www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

EZH Weekjournaal, Kwelbeek, Vogelbos, Wijkbijeenkomsten, Windbos

EZH weekjournaal. Week 5; 29 januari-4 februari 2018.

Maandag
Hans K snoeit de rozenboog bij de Kornbrug. Anita en Anneke beginnen met het opruimen van al het gezaagde hout in het vogelbos. Johan rilt in het windbos. Henk Winter komt een kijkje nemen naar de voortgang van de wadi. Hij denkt constructief mee voor oplossingen bij PPP en de aansluiting op de kwelbeek.

Na de sneeuwklokjes

volgen o.a. de krokussen.

M&H planten een den in het windbos.

Dinsdag
Rob peutert met een tandenstoker in de leidingen van het KWAM. “Het is nog steeds een straaltje van lik mijn vessie, als van een oude man dus ”, zucht de kwieke zeventiger. Regien en ik plaatsen tijdens een circusact de eendenbroedkorf.

En bezien het resultaat van onze inspanning.

Wij maken de grote knotwilg op verzoek van Mike iets korter en wij verplaatsen een kubieke meter zand van wadi naar kuilen in het bos. Onderwijl genieten wij van het schitterende lenteweer. Inclusief gezang van de zanglijster. Wisten jullie dat Arjen eigenlijk een grote romanticus is. Bij een beetje grote maan

vliegt hij naar buiten om daar te gaan zwijmelen. Ook zijn zonsondergangen zijn nu te verklaren.

Woensdag
Zo mooi als gisteren, zo bagger is het weer vandaag. Met Thom filosofeer ik over de twee wadi bruggen die er moeten komen. Het zoeken is naar betaalbare liggers van ongeveer 5 meter lang. Bij Marina Muiderzand mogen wij weer jutten. Nu ik toch bij de wadi ben knip en ril ik een uurtje. Stroming zorgt voor erosie. En dat levert een mooi plaatje van de wadi bodem.

Donderdag 1 februari 2018
Lap leegt de afval en hondenbakken in de wijk en haalt toch nog een karretje vol zwerfvuil op. ”Verbazingwekkend waar die rommel toch iedere keer weer vandaan komt”.

Na een ochtend somber weer breekt de lucht en gaat de zon schijnen. Regien, Johan en ik rillen de helft van het riltakkendepot het bos in. Echt genieten. Ook omdat twee wandelaars de loftrompet blazen over onze inzet en de wadi ontwikkeling.

In de Goede Rede is er een politieke markt op locatie. Het gaat over het ontwikkelingsplan kustzone. Voor ons van direct belang i.v.m. het al dan niet doorgaan van de windbosflat.
Leida en ik spreken in.  Na afloop spraken meerderen hun tevredenheid over de meer losse en ontspannen verloop van de avond. Minder formeel, strak, krampachtig en zakelijk als in het stadhuis. Benul en onbenul passeren de revue. Volgende week wordt de discussie wel in het stadhuis vervolgd. Hoe zal het daar gaan, want de eerste termijn is nog niet voorbij. Wethouder Herrema is halverwege de beantwoording van vragen en opmerkingen insprekers, publiek en raadsleden. Het is nog lang geen gelopen race.

Tekst Leida en Alfred:

“Geachte leden van de gemeenteraad. 

 Kwaliteitsimpuls van het gebied
Een kwaliteitsimpuls van de kustzone wordt door veel inwoners gezien als gewenst. De ontwikkeling met versterking van de recreatie wordt vanuit deze inwoners enthousiast ontvangen. Ook het participatieproces is al prettig ervaren. Over de scenario’s had wel scherper het gesprek gevoerd mogen worden. Een combinatie van de 2 scenario’s met de hoogste voorkeur was vanuit aspect woningbouw en recreatie wellicht beter geweest.

Versterking centrum Haven sinds 1994 niet optimaal
Een van de uitgangspunten van de planontwikkeling Kustzone is versterking van het centrum en de voorzieningen in Haven. Sinds 1994 is versterking van het centrum een terugkerend uitgangspunt bij vrijwel elke planontwikkeling in Haven. Met name de woningbouw in Almere haven West: De Velden, Buitenhof, De Laren en de stedelijke verdichting in de Wierden. Daarnaast was dit ook uitgangspunt bij elke ingreep in het centrumgebied van Haven. Sinds 1994 is daar veel publiek geld en ambtelijke inzet ingestoken. Dit alles terwijl er van een daadwerkelijke verrijking van het centrum geen sprake is en eerder een verval te constateren is. Dit is een vreemd contrast omdat Almere Haven een wijk heeft waar de meer bemiddelde inwoners wonen die in het algemeen meer te besteden hebben als, mag ik het zo zeggen,  de gemiddelde Havenaar. Ik doel op de wijk Overgooi in Almere haven.
Dit is een oproep aan de gemeenteraad om de ontwikkeling Kustzone aan te grijpen voor de realisatie van een verkeersverbinding met Overgooi. Uitwerking zou kunnen zijn de Gooimeerdijk Oost open te stellen voor autoverkeer en onder langs de dijk een extra wandelpad aan te leggen, een goed voorbeeld hoe dit kan ligt er al in de wijk De Velden.

Toezegging aan gemeenteraad niet realiseren woningbouw Hoekwierde
Bij de behandeling van het bestemmingsplan is er met name een oproep gedaan om de geplande woningbouw in de Hoekwierde niet te realiseren. Het college heeft de raad en bewoners de toezegging gedaan om voor de geplande 40 wooneenheden een andere locatie te vinden. Bij de planontwikkeling Kustzone heeft het college bewoners geïnformeerd dat uitgangspunt is de 40 wooneenheden te realiseren in de Kustzone en af te zien van de woningbouw in de Hoekwierde.

Met het voorliggende plan lijkt het college invulling te geven aan dit uitgangspunt. Als bewoners willen wij graag zekerheid dat het bestuur van onze stad in de toekomst niet kan draaien en ik veronderstel dat de gemeenteraad dat ook wil voorkomen.
Mijn vraag is dan ook of het college met dit plan tegemoet aan de wens van de gemeenteraad en de bewoners ? En betekent de toezegging aan bewoners en de gemeenteraad dat het bestemmingsplan voor de (Hoekwierde) overeenkomstig wordt aangepast?

Verbetering verkeer op Gooimeerdijk, trajectverlenging (300 meter).
Het plan omvat een beoogde verbetering van de verkeerssituatie op Gooimeerdijk West.

Ik verzoek u dat deze aanpassing niet te beperken tot gebied Kustzone maar tegelijkertijd uitbreiden minstens ter Hoogte Gooimeerdijk – Blikveldweg. Het gaat hier slechts om een traject van ongeveer 300 meter, maar zal de verkeerssituatie sterk verbeteren..

Verbetering trappen langs de Gooimeerdijk, ook voor de resterende 2 trap-constructies.
Het plan omvat een beoogde verbetering van de trappen aan weerzijden van de Gooimeerdijk ter hoogte van de Zandwierde en Kimwierde. Mijn verzoek is de verbetering van de trappen niet te beperken tot dit gebied. Expliciet  gaat het om 2 naastgelegen trappen ter hoogte van de Hoekwierde.”

Tekst Paul:

“Geachte leden van de raad,

Een politieke markt hier in de Goede Rede; moet u vaker doen!

De 90 deelnemers aan het zelfbeheer in de Hoekwierde en omgeving laten u met plezier weten enthousiast te zijn over het ontwikkelingsplan kustzone.

Dat klinkt wellicht vreemd  in uw oren na onze intense kritiek over uw bouwplannen in de Wierden en de Laren. Met name tegen de inbreiding van woningen in de Wierden hebben wij ons fel verzet. Ruim 7 jaar na uw besluitvorming over de Laren en de Wierden bedanken wij uw raad. Door uw bouwplannen hebben wij ons verenigd en onderhouden wij nu met groot succes 11 ha openbare ruimte. Dat doen wij zo fanatiek omdat wij ervaren hebben dat werken en samenwerken in het openbaar groen  verbindt en energie genereert. Wethouder Herrema heeft dat persoonlijk ervaren. Wij waarderen het  zeer dat de wethouder ons zelfbeheer op prijs stelt en de beoogde appartementen van de Hoekwierde windbosflat heeft meegenomen in het ontwikkelingsplan kustzone. Daarmee geeft hij gevolg  aan de motie van Leefbaar Almere over de windbosflat. 

Gezien onze ervaringen met het  zelfbeheer roepen wij uw raad op te stoppen met grootschalige inbreiding van woningen in bestaand woongebied. Ons uitgangspunt is dat rood voor rood  in haven de norm dient te zijn. Rood voor groen is wat ons betreft taboe. Almere Haven is een groen dorp en dat verdient zo te blijven. U doet er beter aan zelfbeheer initiatieven te faciliteren. 

Wij zijn  voorstanders van de kustzone. De structuurschets van Almere Haven wordt gerespecteerd. Groene longen blijven reiken tot aan het centrum. En voor de kustzone is een fraaie balans tussen woningen, recreatie en groen bedacht. Een nieuwe inspirerende groene woonomgeving.

Wij vertrouwen op een positief besluit van de raad. En wij gaan er van uit dat bij de besluitvorming over het op te stellen bestemmingsplan tevens een wijziging in het bestemmingsplan van de Wierden aan u wordt voorgelegd. Bij de Hoekwierde dient een stukje bouwbestemming gewijzigd te worden in bestemming natuur. Tot in de eeuwigheid.”

 Vrijdag
Hojan, de rilbaas, neemt hoogstpersoonlijk de laatste takken in het rilhout depot voor zijn rekening.

Ik neem een kijkje bij Marina Muiderzand en zie dat er voldoende brug materiaal ligt voor over de wadi. Nu volgt de vraag hoe dat materiaal hier bij de wadi te krijgen.

Zaterdag
Arjen ziet een glimmertje.

Wie weet waar dat glimmertje zich bevindt?

Tim wil in de hut vogels kijken. Greet is vlak voor zijn komst langs geweest en heeft een vogel in een kooi gestopt.

Het is een lokvogeltje. Kijk, Tim kan al zijn naam schrijven.

Mamma schrijft de observatie op.

In de bosborder staat de boel op springen.

Over anderhalve week hebben wij ons wijkoverleg. 13 februari. Start 20.00 uur in de huiskamer van de woongroep. Alles kun je inbrengen; tips voor verbetering, ideeën voor verfraaiing. En wij spreken over de verkeersveiligheid in de buurt en bespreken het jaarverslag 2017.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

  1. Rob

    Nee Paul, niet de aanvoer maar de afvoer is het probleem. Omdat de waterbak niet waterpas ligt ( hij loopt af naar de aanvoer )moet de afvoer minimaal gelijk zijn aan de aanvoer. Door verstopping van de afvoer wordt dit regelmatig verstoord zodat de bak dan bij de aanvoer overloopt. In het voorjaar gaan Willem en ik de bakken waterpas maken. Tot dan dus af en toe de afvoer door prikken.

  2. Wil Neering

    Geweldig zoals iedereen zich inzet voor het groen houden van de Hoekwierde. Jammer dat wij niet meer actief mee kunnen doen. Maar wij lezen alles.

  3. peter van den bemt

    Verbetering verkeersverbinding met het Gooi, door de Gooimeerdijk Oost voor auto-verkeer open te stellen, levert slechts een tijdwinst van ca 2 minuten. Hoe kun je nu denken dat daardoor opeens mensen uit het Gooi, die voorheen niet naar Almere Haven kwamen, dat dan wél gaan doen? Echt onzinnig. Het stuk is een heerlijke promenade waar oud en jong onbezorgd kan wandelen en spelen. Houd dat zo. Verknal dat niet voor een winst die het niet op zal leveren.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Thema door Anders Norén