www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

Centraal grasveld, EZH Weekjournaal, Kwelbeek, Volkstuinencomplex, Wijkwerkochtend, Windbos

EZH weekjournaal van de laatste week van 2018; week 52.

Maandag

Wat een mooie dag! De laatste weken zag je de wadi cm voor cm vol lopen. Heeeeeel langzaam steeg de grondwaterstand, mm voor mm. De regen van de voorbije dagen gaf het water in de wadi een zetje. Het kwelwater staat nu tot voorbij de magere brug. Voor een mooi romantisch natuurlijk beeld hoef je niet naar Limburg of het Sauerland. Laat Goethe zich maar bij ons aansluiten.

De afbraak in de natuur gaat maar door.

Maar het ontstaan van nieuw leven ook.

De kerstdagen passeren in vredigheid rond het stalletje.

Er is een roos ontsprongen..

Donderdag.

De zonsopgang is spectaculair.

Lap, Levien en Dante transporteren 3 vrachten houtsnippers naar  de Y&H border. Lap en  Martin verwijderen alle afvalbak binnenbakken .

Ook dit jaar voorkomen wij graag dat de bakken door onverlaten opgeblazen  worden. Tot slot dichten Lap en Martin diverse gaten, die door honden gegraven zijn, op de wandelpaden in het windbos. Zelfs de bankjes maakte Martin schoon op de open plekken in het bos.

Vrijdag

Ad en Johan rillen bij de vogelhut. De bij de redactie bekende rilanarchisten hebben maar weinig rilhout voor de twee ril architecten achtergelaten. Daarom rillen Johan en Ad ook nabij de plek waar de zaagploeg het laatst bezig geweest is.

 

Zaterdag.

De laatste WWO van 2018. 34 deelnemers zagen, rillen, snipperen, cateren, straten ,blazen, slepen, kruien, harken, spitten, knutselen, steken, knippen en ruimen een lieve lust. Babbelen en consumeren niet te vergeten. Oh, je wilt meer info.

-De houtsnippers uit het Krachtveld snipperdepot zijn door Yvonne en Henk, Anton en Jan, Leida, Els en Ine snipper voor snipper uitgeharkt in de Y&H border,

– Elly en Thom wensen geen blad voor de mond. Zij harken en blazen de Kimwierde bladvrij.

Het blad gaat t.g.v. de afwezigheid van de bladkorf richting de windbos bladaarde compost plek. Lap en Bram zorgen voor het transport. 12 zware zakken in het totaal!

-het zand uit het depot van Wouter is overgebracht naar de nieuwe observatieplek. Teun, Wouter, Marrie, Leida, Els, Nanette, Winnifred zorgen voor een kruiwagen karavaan.

Zo wordt 2018, het jaar van de kruiwagen, in stijl afgesloten.

-Mike, Regien, Ruud en Ad zijn de zaagteams die plankierhout zagen uit het rilhout.

-het ravijn in de bestrating ter hoogte van Johanna is opnieuw opgehaald. Een gemeentelijke poging was volledig mislukt. Jan, Bram en Lap hebben, als geharde aardbolstoffeerders, de kloof gedicht.

Zij vragen zich af. Hoe komt die kloof hier? Is hier sprake van illegale gaswinning of staat die EZH ontsnappings tunnel op instorten.

-de bladcontainer afvalplek van de gemeente is opgeruimd en door Thom verder geëgaliseerd.

-Marlies, Margreet, Susan, Rudy, Paula en André vormen het anarchistische windbos braamknip en ril team.

– Carol en Jos zorgen voor nest en zitgelegenheden in het krachtbossie en bij sjato kwelbeek.

– Camelia en Rob zorgen voor de koffie met een huis gebakken flap en bol.

De jaarwisseling soep traktatie is van Ursel .

Onverstaanbaar goed!

Het jaar is bijna voorbij. Pas vanavond op met vuurwerk.

Alle handen zijn volledig intact weer nodig in 2019. Door jullie inzet is 2018 een bijzonder EZH jaar geworden. Dat lieten de foto’s al zien die tijdens de kerstbijeenkomst gepresenteerd zijn. EZH 2018 wordt beschreven in het jaarverslag 2018. Het verslag is klaar en ligt bij Decia voor de opmaak. Tijdens de buurtbijeenkomst van 27 februari 2019 zal het verslag worden toegelicht. Hier alvast de samenvatting.

Samenvatting jaarverslag 2018. Meer werk door minder mensen.

Voor u ligt het jaarverslag 2018. Dit is het zevende jaarverslag van het Experiment Zelfbeheer Hoekwierde (EZH).
Het verslag 2018 geeft inzicht in de prestatie van de 82 deelnemers die wonen in de Hoekwierde, Kornwierde, de Kimwierde, de Velden en nog verder in Almere.
In de Hoekwierde zijn 35% van de huishoudens in een of andere vorm actief betrokken. Met elkaar zorgen wij ervoor dat wij wonen in de best onderhouden en meest leefbare wijk van Almere. Dit is een prestatie die door de deelnemers als normaal en vanzelfsprekend wordt ervaren. Ook laat het verslag goed zien wat er in het kader van het reguliere zelfbeheer wordt gedaan en hoe dat is georganiseerd. Dit ter lering en de vermaak van elke geïnteresseerde.
De EZH is vitaal en financieel gezond. De EZH-prestatie is naast de inzet van genoemde 82 deelnemers mede mogelijk gemaakt door de steun van particuliere sponsoren, de gemeente, het landschapsbeheer, NMFF, de RABO bank en het Oranjefonds .

  • De feestelijke opening van de kwelwadi zorgde voor een bijzondere afsluiting van het kwelwadi project,
  • Door de droogte en extern verworven middelen is er in de zomer een begin gemaakt met de inrichting van “de plek”. Het plan “de plek” kent twee doelen; het realiseren van een aantrekkelijk natuur kinder speelparadijs en een aantrekkelijk “nat” natuurgebiedje in en rond de kwelplas. Bouwmateriaal voor het bouwen van voorzieningen en een plankier is gejut uit het Beatrixpark. Een zeer bijzondere prestatie  en een voorbeeld van  subliem optimaal hergebruik.
  • In het Krachtveld is het “Krachtbossie” aangeplant in week 49. Na voorbereidingen van ruim een half jaar is In een week tijd vanuit het  niets een bijzonder groen iets verrezen. Inclusief een buiten les “lokaal”.
  • 2018 was het warmste jaar ooit sinds de temperatuur wordt gemeten. Een lange periode was het maaien niet nodig en anticiperen op de droogte vond plaats door de aanschaf van watertanks en een waterpomp
  • De daling van het aantal deelnemers blijft doorgaan. In 2018 daalde het aantal deelnemers van 89 naar 82 deelnemers. Gezien de omvang van het verzette werk in 2018 kun je stellen; in 2018 meer werk door minder mensen.
  • Een belangrijke motivator vormen de natuurbouw projecten. kwelbeek, kwel wadi en kwelplas zijn boeiende projecten om aan te werken en leveren extra trots en kwaliteit aan onze woonomgeving.
  • Het gemiddelde aantal deelnemers per groepsactiviteit blijft toenemen. Dit gaat op voor de WWO, zaagploeg en de braamsluiperij.
  • Het gevoel van plezier bij en de sociale hechtheid en verbondenheid tussen de deelnemers in de wijk blijft ongekend hoog. De deelnemers zijn trots op hun buurt. De onderlinge verbondenheid gaat verder dan het periodiek verrichten van groenonderhoudsactiviteiten. Aan elkaar denken en elkaar helpen is de norm. de Paas- en KerstTrees is een voorbeeld.
  • De externe belangstelling is sterk afgenomen. Een aantal studenten, particulieren, leden van de gemeentelijke ambtelijke en bestuurlijke organisatie brachten een bezoek aan de buurt.
  • Relatie met de lokale politiek kent een positieve ontwikkeling. Wethouder Herrema heeft zich aantoonbaar ingezet de situatie in de Wierden te verbeteren. De windbosflat is van de baan en is nu een onderdeel van het project kustzone. Betreurenswaardig is de wijze waarop Tjeerd Herrema het openbaar bestuur heeft verlaten. Wethouder Jan Hoek toonde waardering en belangstelling voor de EZH prestatie. Wethouder Loes Ypma opende het “Krachtbossie”.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Thema door Anders Norén