www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

Algemeen

Havenbreed bijeenkomst

Havenbreed, 15 februari 2012

Miranda opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom en deelt mee dat contactwethouder Ineke Smidt vanavond ook aanwezig is.

Er zijn 2 winnaars bekend gemaakt op de Beheerbijeenkomst 18 oktober jl. Bewoners konden hun plan/idee indienen bij Frits Draijer en Bert Gijsberts. Zij deden de oproep op 22 juni jl. “Zet uw groeninitatief in de Etalage”. De winnaars zijn: het Rosarium aan de Binnenhof, indiener Bep van Mil en de Kunstwandelroute in de Wierden, indiener Bert van de Weijde. Dit jaar zullen beiden plannen worden gerealiseerd.

Ineke Smidt geeft aan dat zij voornamelijk aanwezig is om een hoop te horen zodat zij een hoop zaken verder kan brengen. Neem als voorbeeld afgelopen zomer op de Playground, het beheer is overgegaan van gemeente naar het Sportbedrijf.

Patricia van den Hoek-Werkman, MooizoGoedzo, informeert de aanwezigen over NL Doet en deelt folders uit. Er zijn dit jaar 107 aanvragen ingediend waarvan 22 uit/voor Almere Haven.

Miranda meldt dat we afgelopen jaar de Hoven/Gouwen hebben bezocht en daar zijn gestart met een WijkActiePlan. De bewoners is gevraagd welke verbetering(en) zij graag zien voor hun wijk maar vooral wat zij daar als bewoner zelf in kunnen betekenen. Ieder jaar doen we een of meerdere wijken aan, dit jaar gaan we voor de Meenten/Grienden.

Ros de Groot en Marchien Koster van bewonerscommissie de Peppengouw houden 6/7 activiteiten per jaar, waaronder 2x per jaar een jeu de boules wedstrijd, buurtbarbecue, fietstocht, enz. In het allereerste begin hebben zij medebewoners gevraagd mee te denken en het jaar daar op ieder een ‘rol’ gegeven waardoor de commissie nu bestaat uit 15 actieve bewoners.

Maria Zaal, bewoonster van de Oevergriend vertelt over de ‘social sofa’s’ die een aantal bewoners 2 jaar geleden bij hun in het hofje hebben laten plaatsen en gezamenlijk hebben gemozaïekt. Zij onderhouden de website met vraag & aanbod en in de koude wintermaanden waarbij je je buren weinig ziet, houden zij de ‘Proevegriend’, een aantal bewoners bereiden gerechten waarbij je vervolgens in groepen bij elkaar langs gaat en geniet van al het lekkers. *Maria geeft aan voor AlmereBreedTV te werken en dat het leuk zou zijn om van al deze initiatieven een korte impressie video te maken en deze op de site van almerebreedtv.nl te plaatsen. Aanwezigen vinden het een leuk idee en geven toestemming om de mailadressen door te geven.

Bert van der Weijde van bewonerscommissie de Wierden, vertelt dat de commissie bestaat uit 12 vaste bewoners en 35 vrijwilligers. Deze actieve groep bewoners organiseert o.a. het jaarlijkse buurtfeest. De Wierden bestaat uit 1600 huishoudens dus dit vraagt flink wat organisatievermogen.

Henk Akkerman en Sjoerd Essink zijn in november 2011 uit noodzaak een Buurtpreventieteam in de Meenten gestart. Zij worden gefaciliteerd door politie en gemeente. Vanaf die periode is er geen enkele inbraak meer geweest in Riet-Schapenmeent. Onlangs zijn er in de hele wijk brieven bezorgd met daarin een oproep tot vrijwilligers. Mocht u interesse hebben of mee willen helpen dan kunt u Sjoerd mailen via s.essink@chello.nl. Will Smits van Bewonersvereniging Grienden & Meenten meldt dat in maart het Buurtkrantje uitkomt, wellicht is het leuk om dit hierin mee te nemen.

Kees van Maanen van de Uithoek (Hoekwierde) vertelt dat er 30 actieve bewoners werken aan het Vogelbosje. Verder zijn er in de Hoekwierde 70 actieve bewoners die het onderhoud contractueel (afspraken beheer/budget) hebben vastgelegd i.s.m. de gemeente dat zij dit zelf doen (zelfbeheer).

Alice Bakker is werkzaam als vrijwilliger bij de Bostuin (IVN), gelegen naast het Eksternest. De Bostuin is destijds begonnen via NL Doet  en inmiddels zijn zij uitgegroeid tot 40 vrijwilligers. Binnenkort zal er een ‘ontdekpad’ voor kinderen worden gerealiseerd. Oproep: iedere 3e zaterdag van de maand hebben we werkdag, wilt u helpen dan bent u van harte welkom!

Peter van Dulmen en Margriet Callenbach van de Dijk/Terpmeent (193 appartementen) geven aan mede door de afstand tussen de complexen en de verschillende belangen tussen huurders en kopers is lukt het hen niet om een collectief feest/bbq te organiseren.

Henk Traarbach woont aan de Hofmark (79 appartementen met een verplichte VVE) geeft aan dat de opkomst bij hun maandelijkse groenonderhoud aan de perken ook maar uit max. 10 bewoners bestaat en dat het steeds lastiger wordt om de mensen te activeren.

Will Smits van Bewonersvereniging Grienden & Meenten geeft aan dat zij 290 leden hebben (50:50 huur/koop) waarvan 6 actieve bewoners. Zij organiseren veel voor de buurt en daar komen ook veel bezoekers op af. Sinds kort is het Buurtcentrum Grienden & Meenten een ‘eettafel’ gestart voor alle Havenaren. U dient zich v.t.v. aan te melden via meentenengrienden@deschoor.nl en dan kunt u iedere vrijdag van 16.00 – 18.30 uur gezamenlijk eten voor € 4,00 per persoon (excl. drankjes).

E-mail adressen/websites:
MooizoGoedzo              
www.mooizogoedzo.nl

NLDoet
www.nldoet.nl

AlmereBreedTV
www.almerebreedtv.nl

Bewonerscommissie de Wierden
www.bcdewierden.nl

Bewonersgroep Hoekwierde
www.hoekwierde.nl

De Uithoek belangenvereniging
www.uithoekalmere.nl

Havenbreed
www.havenbreed.nl

IVN Almere
www.ivnalmere.nl

Beursvloer
www.beursvloeralmere.nl

Slotwoord door Ineke Smidt: Het is leuk om over al deze initiatieven te horen. Het is ‘zwaan-kleef-aan‘. Hoe kunnen wij elkaar helpen om elkaar te vinden. Deskundigheid te delen en beschikbaar te stellen. Hoe creëer je nieuwe (bewoners)groepen? Dat is de uitdaging.

Kort verslag Havenbreed bijeenkomst

Aanwezige bewoners
Henk Akkerman, Marchien Koster, Bert van der Weijde, Ros de Groot, Henk Traarbach, Kees van Maanen, Peter van Dulmen, Margriet Callenbach, Ieneke Lensing, Alice Bakker, Henk van Geldorp, Sjoerd Essink en Maria Zaal.

Aanwezige professionals
Miranda Jonker (gemeente), Yvonne Eggermont (gemeente), Johan Kieft (gemeente), Albert Hinkema (gemeente), Rina van den Boogaard (gemeente), Joost Foget (gemeente), Ineke Smidt (contactwethouder), Ton Lesscher (D66), Patricia van den Hoek-Werkman (MzGz), Simone Damhuis (Ymere) en Janneke de Haan (Ymere).

Notulist(e)
Mirella van der Schleij (gemeente)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Thema door Anders Norén