www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

Algemeen

QR-code over Paddenstoelen. Blauwe wandeling.

Thema paddenstoelen. Blauwe wandelroute. 

Duur zonder onderbrekingen: 30 minuten
Afstand + 1,5 km
Volg de blauwe houten paaltjes met pijl en soms aangegeven op lantaarnpalen of verkeersbord palen.

In deze route door het Windbos kunt u diverse paddenstoelen vinden. Een belangrijk en uniek gegeven is, dat het windbos uit twee bodemtypen bestaat. Eén deel van het bos heeft een zandbodem en het bosvak dat grotendeels langs de dijk ligt heeft een kleibodem. Er zijn paddenstoelen die alleen op een zandbodem voorkomen of alleen op een kleibodem. En veel andere soorten groeien weer op oud hout en kunt u aan treffen in heel het windbos. Dit betekent dat er een grote diversiteit aan paddenstoelen voorkomt. Ook paddenstoelen kennen een tijd van komen en gaan. De periode waarin ze groeien varieert per soort het hele jaar door.

De wandelroutes zijn bedacht door Hans, Marion, Nicolette en Paul. In 2013 zijn de wandelingen gemarkeerd met paaltjes.

Folders, panelen en tegels zijn financieel mogelijk gemaakt door het streekfonds Flevoland.

Voor dat we starten met de wandeling eerst nog een oud prentje  uit het archief van Paul.In den beginne van 1983 waren de bossen om de Hoekwierde nog niet zo volgroeid. Prachtig om te zien hoe het windbos er in 1983 erbij lag. In het zandbos zie je alleen de schietwilgen. De boom die het dichtste bij de huizen staat (waar Ton nu woont) is nu de stobbe van de oudste dikste wilgenboom. De rest is riet. Nog geen kwelsloot etc. De Velden was er nog niet en de rëeen kwamen nog voor je deur.Het grote grasveld was nog kaal.

Foto 1B

Start is bij het bankje.

Foto 1

Nu ook met QR- code te bereiken om onderweg tijdens de wandeling de hele beschrijving bij je te hebben.

Foto 1C

 

Foto 1A

IMG_6287bord10mei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de rug naar het bos zie je rechts de plek waar niet gebouwd mag worden wat een bijzonder natuurgebied is.

Foto 2

Links zie je het vlinder/orchideeën veld.

Foto 3

Door de bijzondere leefomstandigheden heb je hier het jaar rond een grote verscheidenheid aan bijzondere planten en dieren.

Omkeren en een stukje fietspad af .

Rechts heb je het kleibos. De ondergrond is klei. Hier zijn de bomen 40 jaar geleden aangeplant door de Rijksdienst IJsselmeerpolders. Er staan populieren, essen, esdoorns, elzen en veel iepen. Die iepen zijn niet geplant maar het zaad is komen aanwaaien. Wellicht vanuit het Gooi. In 2009 zijn vrijwilligers gestart met het verrijken van dit bos door het creëren van een open plek en de aanleg van paden en takkenril structuur.

Links , het westelijke deel, groeit het zandbos. De ondergrond is ( opgespoten)zand. Dit bos is deels op natuurlijke wijze ontstaan. Met name het deel waar je nu staat is volstrekt natuurlijk en bestaat uit voornamelijk schietwilgen. Schietwilgen herken je makkelijk aan het lange smalle blad.  35 jaar geleden was dit een rietvlakte met enkele jonge schiet- en grauwe wilgen. De toenmalige jeugd stak dat riet met regelmaat aan. Enkele keren per jaar vormde de branden een goede oefening voor de brandweer.

Foto 44

Aan het eind van het fietspad staat aan de westzijde een Amerikaanse eik. Grote bladeren die prachtig verkleuren in de herfst.

Linksaf ga je tussen twee vlieren het zandbos in. 

Foto 4

 

Foto 4A Schietwilg

Schietwilgblad

Foto.4B Bloeiende vlier

Bloeiende vlier

Je loopt nu door het oerbosje. Tot 2010 lagen hier twee grote heipalen. Een herinnering van een heiproefveld van de rijksdienst.

Na 10 meter rechts staat achter de ril. Een oude acacia ofwel robinia.

Foto 5

acacia ofwel robinia

Ooit door een van de eerste bewoners ( Jack of Piet ) aangeplant.

Rechts van het pad kunt u in augustus t/m oktober de gekraagde- en de gewimperde aardster treffen. Laatst genoemde is een matig algemene soort. Links kunt u in september t/m november de nevelzwam treffen.

gewimperde aardster

 

 

 

 

 

 

 

gewimperde aardster

Voor meer info: Klik hier

 

nevelzwam

 

 

 

 

 

 

 

nevelzwam

Voor meer info: Klik hier

 

15 meter verder zie je de stobbe van de dikste wilg van het bos. De omtrek is 7,5  meter.

Foto 6

Ook in dit deel van het bos tref je veel takkenrillen. Afgezaagde takken en ander organisch materiaal worden in stroken neergelegd. Zo ontstaan leefruimten voor vogels, insecten, zwammen en dieren. Nadat de rillen zijn aangebracht zijn er aantoonbaar meer winterkoningen en egels in het bos.

Je kunt op het bankje gaan zitten. 

Foto 7

Bij de tweesprong schuin achter het bankje links aanhouden.

Foto 8A

Je loopt nu door een donker stukje.

Hier komt links de bruine satijnzwam voor.

satijnzwam bruin

 

 

 

 

 

 

bruine satijnzwam

Voor meer info: Klik hier

 

Bij de eerste kruising heb je een grote schiet wilg staan en bij de tweede kruising nog een fraai gevormde grauwe wilg.

Foto 9

schietwilg

Het blad van de grauwe wilg is eirond en het bladerdek is dichter.

In dit gedeelte van het bos woont de vos.

Foto 9A

Vos

Wij lopen met een boog om de burcht heen. Je passeert het beachvolleyveld.

Foto 10

beachvolleyveld.

In het begin was dit een speelplek voor de kinderen uit de buurt. Klein jeugdland. Vele hutten zijn toen gebouwd en afgebroken. Het huidige veld  is ruim 20 jaar geleden aangelegd. Jaren was dit één van de weinige beschutte openlucht beach voorzieningen in Nederland. De toenmalige Nederlandse top trainde hier. Nu wordt er in de zomermaanden op 3 avonden in de week plezier gemaakt met het beachvolley spelletje.

Tussen het pad en het volleyveld staat een strook frambozen. In juni kun je  hier smullen van de heerlijke vruchtjes. In het zand kun je sporenzoeken. De sporen van de ree en de vos zijn makkelijk herkenbaar.

In het najaar organiseert Greet op deze plek een nachtvlinderexcursie.

Foto 10A

De bomen rond het volleyveld kennen een aparte geschiedenis. Tussen het volleyveld en de kwelsloot staan bomen die Paul in 1998 uit het Meerveld heeft gespit en hier heeft geplant. De bomen gingen anders verloren door de bouw van de Velden. Het betreffen een kers, berken, een eik en een esdoorn. Aan de andere zijde heeft Paul enkele bijzonder bomen geplant. Zo staan er een mispel, geschonken door Thijs Gerritsen, een pruim, een kweepeer en  een amandel . je kunt hier een klein rondje lopen. Achter het kippenhok staat een boog waar een kiwi langs groeit, er groeit een steeneik en een parasol moerbei. Daar tegenover staat een inlandse vogelkers. Loop je naar de spar ( herinnering aan een lang vervlogen kerst) dan staan daar een drietal echte hazelnoten.

Langs het pad (links van het volleybalveld) groeien veel kleine aardappel bovisten. Ook kan men hier de witte kluifzwam vinden.

kleine aardappel bovist

 

 

 

 

 

 

 

kleine aardappel bovist

Voor meer info: Klik hier             

 

witte kluifzwam

 

 

 

 

 

 

 

witte kluifzwam

Voor meer info: Klik hier              

 

Bij de kwelsloot.

Rechts zie je het resterende deel van de kwelsloot.

Foto 11

De groene verbinding haaks op de kwelsloot verbind het windbos met het Kromslootpark en het beginbos.

Foto 12

Dat is een belangrijke ecologische zone. Daardoor is het mogelijk dat jaarlijks de windbosree haar jong in het windbos werpt.

De kwelsloot zoals boven omschreven  gold tot 2016 want er was een plan om de vorm van de sloot te veranderen,meer te meanderen en met leuke wandelpaden aan beide zijden te voorzien en ander aanplant. Dit geheel is door vrijwilligers van de Hoekwierde en de Velden tot uitvoer gebracht. De foto’s laten zien hoe het één en ander tot ontwikkeling kwam. Voor verdere informatie kan je terecht op het infopaneel aan het Dunloppad plus een QR-code van de hele ontwikkeling van de kwelbeek zoals het vanaf heden genoemd wordt.

Meteen links het bos weer in.

Foto 13

Eenmaal in het bos, in het rechtse gedeelte, groeit de kleine poederparasol (een matig algemene soort)

kleine poederparasol

kleine poederparasol

Voor meer Info: Klik hier

 

Je loopt evenwijdig aan de rand van het bos. Eerst loop je onder enkele grauwe wilgen en vlier van het eerste uur. Bij een grote schiet wilg, een grote driepoot, ga je links. Je passeert Greets open plek. Een plek die de vrijwilligers ,die het windbos onderhouden, in 2012 hebben gemaakt. Het betreft een voor vogels aantrekkelijke plek. Ron heeft een appelboom geschonken die hier op de rand is geplant. In het voorjaar van 2013 is hier een kruidenmengsel gezaaid.

Veel ganzenbloemen, korenbloemen , bolderik en klaproos lieten zich in 2013 zien.

Foto 14

Ingang Greets open plek

Even voorbij Greets open plek nabij de boomhut kan men de oranjebruine parasol aantreffen.

oranjebruine parasolzwam

 

 

 

 

 

 

oranjebruine parasolzwam

Voor meer info: Klik hier

 

Eenmaal links naar Greets open plek kan men de gekraagde aarster ontdekken.

gekraagde aardster

 

 

 

 

 

 

gekraagde aardster

Voor meer info: Klik hier

 

Het grootste deel van de aanplant in dit deel van het bos stamt uit 1998. Die aanplant , meidoorn, lijsterbes, kornoelje, kardinaalsmuts en es, is er gekomen door een ingreep van de bewoners. Op een ochtend hoorde Paul de kettingzaag. Een aannemer was begonnen met het vellen van alle opslag. Dit was in strijd met de afspraken die bewoners gemaakt hadden met de gemeente. De aannemer had opdracht gekregen om alles te vellen op een paar grote solitaire wilgen na. Je kunt zien dat in deze hoek van het bos nog drie grote wilgen staan. De gemeente had als gewenst beeld enkele solitaire bomen en daaronder een kruidenlaag. Een situatie die ook in het Krachtveld gerealiseerd is. Wij hadden daarentegen afgesproken om het gesloten bos te behouden. Paul heeft het werk stilgelegd en Jack heeft in het stadhuis de juiste mensen op de afspraak gewezen. De zagers zijn verdwenen en later zijn de struweel planten geplant zoals kornoelje, kardinaalsmuts, lijsterbes en meidoorn. Er zijn enkele berken uit de Velden ingeplant en er zijn essen en eiken geplant. In de winter van 2012/2013 zijn duizenden bolletjes in het bos geplant, waaronder de bosanemoon.

Foto 14A

Uitgang Greets open plek, dan links af.

Linksaf en dan even verderop weer rechts.

Je loopt al snel door het wilgenoerbos. Rechts zie je een steenuilenkist. Er heeft van alles in gebroed behalve een steenuil.

Aan het eind van het pad maakt het pad een scherpe bocht naar rechts – er staat hier dauwbraam en hop – en loop je het zandbos uit.

Foto 15

Je gaat over het fietspad de plek op waar niet gebouwd mag worden.

De plek waar niet gebouwd mag worden.

Er staan op dit stukje 11 aangeplante abelen( 2000) Die zijn geplant rond de oorspronkelijke schiet en grauwe wilgen. Die zijn goed te zien op deze luchtfoto uit 1982. Bij de besluitvorming over de Velden gedurende 1992-1998 is er besloten dat hier niet gebouwd diende te worden. De raad is hier in 2010 op terug gekomen en wil dat er hier een 8 verdiepingen hoog flatgebouw komt te staan. Dat gaat ten koste van een uniek natuurgebiedje. Nat, door de kwel , in de winter en droger in de zomer. Een geweldige orchidee/ratelaar plantengemeenschap en alle planten die thuis horen bij een wisselde grondwaterstand. De paddenpoel is permanent nat met als bewoners de kikker, libellen en waterjuffers.

Luchtfoto deel Hoekwierde 1982

Luchtfoto deel Hoekwierde 1982

In februari 2010 is hier door 200 omwonenden geprotesteerd. In 2012 is dat protest op ander wijze over gedaan.

Foto.23A Protest 2012

Protest 2012

De definitieve besluitvorming is in de laatste maanden van 2013.In een wekelijkse collum heeft paul de ontwikkeling van de bijzonder flora en fauna in dit gebiedje beschreven.

Je loopt door een hoek van het natuurgebied en je passeert het fietspad dat van en op de dijk gaat.

Foto 16

De vlinder/orchidee weide.

Je loopt nu door een weide die in het voorjaar vol staat met orchideeën. De gewone en de gevlekte rietorchis. In de zomer vliegen hier talloze vlinders die hier op een grote verscheidenheid aan waardplanten leven en daarvan afhankelijk zijn.

De dijk op en over en linka af.

Foto 17

 

Foto 17A

 

Foto 17B

 

Hier tref je het spectaculaire uitzicht over het Gooimeer richting de oude Zuiderzeekust. Aan de overzijde eindigt de Utrechtse heuvelrug. Je ziet de kerktoren van Naarden en de Hollandse brug. In de winter tref je hier alle voorkomende watervogels.

Bij de trap de dijk weer af.

Foto 18

 

Foto 19

Deze trap is in 2011 als onderdeel van het groot onderhoud aangelegd. Vlak na de aanleg hebben onverlaten de helft van de roestvrij stalen trapleuning gestolen. Die leuning is in augustus 2013 terug geplaatst.

Onder aan de dijk gaat de route verder naar links langs het windbos. Je passeert enkele inhammen in de bosrand die in de winter van 2012/2013 zijn aangebracht. De EZH zaagploeg heeft hier bomen gezaagd . Er zijn jonge bomen aangeplant en er is een zaadmengsel ingezaaid. Ook hier bloeide in 2013 veel korenbloemen  en klaprozen. Was de bosrand oorspronkelijk saai met een muur van iepen opslag. Door de ingrepen in de bosrand is de aantrekkelijkheid en het soortenbestand aan flora en fauna vergroot.

Voor dat je tussen twee grote populieren het windbos in gaat eerst even een stormverhaal.

Foto 19A

 

Foto 19B

Op 28 oktober 2013 woedde er een flinke storm met snelheden van wel 140-160 km. per uur. Vele bomen zijn helaas geveld onder andere in het Zandbos, Kleibos en Windbos.Voor dat je het bos inloopt zie je links nog een stille getuige van een grote boom waar de kluit nog te zien is.Vervolgens loop je nu door het aangeplante bos. Met 40 jaar oude populieren en esdoorns en essen. Ook in dit bos dat groeit op klei zijn paden en rillen aangebracht.

Grote open plek.

Foto 20

In 2010 zijn hier een 4 tal grote populieren omgehaald. Hierdoor ontstond een open plek die is ingezaaid met hetzelfde zaadmengsel als in het zandbos. Je ziet nu het effect van een voedselrijke en voedselarme ondergrond. Aan de rand van de openplek zijn duurzame bomen ( Tamme kastanje, lijsterbes, eik en beuk) geplant door de deelnemers aan de EZH.Aan de zuidzijde staat een bankje. Aan de oostzijde liggen schijven van de populier die in het voorjaar van 2013 is geveld. Er staan nu nog drie grote populieren rond de open plek. Die blijven staan. In een populier is een kist voor een bosuil opgehangen.

Links op de open plek groeien op de afgezaagde populierstammen de paarse korstzwam en het wimperzwammetje.

paarse korstzwam

 

 

 

 

 

 

 

paarse korstzwam

Voor meer info: Klik hier

 

wimperzwammetje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wimperzwammetje

Voor meer info: Klik hier

 

Rechts op de open plek heeft men kans op het geelbruin plooirokje.

geelbruin plooirokje

 

 

 

 

 

 

geelbruin plooirokje

Voor meer info: Klik hier               

 

Ook op dood hout groeit het gewoon elfenbankje en de kogelhoutskoolzwam.

gewoon elfenbankje

 

 

 

 

 

 

gewoon elfenbankje

Voor meer info: Klik hier

 

kogelhoutkoolzwam

 

 

 

 

 

 

 

kogelhoutskoolzwam

Voor meer info: Klik hier

 

Naar het fietspad; einde van de wandeling.

Foto 21

 

Algehele omschrijving en foto’s: Paul Weber
Foto’s en omschrijving paddenstoelen: Marion Lap
Digitale integratie wandelroutes: Hans Lap
 
Wil je meer weten over de planten en dieren die hier leven en groeien dan kun je contact zoeken met Marion, Nicolette, Greet of Paul.

 

 


 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Thema door Anders Norén