dankt een ieder voor de positieve inbreng.

Het experiment zelfbeheer werd mede mogelijk gemaakt door:

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Thema door Anders Norén