www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

Algemeen, Wandelroute

Uitbreiding Rode wandelroute met Kronkelveld.

Foto 79 Blauwe Reiger

Er kwam een wens vanuit de Velden om de Rode wandelroute uit te breiden vanaf de Hoekwierde via  Harteveld en omgeving met daarin het natuurgebied het Kronkelveld. Paul Weber en Paul Roelofs uit de Velden en ikzelf hebben rond de tafel gezeten om dit uit te zoeken met daarbij welke mooie route dit zal worden. Nu heeft Paul Roelofs alvast een prachtig verslag gemaakt over het ontstaan en wetenswaardigheden van het Kronkelveld. Het wordt later in de wandelroute gezet als de route of paaltjesplan bekent is. Maar hieronder is het Kronkelveld verslag alvast te zien. Aangeleverde foto’s zijn van Marion Lap en Paul Roelofs.

 

KRONKELVELD

Kronkelveld is oorspronkelijk een oud bomendepot van de gemeente, dat gebruikt werd voor de opslag van bomen, die verplaatst werden tijdens de bouw van de Velden. Een deel is teruggeplaatst in de wijk, een ander deel is blijven staan.

In 2003 is door bewoners samen met Landschapsbeheer Flevoland en de Gemeente Almere dit oude depot aangepakt om hier op milieuvriendelijke wijze een stukje natuur in stand te houden voor de buurt. Het zou in eerste instantie onderdeel uitmaken van een groene zone vanaf Beginbos in de richting van de Wierden. De Gemeente heeft uiteindelijk anders besloten. Sinds 2003 wordt regelmatig door een groep vrijwilligers werk verzet en natuurlijk beheer en onderhoud gepleegd. Hierbij moet gedacht worden aan o.a. het maaien met de zeis ter bevordering van de verschillende plantensoorten. Dit brengt de vrijwilligers, bewoners van de Velden, dichter tot elkaar en levert betrokkenheid in de wijk op. Bij het tot stand komen van het Kronkelveld werd onderstaand informatiebord geschonken door Landschapsbeheer Flevoland.

Foto 98 Informatiebord

Foto 98 Informatiebord

 

 

 

 

 

 

 

 

De poel, die in 2009 door de gemeente voor ons is gegraven, wordt elk najaar schoongemaakt. Een activiteit die het waterleven van de poel zal bevorderen. De padden en kikkers hebben inmiddels vanuit het overwinteringgebied via de gevaarlijke Havendreef de poel van Kronkelveld kunnen vinden. Een mooie plek om voor nakomelingen te zorgen. Maar het gevaar ligt steeds weer op de loer; de Blauwe reiger is ook een bezoeker van Kronkelveld.

Foto 96 De poel

Foto 96 De poel

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 79 Blauwe Reiger

Foto 79 Blauwe Reiger

 

 

 

 

 

 

 

 

Een van de bewoners van de poel is de Poelkikker. Deze wordt ook wel kleine groene kikker genoemd. Hij maakt deel uit van een groep van drie sterk op elkaar lijkende groene kikkersoorten. De Poelkikker is een groene kikker die echter heel moeilijk van zijn soortgenoten te onderscheiden is. De andere twee soorten zijn: Meerkikker of Grote groene kikker. Er is ook onderscheid te maken tussen Poelkikker en Bruine kikker, daar deze laatste kan ook wel eens behoorlijk groen zijn. Groot verschil tussen Bruine en Groene kikkers is dat de Bruine kikker aan de zijkant van de kop, vanaf het oog tot aan de schouder een grote, altijd donkerbruine vlek heeft.

Foto 88 Midd.groene kikker

Foto 88 Midd.groene kikker

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 87 Bruine kikker

Foto 87 Bruine kikker

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomer: Poelkikkers zijn sterk aan het water gebonden. Ze jagen er en planten zich er voort. Ze zijn zon- en warmteminnend en hebben daardoor een voorkeur voor onbeschaduwde wateren. De oeverzone hiervan moet bij voorkeur goed begroeid zijn. In vergelijking met de andere groene kikkers heeft de poelkikker een voorkeur voor de kleinere, geïsoleerde wateren. Winter: De Poelkikker overwintert in tegenstelling tot de andere groene kikkers vooral op het land, bij voorkeur op wat hogere gelegen terreinen, in bosjes onder bladeren, takken, in kleine holletjes etc. Voedsel: allerlei (water)insecten, larven, kevers, spinnen, wormen, rupsen.

Vanaf april verzamelen de mannetjes van de groene kikkers zich in het voortplantingswater, waar de paartijd duurt tot eind juni – begin juli, met een piek tussen begin mei en half juni. Hierbij wordt hoofdzakelijk ‘s avonds gekwaakt, maar ook wel overdag op warme zonnige dagen. Overdag houden de groene kikkers zich voornamelijk op aan de rand van het water tussen de oevervegetatie. Vanaf de eerste helft van mei kan kikkerdril worden aangetroffen, die vaak tussen planten liggen die wat verder van de kant af staan. Van half juni tot half augustus is het grootste aantal larven te vinden. Vanaf oktober verlaten de kikkers de waterkant en gaan ze op zoek naar een overwinteringplaats.

De Poelkikker staat op de Rode Lijst van amfibieën en reptielen in Nederland.

Het Kronkelveld blijkt een aantrekkelijk gebied voor het ree en het konijn te zijn. Op diverse plaatsen langs de poel zijn slaapplekken van het ree te vinden, hoewel dat de afgelopen periode sterk is verminderd door diverse bouw- en kapwerkzaamheden in de buurt. Maar ook de vos heeft Kronkelveld als leefomgeving. De penetrante urine geur, uitwerpselen en wissels (looppaadjes) verraden zijn aanwezigheid.

Foto 89 reeen

Foto 89 ree

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.9A

Foto.9A

 

 

 

 

 

 

 

Van houtstammen zijn  stapelingen gemaakt voor de vlinders. Vlinders zitten graag op een uitkijkpost om eventuele belagers te vlug af te zijn of om lekker in de zon te zitten. Kronkelveld telt een aantal prachtige vlinders: Het Zwartspriet Dikkopje, de Kleine Vos, het Bont Zandoogje en de Citroenvlinder waarvan het mannetje knalgeel is en het vrouwtje eruit ziet als een Koolwitje. De vlinders komen het beste tot hun recht op een zanderige bodem die Kronkelveld gezien zijn historie heeft.

Foto 90 Zwartspriet dikkopje

Foto 90 Zwartspriet dikkopje

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 73 kleine vos

Foto 73 kleine vos

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 64 bont zandoogje

Foto 64 bont zandoogje

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 68 citroenvlinder

Foto 68 citroenvlinder

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 70 groot koolwitje

Foto 70 groot koolwitje

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels hebben de vrijwilligers tien mussenkasten en een steenuilenkast opgehangen. De kasten zijn via Landschapsbeheer Flevoland van het activiteiten centrum “De Running”, in het bijzijn van toenmalig wethouder mevrouw Visser, officieel aan de vrijwilligers van Kronkelveld overhandigd. De natuur trekt zijn eigen plan en zo nam de Grote Bonte Specht verschillende nestkastjes in gebruik. De specht heeft de eigenaardige gewoonte om al roffelend een wijfje te lokken. Hoe harder hij roffelt hoe leuker hij het vindt. En wat roffelt er nu mooier dan een net opgehangen, lege nestkast!De vlieggaten van de kastjes zijn nu zo groot dat de mus en/of de mees ze links laten “hangen”. Gelukkig zijn niet alle kasten van vlieggat veranderd en broedt er een Pimpelmees in de kast aan het Dunloppad. Verder zijn de buizerd, ekster, en gaai gesignaleerd. Veel zangvogels waaronder de Tjiftjaf, de Fitis en de Zanglijster zingen in het Kronkelveld hun “deuntje”.

Foto 80 Grote Bonte Specht

Foto 80 Grote Bonte Specht

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 81 Pimpelmees

Foto 81 Pimpelmees

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 82 Buizerd

Foto 82 Buizerd

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 84 Ekster

Foto 84 Ekster

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 83 Gaai

Foto 83 Gaai

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 94 Tjiftjaf

Foto 94 Tjiftjaf

 

 

 

 

 

 

 

Foto 91 Fitis

Foto 91 Fitis

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 85 Zanglijster

Foto 85 Zanglijster

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondom de poel, vooral in het veldje met de kleine knotwilgen, worden elk jaar de eerst opkomende orchideeën, de Gevlekte Rietorchis, de brede Wespenorchis en de Rietorchis gesignaleerd. Deze orchissen behoren tot de te beschermen planten, de Flora- en Faunawet is van toepassing; dus niet plukken of vernietigen.

Foto 97 Orchis komt voor rond de wilgen

Foto 97 Orchis komt voor rond de wilgen

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 86 Rietorchis

Foto 86 Rietorchis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 93 Brede wespenorchis

Foto 93 Brede wespenorchis

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegenover het veldje met de knotwilgen bij de poel zijn twee broeihopen gemaakt met het doel dat daar eens de ringslag komt om daar eieren te leggen. Hoewel de basis (luchtig, hout en riet) op de juiste wijze is aangelegd en de hoop regelmatig wordt omgezet, hebben we de ringslang nog niet gezien.

Foto 92 Ringslang

Foto 92 Ringslang

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de kant van Hartenveld is een insectenhotel gerealiseerd. Samen met de vele takkenrillen zijn dit prima schuil- en leefplaatsen voor insecten. En even verderop staat  ons eigen gemaakte bord.

Foto 95 Insectenhotel

Foto 95 Insectenhotel

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 99 Ons eigen bord

Foto 99 Ons eigen bord

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de site gezet door:

Hans Lap.

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Thema door Anders Norén