www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

EZH Weekjournaal, Windbos, Zelfbeheer

EZH journaal: week 12, 17-23 maart

Maandag

In de middag informeer ik Ouwe over het resultaat van ons wijkberaad. Ouwe regelt een kraantje op 28 maart voor het leegtrekken van de grote border op het grote veld en de aanleg van het paadje langs de gracht. Daarna help ik Ouwe met het ‘ontberenklauwen’ van de speelhoek van Linda in de Kornwierde. Ook maken wij daar een aanvang met de aanleg van een schelpenpad. En wat heel leuk is, wij maken een levende groene tunnel. Wilgenstokken aan weerszijden van het schelpenpad gaan in de grond. Leuk idee van Ouwe!

Afbeelding 079klein

Hebben wij niet ergens een leuke plek voor zo een levende groene tunnel bij ons in de wijk?

22 kinderen voor de kindertuinen. De helft voor het eerst. Dus dat is gedifferentieerd lesgeven. Dat had ik een tijdje niet meer gedaan. Na afloop tuteren mijn oren. Ik vertel dat de spruiten op de aardappel de okselknoppen zijn die elke plant op zijn stengel heeft. Zegt een van de meiden: “Meester, heb ik ook zo een knop onder mijn oksels?”. Die dame denkt dat als ze groot is er, net als bij de aardappel, spruiten onder de oksel te voorschijn gaan komen!

In de avond is er bij Fred een borderberaad. Samen met Hans, Simon en Anton maken wij een plan de campagne voor de renovatie van de grote border. Ook komt het zagen woensdag a.s. ter sprake. Dit n.a.v. de constatering van Bert dat ook wettelijk het broedseizoen is begonnen. Voors en tegens passeren de revue

Dinsdag

Over  het wel/niet zagen hebben velen van de zaagploeg een mening. Het resultaat van alle reacties is dat wij zonder te zagen het zaagseizoen 2013/2014 afsluiten. In het najaar zal de zaagploeg uit haar zomerslaap komen.

Woensdag

Op verschillende plekken in de wijk ga ik door de knieën om  onkruid weg te halen. Door de zachte winter is er al veel onkruid, dat stevig geworteld is. Het is een forse opgave om de wijk onkruidvrij te maken. Genoeg werk voor o.a. de braamsluipers.

Bram, Hans en ik worden geïnterviewd door  Dino en Zohal.  Zij zijn studenten van de  Hogeschool Rotterdam en zijn werkzaam aan een afstudeeropdracht over zelfbeheer van openbaar groen. Onder begeleiding van het onderzoeksinstituut Alterra Wageningen UR doen zij onderzoek naar de succes- en faalfactoren in het traject en de organisatie van een aantal succesvolle projecten in zelfbeheer van openbaar groen. T.z.t. krijgen wij hun eindscriptie. Leuk om met een stel gemotiveerde studenten aan tafel te zitten.

Afbeelding 072klein

Donderdag

De coalitie in de raad heeft een rechtse directe gekregen van de kiezer. Jammer genoeg lijkt dat geen reactie op hun Almeerse prestatie in de raad. Maar is het duidelijk een afspiegeling van het landelijke beeld. Hoe valt het anders te verklaren dat de meest kleurloze, als het gaat om zelfbeheer en bebouwen van het groen, lokale partijen SP en D66 tot winst komen. Dat verzin je toch niet!

Lap onderzoekt een illegale dumping van een Kimwierder in het Windbos. Nog geen dader gevonden.

CIMG1138klein

Lap heeft ook een aanmelding gekregen van een vrijwilliger voor ‘NL-doet’ a.s. weekend. Lap stelt een latere ‘NL-doet’ activiteit voor. Tot slot gaat Lap verder waar ik gisteren aan begonnen was. Hij ontdekt dat het lenteklaar maken van de borders rond de fietsbrug monnikenwerk is. Vele malen roept hij de hulp van boven in om dat aardse geploeter te kunnen vervolgen. Maar na ruim een halve dag op de knieën mag het resultaat er zijn.
En dat kun je ook zeggen van het werk van Willem en Bram. Zij openen het nieuwe maaiseizoen met de eerste maaidag van het nieuwe jaar. De mannen kennen een fors oponthoud door een groot aantal lekke banden. Een band plakken van de maaimachine is niet eenvoudig en is tijdrovend. En de vijfde keer gaat, ondanks het mooie weer en de voorbeeldige samenwerking, toch gepaard met enkele kracht termen. Zeker als ontdekt wordt dat een forse doorn van een sleedoorn de veroorzaker is van alle ellende. Willem doet overigens aan een vreemde meditatie. “Bram, als ik zo doe dan hoor ik gesis. Maar als ik weer rechtop ga staan dan is het gesis weg. Zitten wij in een opname van Poets?” De hilariteit is groot als ontdekt wordt dat dat gesis uit een geheel andere hoek dan de lekke band komt. Vraag Willem maar, als je de veroorzaker van het gesis wilt weten.

Vrijdag

Bram, Lap en ik hebben een gesprek met Ian. Ian heeft ons gevraagd of hij stage bij ons, leerbedrijf EZH, kan lopen. Na het gesprek heten wij Ian van harte welkom om 2 april te starten met zijn stage. Na het gesprek ga ik naar Ellen en Hanneke van Ymere. Zij kunnen ons helpen als wij een lunch en slecht weer werkplek  voor stagiaires nodig hebben. Ook filosoferen wij hoe een toekomst er uit kan zien als de toeloop van leerlingen voor ons leerbedrijf toeneemt. In de middag heb ik een uurtje vrij voor fysiek werk de wijk. Eerst steek ik alle berenklauwen, die ik langs een deel van de kwelsloot zie, de kop af. Daarna pak ik de bosmaaier en loop het parcours dat ik zojuist ‘ontberenklauwt’ heb met de bosmaaier af. Ton  is bezig met een subsidieaanvraag voor de kunstroute. Plato langs de kunstroute kan een vervolg worden op het KWAM project.

Zaterdag

Om 09.00 uur staat daar het groot bordercomité, Simon, Hans en Fred,  klaar om de beplanting te labelen. Dit is onze variant op de actiedag van NL-doet. Het labelen is nodig om het verplanten volgende week te vergemakkelijken. Hans heeft het wolmandje van zijn vrouw geplunderd en knipt labeldraadjes op maat.

Afbeelding 074klein

Afbeelding 075klein

Afbeelding 076klein

Al snel komen wij tot de ontdekking dat de struiken goed herkenbaar zijn en wij spreken af dat het ons ook zonder labeltjes gaat lukken de struiken per soort te sorteren. Maar Hans denkt dat hij zo niet thuis kan komen en hij maakt een wollig spoor en hangt het hele wolmandje weg in de border.

Simon praat met een paar nieuwe bewoners van het Windbos. Hier zie je ze als een paar stokstaartjes op de uitkijk op hun stronkhut. Bij onraad duiken zij razendsnel onder de grond.

20140322_144431klein

Volgende week vrijdag gaat er gewerkt worden aan de realisatie van een paadje langs de gracht aan de Kimwierde zijde. En aan de renovatie van de grote struikenborder tegenover 29-36.

Zaterdag aanstaande is er weer een wijkwerkochtend. Er is veel werk. Het is fijn als je mee kunt helpen.

  1. Wil Neering

    Complimenten voor alle harde werkers, de wijk wordt steeds mooier. We genieten van de zwanen die tegenover ons zijn gaan nestelen, wij hopen dat de mensen hun honden aangelijnd houden en de jeugd het nest met rust laat.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Thema door Anders Norén