www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

Taak Risico Analyse – zaagteam motorzager

Groep: Vrijwilliger Bosbeheer-Zaagteam

Taak: Motor-zager (kettingzaag)
Activiteit Risico Beheersmaatregel
Zagen met kettingzaag Verwonding ledematen » Beschermende kleding (zaagbroek) dragen
» Veiligheidsschoenen dragen (zaaglaarzen/zaagschoenen geadviseerd)
» Voor stabiele (evenwichtige) standplaats (werkplek) zorgen
» Tijdens korte zaagstop: ketting rem geactiveerd
» Tijdens verplaatsen: motor uit
» Tijdens langere zaagstop/grotere verplaatsing: motor uit en zwaardbescherming op zwaard
Verwonding gezicht en ogen » Gelaatscherm gebruiken
Beschadiging gehoor (motorzaag) » Gehoorbescherming gebruiken
Verwonding handen door zaagketting » Bij spannen/controleren/vervangen zaagketting:
› Motor zaag: motor uit
› Accu zaag: accu verwijderen
» Snijbestendige handschoenen gebruiken
Vermoeidheid » Rustpauze nemen (b.v. na tanken wisselen met beveiliger)
» Abnormale lichaamshouding vermijden
Gevoelloosheid, witte verkleuring van de vingers (Raynoudsyndroom) » Trillings-dempende handschoenen dragen
Verwonding andere personen » Tijdens zagen: minimaal 2 meter afstand van andere personen aanhouden (taak van de beveiliger)
» Veiligheidshesjes/jassen dragen (alle zaagteam leden)
» In zaagteams van 2-man (zager en beveiliger) werken
Verwonding door rollende/vallende, reeds gevelde stammen » Niet met meerdere zagers aan één stam werken.
» Bij mogelijk gevaar: stoppen en maatregelen nemen (b.v. andere personen afstand laten nemen)
Milleu-schade door brandstof/ketting-olie » Opletten bij tanken/bijvullen kettingzaag
» Absorberende middelen (poetslappen) gereedhouden
» Indien mogelijk in “lekbak” (kruiwagen o.i.d. ) tanken/bijvullen
» Schenktuit t.b.v. Aspen-brandstof gebruiken
Vellen van bomen Pletgevaar zagers en andere personen » 1 man zagen, 1 man veiligheid bij zager (communicatie) , minimaal 1 man beveiliging valgebied boom (op veilige afstand)
» Iedereen m.u.v. zager en helper: voldoende afstand houden (taak beveiligers)
» Zaagplek vrij van obstakels maken/houden
» Vluchtweg voorbereiden en vrijhouden
» Eventuele wegen/paden afzetten met lint/pylonen
Verwonding door vallende takken etc. » Veiligheidshelm met gelaatscherm dragen.
» Veiligheidsschoenen dragen (zaaglaarzen/zaagschoenen geadviseerd)
» Voor stabiele (evenwichtige) standplaats (werkplek) zorgen
» Tijdens korte zaagstop: Ketting rem geactiveerd
» Tijdens verplaatsen: motor uit
» Tijdens langere zaagstop/grotere verplaatsing: motor uit en zwaardbescherming op zwaard

Thema door Anders Norén