www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

Nieuwbouw

Uitstel is afstel volgens Leefbaar Almere

Op 12 februari 2015 is er in de politieke markt de vervolg discussie over de Windbosflat. Achter de schermen is voorafgaande de vergadering intens gesproken. Onze actie crowdfunding is daar van grote invloed geweest. Die actie helpt Marco bij het vinden van een compromis binnen de coalitie. Leefbaar wil zich zowel houden  aan de afspraken binnen de coalitie als aan de toezeggingen aan ons. In de volgende motie kunnen de coalitie partners zich vinden.

“De Raad, gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat,

-Er een bestuurlijke lus voorligt met betrekking tot de motivering voor een flat in de Hoekwierde.

-Er blijvend weerstand is tegen de bouw van de zgn. Hoekwierdeflat

-Het uit het bestemmingsplan nemen van deze flat leidt tot een tekort op de grondexploitatie

– Bewoners geld inzamelen om dat verlies te compenseren

Van mening dat

–      Het inzamelen van geld door bewoners een uniek initiatief is dat de raad alleszins een kans wil

–      Er andere mogelijkheden/alternatieven zouden kunnen zijn om dit verlies te compenseren via bebouwing elders in Almere Haven met gelijksoortige effecten op de doorstroming

Roept het college op

–      In het geval dat het bestemmingsplan door de Raad van State in stand wordt gelaten

–      Aan realisatie van flatgebouw de Hoekwierde binnen het plan De Wierden de laagste prioriteit te geven

–      Alternatieven voor de bouw met gelijksoortige effecten op doorstroming te zoeken in Almere Haven om de gevolgen van deze wijziging te compenseren

–      Bewoners de gelegenheid te bieden (een gedeelte) te compenseren en gaat over tot de orde van de dag.”

 

Tijdens de politieke markt van  12 februari ondersteunt een meerderheid  deze motie. Groen Links en de SP weten het nog niet. Zij zijn voor de motie van de PVV . maar die motie krijgt, jammer genoeg, geen meerderheid . De motie van de PVV is kort en bondig. Geen flat op die plek.

“De Raad, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

Een groot deel van de bewoners geen voorstander is van de bouw van dit appartementencomplex op de locatie Windbos;

De uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over dit onderdeel aantoont dat de gemeente de noodzaak onvoldoende heeft gemotiveerd,

van mening dat:

De combinatie van de beide bovenstaande constateringen zeer grote zorgvuldigheid vereist van de gemeenteraad over de wenselijkheid van de bouw op de locatie Windbos;

Geld nooit de doorslag mag geven om een dergelijk besluit, dat op zoveel weerstand stuit bij veel omwonenden, onveranderd door te voeren,

roept het college op:

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te informeren dat de bouw op deze locatie uit het aangenomen bestemmingsplan wordt verwijderd,

en gaat over tot de orde van de dag.”

 

Chris van de PVV zet de discussie op scherp. “U kiest voor de coalitie en niet voor de achterban”, zegt hij richting Marco. Marco beaamt deze gedachte maar geeft aan als coalitiepartij meer te kunnen doen voor bewoners die geen flat willen. Daarnaast geeft Chris aan dat crowdfunding voorkomen dient te worden. Participatie moet zodanig zijn dat dit soort acties van bewoners niet nodig is. De PvdA vraagt tot slot om een algemene discussie over crowdfunding.

Volgende week donderdag is er om 21.45 uur de stemming in de raadszaal.

 

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Thema door Anders Norén