www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

Kwelbeek

Natuurontwikkeling kwelbeek.

Wat een kleimassa zeg.

Inleiding:

Voorgesteld wordt om het gebiedje rond de kwelsloot om te vormen met als doel de natuur en landschapswaarden te vergroten. Daarmee worden de recreatieve en natuur educatieve mogelijkheden in de buurt vergroot en de schade veroorzaakt door het machinaal maaien van het talud en het schouwen sterk verminderd. Tevens wordt het schouwen van de sloot vereenvoudigd.

Bestaande kwelsloot

Bestaande kwelsloot

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstel wordt om de kwelsloot meer te centreren in het gebied en op een aantal plekken te verbreden. De uitstraling van het gebiedje kan een “groen hart” ofwel “Kromslootpark” karakter krijgen door een doorgaande knotwilg en knot-els strook te realiseren. De aanleg van enkele sleedoorn/elzenbosjes, vergroten de aantrekkelijkheid voor vogels.

In het noordelijke deel kan een ijsvogelwand gerealiseerd worden. In het zuidelijke deel een eilandje. Het riet dient om de twee á drie jaar gemaaid te worden. Het schouwen eveneens om de drie jaar.

ijsvogel

ijsvogel

 

 

 

 

 

 

 

Om het machinaal maaien te vereenvoudigen en zonder schade te laten uitvoeren kunnen er aan weerszijden van de sloot beheerpaden op 80 centimeter boven het waterniveau worden aangebracht. Voor het nieuwe profiel is veel zand nodig. Ongeveer 1000 m3. Dit zand kan gebruikt worden voor het stabiliseren van de paden maar ook kunnen er zanderige oevers worden gecreëerd. Daardoor bestaat de mogelijkheid tot de ontwikkeling van plantengemeenschappen die horen bij voedselarme grond.

Kwelsloot aan de zuidkant.

Kwelbeek aan de zuidkant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Er kunnen zeer interessante gradiënten van droog naar nat in zowel voedselrijke als voedselarme grond ontstaan. Daarmee wint niet alleen de natuurwaarde maar worden de educatieve mogelijkheden vergroot voor omwonenden als voor studenten die stage lopen en/of onderzoek doen bij het leerbedrijf van de EZH.

In het noordelijke deel van de sloot zal een huiszwaluwentil geplaatst worden. De oever van het bijgelegen water is modderig en zal een prima bron voor het nestmateriaal kunnen zijn. In dit gedeelte wordt ook een steile wand gemaakt waar de ijsvogel in kan gaan broeden.

Huiszwaluw

Huiszwaluw

 

 

 

 

 

 

 

Kwelsloot aan de noordkant.

Kwelbeek aan de noordkant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestaande pad achter de huizen van de Hoekwierde blijft duurzaam intact omdat voor het grootste gedeelte het niet nodig is dat hier zware machines over heen gaan. Het gehele gebied kan een onderdeel worden van het beheergebied van de EZH. Nu loopt de grens van het EZH beheergebied in het hart van de kwelsloot.

 

De eerste werkdag na het uitwerken van het plan.

Marcel ,de kraanmachinist, zette op 29 maart 2016 om half 8 zijn schop in de vette klei. De kikkers vlogen alle kanten op. Het is even zoeken naar de meest effectieve werkwijze. Aan het eind van de dag zijn de contouren van de nieuwe noordzijde goed te zien. Er komt meer klei vrij dan gedacht. Daar moeten wij een oplossing voor vinden. Joop was er bijna de gehele dag bij. Johan ook en velen kwamen even een kijkje nemen.

Om 7:30 uur de eerste schep.

Om 7:30 uur de eerste schep.

 

 

 

 

 

 

 

 

Toch beter werken aan de andere kant.

Toch beter werken aan de andere kant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat een kleimassa zeg.

Wat een kleimassa zeg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beeld aan het eind van de eerste dag.

Beeld aan het eind van de eerste dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bijzondere 2e dag. Niet alleen vanwege de fraaie luchten. Over die anaerobe lucht hebben wij het niet! De huiszwaluwentil is geplaatst. De contouren van de ijsvogelwand zijn nu zichtbaar. Joop is de hele dag bezig geweest met het bruggetje van Bartlehiem en Marcel graaft gestaag door. Hij heeft een deel afgewerkt aan de noordzijde en is gestart met het graafwerk in de zuidzijde. Dat vervolgen is de hoofdtaak voor morgen. Tevens gaat er een grondanker voor de ijsvogelwand geknutseld worden.

Afwerken met ijsvogelwand op de achtergrond.

Afwerken met ijsvogelwand op de achtergrond.

 

 

 

 

 

 

 

 

Raamwerk ijsvogelwand.

Raamwerk ijsvogelwand.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel heeft er plezier in.

Marcel heeft er plezier in.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start zuidkant kwelsloot.

Start zuidkant kwelbeek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de huiszwaluwentil is geplaatst.

Ook de huiszwaluwentil is geplaatst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het eind van de 3e werkdag klim ik op het dak van de kraan van Marcel en zie het resultaat van het werk van vandaag. Dat is toch fraai? Wel heeeel veel klei en blubber op de kant. Dat gaat nog deels verwerkt worden en deels afgevoerd naar het depot van de Laren.  Joop, Thimo en Hans hebben hard gewerkt aan de grondkering van de ijsvogelwand. Johan was er bijna de gehele dag en heeft heel veel mensen geïnformeerd.

Vanaf het dak van de kraan. resultaat dag 3.

Vanaf het dak van de kraan. resultaat dag 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trek goede schoenen aan die vies mogen worden op deze 4e werkdag en loop vervolgens het nieuwe pad aan de westzijde van het kwelbeekwater. Je  waant je in een andere wereld. Over een aantal jaren verkeer je hier in een paradijs. En let op de zwaluwentil. Er zitten nu al nestjes in! Het is Marcel gelukt om de westzijde van de sloot in profiel te zetten. Inclusief de ijsvogelwand waaraan Joop en ik keihard moesten werken omdat Marcel met krasse rupsen op ons afkwam . De oostzijde is nog een fraai maanlandschap . Johan en Hans hebben veel passanten uitgelegd dat wij bezig zijn met de ruwe fase en dat de tijd de mooiste dingen gaat brengen. Begin volgende week ligt de oostzijde  ook in profiel.  De hogere temperatuur  en droogte zijn perfect. Wij zagen vandaag de citroenvlinder en een ijsvogel. En er groeit nog helemaal niets. Maar daarover een volgende keer meer.

Keerwand wordt gevuld.

Keerwand wordt gevuld.

 

 

 

 

 

 

 

 

IJsvogelwand gereed.

IJsvogelwand gereed.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oostzijde maanlandschap.

Oostzijde maanlandschap.

 

 

 

 

 

 

 

 

Loop pad westzijde goed te zien.

Looppad westzijde goed te zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogen gaat voorspoedig.

Drogen gaat voorspoedig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestkasten op ooghoogte en klaar is de til.

Nestkasten op ooghoogte en klaar is de til.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag de 5e en de voorlaatste kraandag. Het had geregend vannacht en op 3 plekken stonden grote plassen op het fietspad. Dat kan niet. Daar gaan wij morgen iets aan doen. Marcel zal helpen met het plaatsen van drains. Zand en drain regelt Gert-jan. Marcel had last van al die nattigheid. Niet overal kon hij de paadjes maken. Die komen dus later een keer.  Joop is de gehele dag bezig met de BB. Bartlehiem Brug. Hij vertelt je zelf wel een keer waarom die naam. Annelies had een aantal ligusters en een vlinderstruik uitgespit in het weekend. Die hebben een plekje gekregen nabij de ijsvogelwand. Met een circus Boltini act heb ik in opdracht van Greet een paar wilgentakken in de wand gestoken. Uiterst geschikt voor het landings gestel van de ijsvogel. Tja, die beesten worden aardig gepamperd door ons. Johan en Thimo hebben geplant en de wilg gestript en deels gerild in het windbos.

plaatsing bb

plaatsing bb bruggetje

 

 

 

 

 

 

 

 

gaatje boren

gaatje boren in de ijsvogelwand

 

 

 

 

 

 

 

 

gaatje boren

Nog een gaatje boren en Thimo houd het goed in de gaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

bbbbbbb

Joop maakt het trappetje voor de brug.

 

 

 

 

 

 

 

 

ddddddddd

Ja, het is veel werk.

 

 

 

 

 

 

 

 

kkkkkk

Maar het resultaat mag er wezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joop had op deze laatste kraandag een “kaasplank” op maat voor Marcel gemaakt. Samen met enkele EZH folders en het boekje over het KWAM kunstwerk waren dat de onderdelen van het afscheid van Marcel. Binnen de gegeven weersomstandigheden heeft hij een geweldige prestatie geleverd. In mijn dankwoord heb ik gesproken over het harde kunstwerk aan de ene kant van de wijk en een ecologisch natuur kunstwerk aan de andere kant. Vandaag hebben wij een cruciale beslissing moeten nemen. Marcel had een eiland gemaakt met wel heel steile oevers. Steiler dan de oorspronkelijke situatie. “Het zag er niet uit” en eenvoudiger beheer, een belangrijk uitgangspunt , was uitgesloten. Er was maar één beslissing mogelijk. Geen eiland. Jammer , maar de ruimte is onvoldoende breed. Voorts zijn er drie drainbuizen aangebracht ter voorkoming van plassen op het fietspad.  De ruwe contouren van de nieuwe kwelbeek zijn  na 6 kraandagen in beeld. De grond die is omgezet moet nu tot rust komen en drogen. Daar is tijd voor nodig. Maar de natuur gaat snel.  Vanavond zag Peter een ijsvogel rusten op de tak in de wand.

eiland van de kaart.

eiland van de kaart.

 

 

 

 

 

 

 

 

plaatsing drains

plaatsing drains

 

 

 

 

 

 

 

 

marcel wordt bedankt

marcel wordt bedankt

 

 

 

 

 

 

 

 

einde kraandag 6

einde kraandag 6 Noordkant

 

 

 

 

 

 

 

 

einde kraandag 6

einde kraandag 6 Zuidkant

 

 

 

 

 

 

 

 

Het laatste stuk nog voordat Marcel klaar is.

Het laatste stuk nog voordat Marcel klaar is.

 

 

 

 

 

 

 

 

De brug naar het schiereiland.

De brug naar het schiereiland.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het eerste plantbegin van enkele knotwilgen.

Het eerste plantbegin van enkele knotwilgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het schoonmaken van de kwelsloot van riet resten door Joop.

Het schoonmaken van de kwelbeek van riet resten door Joop.

 

 

 

 

 

 

 

 

2-IMG_2091

Na een kopje vraagt hij het woord en zegt dat het tweede leven van de Bartlehiem bruggetje hem bijzonder veel plezier doet. De BB vormt in meerdere opzichten een verbinding tussen het verleden en het heden. Voor Joop en de Pipo heeft hij een certificaat  dat hij overhandigt nadat hij het verhaal van de BB onder de aandacht heeft gebracht.

IMG_7653bb van dirk

Een bijzonder verrassende en gewaardeerde actie van Dirk tijdens de Kwelbeek Werk Ochtend (KWO)  van 16 april 2016.

Voor het intermezzo weet de groep in eendrachtige samenwerking 50 wilgentenen te planten.

1-IMG_1994

Als een geoliede machine worden er gaatjes op de juiste diepte geboord, wordt de teen een huidje van zand aangemeten en krijgt ze een slokje van geweid water. Lap, Jan en AM zoeken al ander werk en beginnen met het ingraven van de drains. Na de pauze lukt dat met vereende krachten. Soppend, smakkend , zuigend en pruttelend geeft de vette klei zich moeizaam gewonnen. Op en rond de ijsvogelwand worden 45 stuks van sleedoorn, Gelderse roos, hondsroos en egelantier geplant.

4-IMG_2170

15 hondsrozen en egelantieren blijven over. Die krijgen een plek op stand nabij een van de platanen. Mini geeft onderricht in het vakkundig herkennen en vervolgens vermoorden van berenklauwen. Tot slot worden er 4 ,te volle ,zakken  met rietwortels en berenklauw verzameld en afgevoerd. Bij Adrie en Ruud schuiven wij aan aan een lange tafel en krijgen heerlijke soep van Erik en belegde broodjes met een drankje van Adrie en Ruud.

6-IMG_2236

Mini, Joop, Adrie, Ruud, Shirley, Barry, Yelisha, Ryan, Erik, Bert, martin, Regien, Anneke, Lap, Greet, Hester, Marlies, Simon, Johan, Jan, Nike, AM, Winnifred, Anita, Ad en Trees hartelijke dank voor jullie bijdrage aan het succes van deze geweldig ochtend. Oh ja. Wij praten niet meer over de kwelsloot. Dat is verleden tijd. De nieuwe naam voor ons ecologische kunstwerk is kwelbeek geworden.

Johan , onze berenklauw specialist werpt zich op windbos klauwen. “’Ik b’n er nog niet”, zegt hij tijdens de koffie. “Na de koffie ga ik naar de kwelbeek”.  Daar is een grote groep bezig met berenklauw steken, nieuwe beplanting schonen, paden in profiel spitten en zand scheppen, kruien en storten.

DSC05506

DSC05532

DSC05529

DSCN0522paden in profiel brengen

DSCN0528paden in profiel ieder zijn taak

Het zand is een cadeau van de gemeente en is gisteren gebracht door Reimert. Er zijn twee paden spitploegen bezig. En als die paden het gewenste KUBOTA profiel hebben dan mag er een laagje zand overheen.Nicolette is met vakantie geweest en spreekt haar bewondering uit voor hetgeen in haar afwezigheid allemaal gebeurd is maar vooral over hoe mooi het wordt. Dus, Marlies, Marrie, Sandra,  Paula, Greet, Ineke, Hester, Mike, Menno, Ruud, Johan, Arjen en Bart , jullie horen het. Jullie hebben de zegen van Nicolette. Onze inzet van vandaag waardeert zij zeer. En zij vindt het helemaal niet erg dat de bergen zand nog niet zijn weggereden. Er is nu alle tijd om te herstellen van de blessure en  om volgende keer mee te kunnen  helpen. Er is nog voor vele werkochtenden en sluipavonden werk wat hieronder nog beschreven wordt met foto’s tot en met de opening van de kwelbeek door Frits Huis.

ggggggggg

Op 6 plaatsen langs de beek zijn bankjes geplaatst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn wel een paar honderd kruiwagens met zand uitgereden voor de wandelpaden langs de beek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mmmmmmmmm

Het afgraven van riet t.b.v. van modder voor het maken van nestjes door huiszwaluwen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mmmm

Alle knotwilgen die geplaatst zijn langs de kwelbeek worden iedere 2 jaar geknot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lllll

Gratis aanlegsteigerhout tbv de aanleg van de vlonder.

 

 

 

 

 

 

 

 

dddd

De aanleg van de vlonder langs het eiland van de kwelbeek.

 

 

 

 

 

 

 

 

nnnnn

Het resultaat mag er zijn. Het was zwaar werk.

 

 

 

 

 

 

 

ggggggg

Ook de beek zelf wordt onderhouden zoals hier het weghalen van riet uit het water.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kkkkkkk

Een voorbeeld hoe het er dan uit ziet met riet, wilgen, paden en helemaal achter de zwaluwentil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wwwwwwww

De uiteindelijke opening door wethouder Frits Huis op 5 november 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kwelbeek in een notedop.

De kwelbeek is een ecologisch kunstwerk gelegen tussen de wijken de Hoekwierde en het Krachtveld. Het is een door bewoners zelf gecreëerd en onderhouden beek landschap. In het algemeen geformuleerd , nieuwe stedelijke natuur. Het doel is drieledig.

Het creëren van een aantrekkelijk landschap met een zo groot mogelijke biodiversiteit.

Het maken van een fysieke en sociale verbinding tussen twee wijken

Het realiseren van een Almeerse parel cq inspiratie bron op het terrein van zelfbeheer.

Fysiek is de kwelbeek een eye catcher voor alle passanten, te fiets of te voet .Het gebied nodigt uit om te bezoeken en van te genieten. Door de vele gradiënten, nat/droog, zon/schaduw, hoog/laag en voedselarm/voedselrijk, kent het gebied een grote ecologische biodiversiteit. Het gebied is de basis voor recreatie en natuureducatie. Maar bovenal is het gebied tussen privé en privaat aan het verschuiven. Werkenderwijs leren de krachtvelders en de wierdenaren elkaar kennen en waarderen. Zij voelen zich samen verantwoordelijk voor de woonomgeving. Resultante is saamhorigheid, positieve contacten, trots en verbondenheid. Het areaal van het zelfbeheer is spelenderwijs versterkt en vergroot.

 

En nu maar genieten van de kwelbeek en omgeving.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Thema door Anders Norén