www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

Algemeen

QR-code over vlinders in de wijk. Blauwe wandeling.

Thema vlinders in de wijk. Blauwe wandelroute.

Duur zonder onderbrekingen: 30 minuten
Afstand + 1,5 km
Volg de blauwe houten paaltjes met pijl en soms aangegeven op lantaarnpalen of verkeersbord palen.

Start is bij het bankje.

Foto 1

Foto 1A

 

IMG_6287bord10mei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3

Vlinder/orchideeën veld

 

Vlinders.

Alle onderstaande vlinders kunt u aantreffen in de Hoekwierde. Alleen de aantallen en de grote verscheidenheid in soorten treft u aan langs en op de kruising van het Hoekwierdepad onder aan de dijk. (zie de bovenstaande foto’s). Veel van deze vlinders kunt u ook aantreffen in uw eigen tuin.

Foto 61 dagpauwoog

dagpauwoog          Voor meer info: Klik hier                        

 

Foto 62 atalanta

atalanta                Voor meer info: Klik hier

 

Foto 63 boomblauwtje

boomblauwtje        Voor meer info: Klik hier          

 

bont zandoog B1892

 

 

 

 

 

 

 bont zandoogje    Voor meer info: Klik hier            

 

Foto 65 bruin blauwtje

bruin blauwtje (onderkant)   Voor meer info: Klik hier

 

Foto 66 bruin blauwtje

bruin blauwtje (bovenkant)

 

zandoog bruin- B3511

 

 

 

 

 

 

 

bruin zandoogje    Voor meer info: Klik hier

 

Foto 68 citroenvlinder

citroenvlinder      Voor meer info: Klik hier         

 

Foto 69 geh. aurelia

gehakkelde  aurelia   Voor meer info: Klik hier       

 

Foto 70 groot koolwitje

groot koolwitje     Voor meer info: Klik hier         

 

Foto 71 hooibeestje

hooibeestje            Voor meer info: Klik hier

 

kl.gead.wit B3635

 

 

 

 

 

 

 

klein geaderd witje     Voor meer info: Klik hier

 

Foto 73 kleine vos

kleine vos                Voor meer info: Klik hier

 

De kleine vuurvlinder is een algemene soort maar komt meestal niet in hoge aantallen voor. Voor de liefhebbers is het dus een klein feestje als de vlinder zich laat zien.

kl.vuurvl (m) B7469

 

 

 

 

 

 

 

kleine vuurvlinder   Voor meer info: Klik hier

 

Foto 75 landkaartje

landkaartje (bovenkant)    Voor meer info: Klik hier

 

landk. 1e gen. B2213

 

 

 

 

 

 

landkaartje (1e generatie)    

 

Foto 76 landkaartje

landkaartje (onderkant)

 

Foto 77 Icarusblauwtje

Icarusblauwtje     Voor meer info: Klik hier

 

De oranje luzernevlinder is bij ons in de wijk voor het eerst waargenomen in 2013. Deze vlinder voelt zich thuis in zeer warme gebieden (plekken) met veel bloemen waaronder natuurlijk luzerne. In Nederland treffen we deze vlinder aan als genoemde omstandigheden zich voordoen. Soms jaren niet of weinig. Het is in feite een mediterrane standvlinder maar in warme zomers komen ze ook hier voor (zelfs in grote aantallen)

oranje luzerne B7295

 

 

 

 

 

 

 

oranje luzernevlinder (man)     Voor meer info: Klik hier

 

Foto 78 oranje luzernevlinder

oranje luzernevlinder (vrouw)

 

zw.spr.dikk B7110

 

 

 

 

 

 

 

zwart sprietdikkopje    Voor meer info: Klik hier      

 

De sint-jansvlinder is eigenlijk geen dagvlinder maar valt onder de nachtvlinders. In tegenstelling tot nachtvlinders, die zich niet of nauwelijks overdag laten zien, is dit wél een dag actieve nachtvlinder. Vandaar dat wij deze vlinder hierbij hebben opgenomen.

sint-jansvlind. BB2941

 

 

 

 

 

 

sint-jansvlinder   Voor meer info: Klik hier

 

oranjetipje (m) B2209

 

 

 

 

 

 

oranjetipje             Voor meer info: Klik hier

 

kl.koolw. B0003

 

 

 

 

 

 

 

klein koolwitje    Voor meer info: Klik hier

 

De distelvlinder is een trekvlinder en kan niet in ons klimaat overwinteren. Ieder jaar wordt West-Europa dan ook weer gekoloniseerd vanuit Zuid-Spanje en Afrika. Wat een afstanden! In goede trekjaren kan deze vlinder vrijwel overal worden gezien. In andere jaren soms helemaal niet. (Bron: KNNV Uitgeverij, De nieuwe veldgids “Dagvlinders”)

distelvlinder B0073

 

 

 

 

 

 

distelvlinder         Voor meer info: Klik hier         

 

In de schietwilg naast het bankje was in 2010 een valkenkist opgehangen. Deze kist was nog niet ontdekt door de valk terwijl het uitzicht daar nog mooier is dan vanaf het bankje. Wel zijn er duiven geconstateerd.Nu was de kist toch aan vervanging toe en heeft Willem samen met de stagiaire Jeffrey in februari 2015 een nieuwe Valkenkist gemaakt. Deze is opgehangen tegenover het bankje “in het bosje waar niet gebouwd mag worden”. En er zijn muizen genoeg hier in de buurt.Op de foto zie je Willem in actie.

De nieuwe Valkenkist.

De nieuwe Valkenkist.

 

Omkeren en een stukje fietspad af .

Rechts heb je het kleibos. De ondergrond is klei. Hier zijn de bomen 40 jaar geleden aangeplant door de Rijksdienst IJsselmeerpolders. Er staan populieren, essen, esdoorns, elzen en veel iepen. Die iepen zijn niet geplant maar het zaad is komen aanwaaien. Wellicht vanuit het Gooi. In 2009 zijn vrijwilligers gestart met het verrijken van dit bos door het creëren van een open plek en de aanleg van paden en takkenril structuur.

Links , het westelijke deel, groeit het zandbos. De ondergrond is ( opgespoten)zand. Dit bos is deels op natuurlijke wijze ontstaan. Met name het deel waar je nu staat is volstrekt natuurlijk en bestaat uit voornamelijk schietwilgen. Schietwilgen herken je makkelijk aan het lange smalle blad. 35 jaar geleden was dit een rietvlakte met enkele jonge schiet- en grauwe wilgen. De toenmalige jeugd stak dat riet met regelmaat aan. Enkele keren per jaar vormde de branden een goede oefening voor de brandweer.

Foto 44

Aan het eind van het fietspad staat aan de westzijde een Amerikaanse eik. Grote bladeren die prachtig verkleuren in de herfst.

Linksaf ga je tussen twee vlieren het zandbos in. 

Foto 4

 

Foto 4A Schietwilg

Schietwilgblad

Foto.4B Bloeiende vlier

Bloeiende vlier

 

Je loopt nu door het oerbosje. Tot 2010 lagen hier twee grote heipalen. Een herinnering van een heiproefveld van de rijksdienst.

Na 10 meter rechts staat achter de ril. Een oude acacia ofwel robinia.

Foto 5

Acacia ofwel Robinia

 

Ooit door een van de eerste bewoners ( Jack of Piet ) aangeplant.

15 meter verder zie je de stobbe van de dikste wilg van het bos. De omtrek is 7,5  meter.

Foto 6

Stobbe dikste wilg

 

Ook in dit deel van het bos tref je veel takkenrillen. Afgezaagde takken en ander organisch materiaal worden in stroken neergelegd. Zo ontstaan leefruimten voor vogels, insecten, zwammen en dieren. Nadat de rillen zijn aangebracht zijn er aantoonbaar meer winterkoningen en egels in het bos.

Open plek in het zandbos. Je kunt op het bankje gaan zitten.

Foto 7

 

Foto 8

Hier stonden aanvankelijk enkele wilgen in een bramenstruweel. Achter de rillen staan die er nog steeds. Er zijn hier in 2010 jonge bomen aangeplant die horen bij een duurzaam volwassen bos. Eik, beuk, tamme kastanje en linde groeien vanwege de zand ondergrond bijzonder langzaam.  Op de open plek is een kruidenmengsel gezaaid . In het voorjaar een zee van vergeetmanietjes. Daarna groeien er de koekoeksbloem en silenen en tot slot, peen, agrimonie en Koninginnekruid. Een keer per jaar wordt er gemaaid en wordt het gewas op de rillen aangebracht. Er staat ook veel zevenblad. Die is er ooit gekomen nadat een buurman een met zevenblad vervuild stekje in de tuin had geplant.

Bij de tweesprong schuin achter het bankje links aanhouden.

Foto 8A

Je loopt nu door een donker stukje.

Bij de eerste kruising heb je een grote schietwilg staan en bij de tweede kruising nog een fraai gevormde grauwe wilg.

Foto 9

Grote schietwilg

Het blad van de grauwe wilg is eirond en het bladerdek is dichter.

In dit gedeelte van het bos woont de vos.

Foto 9A

Vos

Wij lopen met een boog om de burcht heen. Je passeert het beachvolleyballveld.

Foto 10

Volleyballveld

In het begin was dit een speelplek voor de kinderen uit de buurt. Klein jeugdland. Vele hutten zijn toen gebouwd en afgebroken. Het huidige veld  is ruim 20 jaar geleden aangelegd. Jaren was dit één van de weinige beschutte openlucht beach voorzieningen in Nederland. De toenmalige Nederlandse top trainde hier. Nu wordt er in de zomermaanden op 3 avonden in de week plezier gemaakt met het beachvolley spelletje.

Tussen het pad en het volleyveld staat een strook frambozen. In juni kun je  hier smullen van de heerlijke vruchtjes. In het zand kun je sporenzoeken. De sporen van de ree en de vos zijn makkelijk herkenbaar.

In het najaar organiseert Greet op deze plek een nachtvlinderexcursie.

Foto 10A

De bomen rond het volleyveld kennen een aparte geschiedenis. Tussen het volleyveld en de kwelsloot staan bomen die Paul in 1998 uit het Meerveld heeft gespit en hier heeft geplant. De bomen gingen anders verloren door de bouw van de Velden. Het betreffen een kers, berken, een eik en een esdoorn. Aan de andere zijde heeft Paul enkele bijzonder bomen geplant. Zo staan er een mispel, geschonken door Thijs Gerritsen, een pruim, een kweepeer en  een amandel . je kunt hier een klein rondje lopen. Achter het kippenhok staat een boog waar een kiwi langs groeit, er groeit een steeneik en een parasol moerbei. Daar tegenover staat een inlandse vogelkers. Loop je naar de spar ( herinnering aan een lang vervlogen kerst) dan staan daar een drietal echte hazelnoten.

Bij de kwelsloot.

Rechts zie je het resterende deel van de kwelsloot.

Foto 11

Kwelsloot

Oorspronkelijk was de kwelsloot 100 meter langer. De sloot is in 1987 gegraven vanwege de omvattende overlast door het hoge grondwater.Dat mede veroorzaakt wordt door de kwel onder de dijk door.In die beginjaren dronken hier dagelijks de reeën en had de ijsvogel hier een nestholte in de oever.Tot aan het kromslootpark lag hier tot 1998 een prachtig natuurgebied. Na de bouw van de Velden ontstond het huidige beeld.

Foto 45

Kwelwater overlast

De groene verbinding haaks op de kwelsloot verbind het Windbos met het Kromslootpark en het Beginbos.

Foto 12

Dat is een belangrijke ecologische zone. Daardoor is het mogelijk dat jaarlijks de windbosree haar jong in het Windbos werpt.

Meteen links het bos weer in. 

Foto 13

Je loopt evenwijdig aan de rand van het bos. Eerst loop je onder enkele grauwe wilgen en vlier van het eerste uur. Bij een grote schiet wilg, een grote driepoot, ga je links.

Foto 14

Je passeert Greets open plek. Een plek die de vrijwilligers ,die het windbos onderhouden, in 2012 hebben gemaakt. Het betreft een voor vogels aantrekkelijke plek. Ron heeft een appelboom geschonken die hier op de rand is geplant. In het voorjaar van 2013 is hier een kruidenmengsel gezaaid.Veel ganzenbloemen, korenbloemen , bolderik en klaproos lieten zich in 2013 zien.

Het grootste deel van de aanplant in dit deel van het bos stamt uit 1998. Die aanplant , meidoorn, lijsterbes, kornoelje, kardinaalsmuts en es, is er gekomen door een ingreep van de bewoners. Op een ochtend hoorde Paul de kettingzaag. Een aannemer was begonnen met het vellen van alle opslag. Dit was in strijd met de afspraken die bewoners gemaakt hadden met de gemeente. De aannemer had opdracht gekregen om alles te vellen op een paar grote solitaire wilgen na. Je kunt zien dat in deze hoek van het bos nog drie grote wilgen staan. De gemeente had als gewenst beeld enkele solitaire bomen en daaronder een kruidenlaag. Een situatie die ook in het Krachtveld gerealiseerd is. Wij hadden daarentegen afgesproken om het gesloten bos te behouden. Paul heeft het werk stilgelegd en Jack heeft in het stadhuis de juiste mensen op de afspraak gewezen. De zagers zijn verdwenen en later zijn de struweel planten geplant zoals kornoelje, kardinaalsmuts, lijsterbes en meidoorn. Er zijn enkele berken uit de Velden ingeplant en er zijn essen en eiken geplant. In de winter van 2012/2013 zijn duizenden bolletjes in het bos geplant, waaronder de bosanemoon.

En bij het verlaten van Greets open plek linksaf bij het paaltje.

Foto 14A

Linksaf en dan even verderop weer rechts.

Je loopt al snel door het wilgenoerbos. Rechts zie je een steenuilenkist. Er heeft van alles in gebroed behalve een steenuil.

Aan het eind van het pad maakt het pad een scherpe bocht naar rechts – er staat hier dauwbraam en hop – en loop je het zandbos uit. 

Foto 15

Je gaat over het fietspad de plek op waar niet gebouwd mag worden.

De plek waar niet gebouwd mag worden.

Er staan op dit stukje 11 aangeplante abelen( 2000) Die zijn geplant rond de oorspronkelijke schiet en grauwe wilgen. Die zijn goed te zien op deze luchtfoto uit 1982. Bij de besluitvorming over de Velden gedurende 1992-1998 is er besloten dat hier niet gebouwd diende te worden. De raad is hier in 2010 op terug gekomen en wil dat er hier een 8 verdiepingen hoog flatgebouw komt te staan. Dat gaat ten koste van een uniek natuurgebiedje. Nat, door de kwel , in de winter en droger in de zomer. Een geweldige orchidee/ratelaar plantengemeenschap en alle planten die thuis horen bij een wisselde grondwaterstand. De paddenpoel is permanent nat met als bewoners de kikker, libellen en waterjuffers.

Luchtfoto deel Hoekwierde 1982

Luchtfoto deel Hoekwierde 1982

In februari 2010 is hier door 200 omwonenden geprotesteerd. In 2012 is dat protest op ander wijze over gedaan.

Foto.23A Protest 2012

Protest 2012

De definitieve besluitvorming is in de laatste maanden van 2013.In een wekelijkse collum heeft paul de ontwikkeling van de bijzonder flora en fauna in dit gebiedje beschreven.

Je loopt door een hoek van het natuurgebied en je passeert het fietspad dat van en op de dijk gaat.

Foto 16

De vlinder/orchidee weide.

Je loopt nu door een weide die in het voorjaar vol staat met orchideeën. De gewone en de gevlekte rietorchis. In de zomer vliegen hier talloze vlinders die hier op een grote verscheidenheid aan waardplanten leven en daarvan afhankelijk zijn. Deze vlindersoorten zijn al besproken bij het begin van de wandeling.

De dijk op en over en naar links.

Hier tref je het spectaculaire uitzicht over het Gooimeer richting de oude Zuiderzeekust. Aan de overzijde eindigt de Utrechtse heuvelrug. Je ziet de kerktoren van Naarden en de Hollandse brug. In de winter tref je hier alle voorkomende watervogels.

Foto 17

Foto 17A

Foto 17B

 

Bij de trap de dijk weer op en af.

Foto 18

Foto 19

Deze trap is in 2011 als onderdeel van het groot onderhoud aangelegd. Vlak na de aanleg hebben onverlaten de helft van de roestvrij stalen trapleuning gestolen. Die leuning is in augustus 2013 terug geplaatst.

Onder aan de dijk gaat de route verder naar links langs het windbos. Je passeert enkele inhammen in de bosrand die in de winter van 2012/2013 zijn aangebracht. De EZH zaagploeg heeft hier bomen gezaagd . Er zijn jonge bomen aangeplant en er is een zaadmengsel ingezaaid. Ook hier bloeide in 2013 veel korenbloemen  en klaprozen. Was de bosrand oorspronkelijk saai met een muur van iepen opslag. Door de ingrepen in de bosrand is de aantrekkelijkheid en het soortenbestand aan flora en fauna vergroot.

In 2014 zijn onder aan de trap aan de dijkkant links en rechts twee stroken van 100 meter lang gras afgegraven en ingezaaid met luzerne en klaprozen. Daar komt in de lente en zomer ook diverse vlinders op af.

Foto 61 dagpauwoog

dagpauwoog          Voor meer info: Klik hier                        

 

Foto 62 atalanta

atalanta                Voor meer info: Klik hier

 

Foto 63 boomblauwtje

boomblauwtje        Voor meer info: Klik hier          

 

bont zandoog B1892

 bont zandoogje    Voor meer info: Klik hier            

Foto 66 bruin blauwtje

bruin blauwtje (bovenkant)     Voor meer info: Klik hier

 

zandoog bruin- B3511

bruin zandoogje    Voor meer info: Klik hier

 

Foto 68 citroenvlinder

citroenvlinder      Voor meer info: Klik hier         

 

Foto 69 geh. aurelia

gehakkelde  aurelia   Voor meer info: Klik hier       

 

Foto 70 groot koolwitje

groot koolwitje     Voor meer info: Klik hier         

 

Foto 71 hooibeestje

hooibeestje            Voor meer info: Klik hier

 

kl.gead.wit B3635

klein geaderd witje     Voor meer info: Klik hier

 

Foto 73 kleine vos

kleine vos                Voor meer info: Klik hier

 

kl.vuurvl (m) B7469

kleine vuurvlinder   Voor meer info: Klik hier

 

Foto 76 landkaartje

landkaartje (onderkant)    Voor meer info: Klik hier

 

Foto 77 Icarusblauwtje

Icarusblauwtje     Voor meer info: Klik hier

 

De oranje luzernevlinder is bij ons in de wijk voor het eerst waargenomen in 2013. Deze vlinder voelt zich thuis in zeer warme gebieden (plekken) met veel bloemen waaronder natuurlijk luzerne. In Nederland treffen we deze vlinder aan als genoemde omstandigheden zich voordoen. Soms jaren niet of weinig. Het is in feite een mediterrane standvlinder maar in warme zomers komen ze ook hier voor (zelfs in grote aantallen)

oranje luzerne B7295

oranje luzernevlinder (man)     Voor meer info: Klik hier

 

zw.spr.dikk B7110

zwart sprietdikkopje    Voor meer info: Klik hier      

 

De sint-jansvlinder is eigenlijk geen dagvlinder maar valt onder de nachtvlinders. In tegenstelling tot nachtvlinders, die zich niet of nauwelijks overdag laten zien, is dit wél een dag actieve nachtvlinder. Vandaar dat wij deze vlinder hierbij hebben opgenomen.

sint-jansvlind. BB2941

sint-jansvlinder   Voor meer info: Klik hier

 

oranjetipje (m) B2209

oranjetipje             Voor meer info: Klik hier

 

kl.koolw. B0003

klein koolwitje    Voor meer info: Klik hier

 

De distelvlinder is een trekvlinder en kan niet in ons klimaat overwinteren. Ieder jaar wordt West-Europa dan ook weer gekoloniseerd vanuit Zuid-Spanje en Afrika. Wat een afstanden! In goede trekjaren kan deze vlinder vrijwel overal worden gezien. In andere jaren soms helemaal niet. (Bron: KNNV Uitgeverij, De nieuwe veldgids “Dagvlinders”)

distelvlinder B0073

distelvlinder         Voor meer info: Klik hier         

 

Voor dat je tussen twee grote populieren het windbos in gaat eerst even een storm verhaal.

Op 28 oktober 2013 woedde er een flinke storm met snelheden van wel 140-160 km. per uur. Vele bomen zijn helaas geveld onder andere in het Zandbos, Kleibos en Windbos.Voor dat je het bos inloopt zie je links nog een stille getuige van een grote boom waar de kluit nog te zien is.Vervolgens loop je nu door het aangeplante bos. Met 40 jaar oude populieren en esdoorns en essen. Ook in dit bos dat groeit op klei zijn paden en rillen aangebracht.

Foto 19A

Foto 19B

 

Grote open plek om even uit te rusten.

Foto 20

In 2010 zijn hier een 4 tal grote populieren omgehaald. Hierdoor ontstond een open plek die is ingezaaid met hetzelfde zaadmengsel als in het zandbos. Je ziet nu het effect van een voedselrijke en voedselarme ondergrond. Aan de rand van de openplek zijn duurzame bomen ( Tamme kastanje, lijsterbes, eik en beuk) geplant door de deelnemers aan de EZH.Aan de zuidzijde staat een bankje. Aan de oostzijde liggen schijven van de populier die in het voorjaar van 2013 is geveld. Er staan nu nog drie grote populieren rond de open plek. Die blijven staan. In een populier is een kist voor een bosuil opgehangen.

Naar het fietspad; einde van de wandeling.

Foto 21

Naar links, einde wandeling.

 

Algehele omschrijving en foto’s: Paul Weber
Foto’s en omschrijving vlinders: Marion Lap
Digitale integratie wandelroutes: Hans Lap
 
Wil je meer weten over de planten en dieren die hier leven en groeien dan kun je contact zoeken met Marion, Nicolette, Greet of Paul.

 

 

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Thema door Anders Norén