www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

proef klepelmaaier

Op sommige groenstroken staat dik hoog gras en wat ruigere begroeiing, dat gemaaid moet worden.
De gewone maaier (Kubota) met een roterende mes duwt het gras echter eerst te plat om het afdoende weg te maaien.

Overwogen is om een vingermaaier aan te schaffen. Deze maaier gaat als ware een heggeschaar vlak over de grond en maait daar het gras vlak over de grond af.

We hebben 17-10-2021 eerst een maaiproef samen met Henk Schut en de klepelmaaier,  die weer met een andere techniek maait dan de gewone grasmaaier.
Het resultaat:

Evaluatie maai proef.

Maai proef ging redelijk goed. Hoog riet en eenjarige braam waren geen probleem.
Het meeste maaisel was redelijk goed te harken, sommige stukken wat lastiger:

 
Inmiddels hebben we ervaring met 3 soorten maaimachines voor dergelijke gebieden, eindejaars maaien.

Kubota (ronddraaiende messen): versnippert het gemaaide gewas en laat slecht te harken stengels staan en platgedrukt gewas..
Klepelmaaier: stuk beter te harken dan Kubota, sommige stukken ook lastig te harken.
Vingerbalkmaaier (vorig jaar via gemeente): iets meer tijd kwijt met maaien, harken gaat heel goed, er blijven geen stengels meer staan.

We hebben afgesproken stapje voor stapje te kijken hoe we verder gaan en dat is prima.

Wordt vervolgd.

Carol.

Thema door Anders Norén