www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

Bezoekers, Kunst en cultuur, Natuur, Natuur kinder speelparadijs, Nieuwbouw, Windbos, Zagerij

Verslag van de inrichting van “De Plek” door de buurt gedurende medio 2018 tot 14 maart 2020.

Dit verhaal is in bewerking. Laatste versie 4 oktober 2020.

Verslag van de inrichting van “De Plek” door de buurt gedurende medio 2018 tot

Wij gaan spelen bij “de plek”, klinkt het enthousiast bij pa en/of ma als de kinderen thuiskomen van school. “De plek” heeft in zeer korte tijd de status van een bijzondere plaats in onze buurt verkregen. Niet alleen voor kinderen. Ook voor volwassenen is de plek een gewaardeerde ontmoeting plek geworden.

De Plek is een cadeau van de buurt voor de buurt.

Het project kent twee sporen. Spoor een is natuurontwikkeling en spelen in een natuurlijke omgeving is spoor twee . Na het besluit van de gemeenteraad in het begin van 2018 om op de plek niet te gaan bouwen is voortvarend door om en nabij vijftig  vrijwilligers gewerkt om het gebied nader in te richten voor de toekomst. Natuurcompensatie voor het grote verlies aan natuur in onze buurt tgv de bouw van de Laren en de inbreiding in de Wierden en investeren in de jeugd opdat zij ervaren wat het is om in een natuurlijke omgeving te leren en te ontdekken hoe bijzonder flora en fauna in een natuurlijke omgeving kan zijn. Per week zijn er gedurende anderhalf jaar gemiddeld 9 verschillende deelnemers actief geweest op de plek. De vrijdag en de wijkwerkochtenden waren vaste momenten. Maar tussen deze momenten door werd er ook geklust.

3500 enthousiaste vrijwilliger uren in 1.5 jaar ( 2028 en 2019), 200 meter afgekeurde steiger in het Beatrixpark, honderden kastanje houten palen uit het Kromslootpark, zieke essen uit het Kracht- en Windbos en  financiële en andere  steun van bewoners en instituties vormden  de ingrediënten van het succes.

Financiële steun voor materieel en materialen was onmisbaar. Het project vereiste een investering van 14000.- Uiteindelijk is er ongeveer 5000.- ingebracht door particulieren en de EZH en 9000.- door gemeente ( 4000.-) en overige instituties ( 5000.-) als IVN, Fonds NME, Natuur en Milieufederatie Flevoland, Oranjefonds en de Rabobank.

Op 14 maart 2020 was er het plan om  DE PLEK officieel te laten openen door wethouder Hilde van Garderen.  Op 12 maart 20120 werd besloten de officiële opening uit te stellen. Een of ander corona virus gooide roet in het feest eten.

Het proces start in het voorjaar van 2018 met inmeten,

tekenen

en communiceren.

Spoor 1 . Natuurontwikkeling. Realisatie van de kwelplas omlijst door wilgen en struweel. Ontsluiting middels een plankier .

Het terrein ligt naast de orchidee weide en kent al jaren een bijzondere vegetatie als gevolg van de hoge grondwaterstand ( kwel) en de voedselarme bodem ( opgespoten zand). Het idee is om het regen en kwelwater langer vast te houden en het gebiedje optimaal te ontsluiten door een plankier. Om de biodiversiteit te vergroten worden knotwilgen geplant, rillen gemaakt, gezaaid, struweel beplanting aangeplant en nestvoorzieningen en vleermuiskasten opgehangen. Een vogelkijkhut gaat  observatie  van het biorama beter mogelijk maken. Er is een natuureducatie hoekje opdat kinderen zelf kunnen ontdekken wat hier groeit en bloeit.

 

Het proces start in augustus 2018. Tijdens een extreem droge periode is het gebied , deels machinaal en deels met de hand gemaaid. Riet en overig maaisel  wordt geharkt en afgevoerd door Greet, Lap, Ad, Johan en Paul

Op 24 en 25 augustus 2018 graaft Jan de eerste contouren van de kwelplas, het dijkje en het watertje in het toekomstige speelgebied.

Op 24 augustus graaft Jan nog in het droge zand.

Een dag later heeft het voor het eerst , na een droge periode van maanden, geregend en werkt Jan in het water. Dan is een waterpas niet meer nodig.

Thom kent de aannemer die in het Beatrixpark een steiger van 200 meter gaat vervangen.

Wij hebben begerig onze ogen op dat hout laten vallen. Immers onze hout jut bron bij Marina Muiderzand is opgedroogd . Nieuw juthout is gewenst om de beoogde voorzieningen ( plankier, hut en speelvoorzieningen) te kunnen bouwen.  Begin september is er een overeenkomst met de aannemer. Wij kunnen het hout voor een redelijke prijs kopen mits wij de steigerdelen zelf slopen en afvoeren. Nou dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Meer dan 9 weken zijn Thom, Bram, Willem, Ton, Paul, Regien in het Beatrix park bezig met slopen, schonen en afvoeren naar “de plek”. Met koevoeten en stootijzers wordt met het  slopen gestart. “Tje, wat gaan die planken moeilijk los ,alles gaat stuk”, wordt er verzucht.” Is er geen manier om die planken heel te houden?”.  WW( onze Willy Wortel)  en Ton ontwikkelen een nieuw hulpmiddel, de plankenwipper.

De 70 plussers Bram en Thom gaan helemaal los en voeren hun wip conditie op tot ongekende hoogten. Thuis zijn er de schoonmakers . Martin, Lap , Johan maar vooral Rudy. Wat een werk allemaal. En je ziet nog niks. Ja, de stapel hout groeit .

Jan heeft een tweede kraandag op 20 oktober 2018. De kwelplas wordt vergroot.!

En tijdens de WWO van 27 oktober wordt er  gezaaid, gerild en worden de eerste plankier delen richting de beoogde vogel kijk hut gesleept.

Ook tijdens de WWO ( Wijk Werk Ochtend) van november  wordt er weer een visueel stapje gemaakt. 10 mensen zijn aan het zagen en rillen in het bosje boven aan de dijk.

Voor de bouw van het plankier is een half jaar nodig. Eind december 2018 wordt gestart met het zagen van plankierdelen. Gedurende de eerste twee maanden van het jaar 2019 verrees een stapel plankierdelen die bij weer en wind worden samengesteld.

 

Ton maakt een prefab fundering van de hut

die na een zandsuppletie

een plekje krijgt onder het wilgen struweel langs het Hoekwierdepad.

De bouwtijd van de fundering bedraagt 8 weken.

Half maart 2019 plaatst Jan de prefab plankier delen.

Dan start het 18 weken durende proces van plankierdelen met elkaar verbinden en de creatie van twee ,zeer vrouwelijke, plankierpleinen. Op donderdagavond, vrijdag en zaterdagochtend zag je de bekende fietsen en hoorde je gezaag en geboor op en rond de “Plek”.

Een korte hamstring herstel pauze zorgt voor een korte hapering in het proces.

Regien, Rob, Ruud en Mike vormden de  laatste maanden van de plankierbouw de harde kern  van de plankierploeg.

Maar Jan, Lap, Jos, Lex, Bram, Ad, Thom,  Ton, Johan , Rudy  , Raymond, Levien en Paul mogen vanwege hun bijdrage niet onvermeld blijven.

En als de bouwers de hielen gelicht hebben komen uit alle gaten en spelonken..

De aanplant van wilgen is een taak van Johan, het TF ( Tiny Forest) kwelplas wordt geplant op de WWO van maart en december 2019.

 

Een zone van struweel moet gaan leiden tot beschutting en nestgelegenheid. Er is een forse inzet van de braamsluipers nodig om het snel groeiende riet in toom te houden ten faveure van het aanslaan van de beplanting.

Jordi topt een abeel waar weinig leven meer in zit. De stam van deze boom gaat verder als biodiversiteitsboom.

In de eerste week van juni wordt de boom behangen met 40 appartementen voor vogels, vleermuizen en insecten.

Een subtiele verwijzing naar het oorspronkelijke gemeentelijke bouwplan voor deze locatie.

10 m3 zand wordt over het pad rond de kwelplas verspreid.

Hester zaait op de knietjes.

Jan graaft nog een keer in januari 2020 om de contouren van de kwelplas aan te scherpen.

In januari en februari 2020 worden ook twee banken geplaatst en dragers voor de informatie panelen.

De educatiepanelen worden begin maart gemonteerd.

Nest kasten en een ooievaarsnest krijgen een plek eind februari.

De realisatie van de vogelkijkhut krijgt een vervolg eind januari 2020.De bouw van de kijk hut zal later in het jaar , als er weer centjes zijn, worden afgerond.

op 1 april nam een ooievaar bezit van het nest. Groot vermaak en veel aandacht ( oa Flevo omroep) was het beest zijn deel. Kinderen zagen het beest in een hap een kikker weg slokken.

 

 

 

Het pad van en naar het plankier wordt ingezaaid. Braamsluipers zorgen op de donderdagavond voor het noodzakelijke onderhoud van de aangeplante struiken.

Door de corona drukte kent DE PLEK een grote recreatiedruk. Zo ook in het natuurgedeelte. het wilgenstruweel is favoriet als sanitair en het bouwen van hutjes. Eerste reactie is een wedstrijdje rillen.

Uiteindelijk wordt er een bouwhek geplaatst.  Dat heeft effect .

Het educatiehoekje krijgt eind april een wilgen corona luifeltje.

De aanplant langs het Hoekwierdepad vraagt om voortdurende zorg. Drie keer wordt de beplanting vrijgemaakt. de laatste keer gebeurd dat in september. Begin oktober worden in de gaten van de beplanting peren geplant.

De kwelplas groeit snel dicht met lisdodde. Ad, Mike en Regien gaan te water en spitten in september en in oktober de dodde met wortel en al uit de plas.

 

 

Spoor 2 natuur kinder speel paradijs. Diverse speelvoorzieningen in en rond het water.

Gestart werd met riet maaien en afvoeren.

Een eerste contour van het gebied maakt Jan op een graafdag  dd 24 augustus 2018.  Hij maakt het dijkje als grens tussen de kwelplas en het speelgedeelte met daarin een  waterelement in de vorm van een nier.

Naast azobe uit het Beatrixpark kunnen wij ook essen stammen gebruiken. Daar houdt de zaagploeg zich mee bezig. Tijdens de zaagdagen in 2018 en 2019 worden mooie stammen “apart’ gelegd tbv afvoer naar de plek. Kleine stammetjes gaan met de trekker op transport.

De grote stammen zijn voor rekening voor Tinus, het paard dat in maart 2019 een dag nodig heeft om de stammen te vervoeren van krachtbos en windbos naar “de plek”.

En nog is de honger aan bouw materiaal niet gestild. In de zomer worden kastanje houten palen gejut uit het Kromsloot park. Met dank aan staats bosbeheer.

Tijdens een zaagdag begin 2019 topt Jordi topt een boom  waar later een bord van CC ( Crea Carol) in komt te hangen.

het ander bord van CC komt bij de ingang poort.

Levien, Raymond ( jonge ouders) en Paul ( oude opa) ontwerpen een inrichtings plan.

Voor aanvang van NLDOET ziet de plek er zo uit.

 

Tijdens NLDOET van 16 maart 2019 start de inrichting van de natuur speel plek .

45 deelnemers schonen het terrein ,

twee wilgen tipi’s worden gebouwd

 

en Raymond en Mark zorgen voor  klim en slinger touwen.

Tijdens elke WWO , tijdens  braamsluipavonden en op de vrijdag en zaterdag  is er voortgang. In de aanleg maar ook mbt noodzakelijk onderhoud in de vorm van maaien en snoeien.

Tijdens de WWO van 30 maart 2019 worden door Jan de eilandjes gegraven

Mark monteert het slingertouw.

En Jan graaft 5 bomen in de grond als begin van een monumentaal windscherm.

Tijdens de  WWO van 25 mei  plaatst  Jan  de essen stammen , worden de   waterpartijen vergroot en worden de resterende stammen ingegraven tbv het windscherm.  Later in het jaar worden twee  vrachten zand verspreid

en worden er stapstenen geplaatst.

De waterbalken komen op hun plek. Het idee is afkomstig van de tijdelijke toegang naar de plankier werkplaats. Kinderen vonden dat geweldig.

Een briefje van Samantha zorgt voor ophef. Samantha denkt dat al ons werk voorbereidingen zijn voor de bouw van een flat. Samantha is snel gerust gesteld.

 

Familie De Plek.

Wonderlijk gevormde essen stammen worden onderste boven ingegraven. Zo krijgen mijnheer en mevrouw De Plek met hun kinderen en hondje een plek op de plek.

Konijnenheuvel annex kwelfort met glijbaan.

De gemeente levert buizen , klei en zand afkomstig uit De Laren.

Ton schoont de buizen.

Jan komt van een koude kermis thuis. Hij staat te kijk met zijn kraantje. “Ik krijg hem niet omhoog“, verzucht hij. “Er moet zwaarder geschut komen.”

Medio april worden door de gemeente de 8 buizen geplaatst en ingebed in 50m3 zand en 20 m3 aarde.

De gemeentelijke speelman Mark kijkt over onze schouders mee en geeft adviezen en tips om de veiligheid te vergroten. Valhoogtes verkleinen en risico volle plekken be( schermen).

 

 

Tim wil wel een glijbaan van de heuvel. Lorraine organiseert een sponsorloop voor een glijbaan van Tim . De burendag van 28 september trekt 35 deelnemers en belangstellenden, de opbrengst van de loop bedraagt 500.-.

Exact het bedrag dat de glijbaan kost.

In week 43 wordt de glijbaan geplaatst

en start het denken en doen over het platform rond de glijbaan. Nu is het duidelijk wat er met de kastanje houten  palen uit het Kromslootpark moet gaan gebeuren. De bouw van het kwelfort duurt twee maanden. De droom van André, groot liefhebber van Asterix en Obelix, komt uit.

Wiebelbrug

Evie maakt eind mei 2019 een ontwerp voor een wiebelbrug. De  bouw van de wiebelbrug start in juli , na 4 weken is de brug gereed.

Vooral Leon en Mark zijn er druk mee.

 

Hut van Bram.

Brams hut staat naast de tipi’s. De bouw  wordt medio oktober gestart. 6 weken later is de hut gereed.

 

Schommel.

Tijdens de WWO van 29 juni (tevens MZF, Mid Zomer Feest) wordt de constructie voor een schommel gebouwd.

De mandschommel is medio juli klaar.

Het plezier is van korte duur, de mandschommel wordt eind oktober gestolen. De  publiciteit dmv een item van Flevo-omroep

levert gelden van particulieren en gemeente op voor een nieuwe schommel. De wethouder , Hilde van Garderen, bemoeit zich er persoonlijk mee. Er komt een nieuwe draagarm

en de constructie van het juk wordt versterkt.

In februari 2020 wordt de nieuwe mand schommel gemonteerd .

Wip.

Ton maakt een wip van een stam uit het windbos. Op 6 maart gaat de bok de grond in.

Een dag later wordt er gewipt.

Waterpomp en waterlopen.

De bouw van de waterpomp en de waterlopen vergt een half jaar. Het betreft het meest kostbare speel element op de plek. De pomp is volledig door particuliere sponsoren gefinancierd. De pomp is zo besteld en snel binnen.

Dat kun je niet zeggen van de plaatsing. Gestart wordt in augustus 2019 met een fundering cq verhoging voor de te plaatsen  waterpomp.

Medio september is er een proefboring .Tussen de middag genieten wij van een gemeentelijke lunch voor vrijwilligers uit Haven.

De proefboring zorgt voor veel bekijks en verloopt prima. Alleen de diameter van het gespoten gat van de bron is te klein. Ton maakt een nieuwe kop voor de spuitlans.

Een maand na de proefboring is er de definitieve boring. Eerst de oude mantelbuis er uit

en dan weer het zelfde ritueel van steiger bouwen, spuiten en dan de bronbuis in het gat.

Weer een maand later , wij leven medio oktober, kan de [pomp geplaatst worden. Dat wordt een emo momentje met bubbels.

Tot slot volgt het werk aan de waterlopen.

Oplevering van de waterlopen is op 7 februari 2020. Paula, Ton en André zijn de kartrekkers van dit deel project. En ook bij dit deel project is er veel voetvolk.

Plaatsing wilgenpoort. Planten struiken en bollen.

Spelen in de natuur is het thema. Dus worden er veel bollen en struiken geplant.

En in maart 2020

Op het dijkje tussen de kwelplas en de speelplek maken wij in de eerste twee weken van 2020 een boog  van wilgen tenen. Leuk, een poort van groen straks.

 

Banken, afvalbakken

De gemeente levert twee hergebruik afval bakken.

Een hondenpoep afvalbak wordt uit de Velden verplaatst naar de plek. Van meet af aan worden de bakken goed gebruikt.

Plaatsing van drie , door de gemeente geschonken, banken, gemaakt van echt Almeers eiken zorgen voor ontspanning van de begeleiders van de kinderen. Vanaf nu sociaal getwitter in allerlei vormen.

Ria en Henk doneren een betonnen picnic tafel. deze tafel wordt geplaatst op 21 maart 2020.

Informatie en educatiepanelen

Al snel plaatsen wij een , tijdelijk, info paneel. Heel belangrijk, spelen is op eigen risico.

De informatie , educatie en poëzie panelen worden gemonteerd op essen houten armaturen.

Het paneel wordt bevestigd op een hardhouten ondergrond.

Het fonds NME sponsort de borden en maakt het mogelijk dat de IVN zoekkaarten gebruikt kunnen gaan worden. Kinderen kunnen nu zelf ontdekken wat hier allemaal groeit en bloeit.

De eerste twee maanden van 2020 kende een straffe planning om alles voor de opening gereed te hebben. Elke vrijdag en zaterdag werd er geklust aan de afronding van de waterloop, het kwelfort, de schommel, de wip en de info en educatiepanelen. In verband met het corona virus wordt de officiële opening op 14 maart 2020 uitgesteld. Op die datum wordt wel gewerkt aan de educatiepanelen, wordt er geplant bij het kwelfort en in Nanette haar fruit tuintje.

Ook na de opening ,die niet door ging , gaat het bouwteam gestaag door.

Ria en Henk schenken een zeer luxe tafel.

Op de konijnenheuvel wordt een kraaiennest gebouwd.

 

In week 21 wordt gestart met de bouw van een boomhut, het mussenhotel.

De meer dan grote belangstelling voor DE PLEK laat ons besluiten de mandschommel te verwijderen. De kans op een ongeluk is te groot. Op twee speciale “prik”borden wordt door Paula aangegeven waarom. Ook het elders breien van een bruine trui is een issue. Voor een aantal bezoekers is de PLEK een bestemming om een gehele dag te verblijven. Het is immers schitterend weer . Maar de onvoorziene drukte heeft ook zijn keerzijde.

Annie en Wim schenken een echte molensteen.

De spreeuwen werken ook gestaag door. Aan hun nageslacht.

Het bouwproces van het mussenhotel vergt 4 maanden.  Het maken van de entree neemt 5 weken in beslag. De bouwers zijn Regien, Rob, Ruud, Mike en Paul. Ruud ontwerpt het dak. In week 38 zorgen 5 jongeren voor overlast in en rond het hotel. het betreft dezelfde jongeren die in de zomer ook in de vogelkijkhut overlast veroorzaakten.

 

 

 

 1. Rob

  Paul.

  Een fantastisch naslagwerk voor de toekomstige generaties.

  Goed bewaren.

  Rob

 2. Bart

  Wat een fabelachtig mooi verhaal. Dat weer zoveel toevoegt aan al die andere mooie verhalen in onze buurt. Die ons maken tot de hechte gemeenschap die we zijn in dit kleine hoekje van deze grote stad.
  Grote bewondering en nog grotere dankbaarheid voor mijn buurtgenoten die hier jaar in jaar uit hun schouders onder zetten.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Thema door Anders Norén