www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

Algemeen, Vogelbos

De ontwikkeling van het Vogelbos.

Het Groene Stadsleven.

In Almere steken burgers ook zelf de handen uit de mouwen, aanvullend op het groenbeheer van de gemeente. Daarmee beïnvloeden ze direct de kwaliteit van hun eigen leefomgeving. Dat betekent een klassiek, maar ecologisch en duurzaam natuurbeheer! Dit resulteert ook in maatschappelijke betrokkenheid én een goede samenwerking tussen burgers en gemeente. Neem b.v. dit vogelbos.

Wanneer kwam het idee om het onderhoud van het vogelbosje zelf ter hand te nemen?

Inleiding:

Het beheer van het Vogelbosje aan de Hoekwierde is sinds 2007 in handen van een groep enthousiaste omwonenden. Het initiatief hiertoe werd in 2005 genomen door Anneke Weersma, bewoonster van het aangrenzende Centraal Wonen project. Aanvankelijk werd de Werkgroep Vogelbos ecologisch en beheerstechnisch ondersteund door Landschapsbeheer Flevoland maar de werkgroep is vanaf 2014 zelfstandig.

Petra en bamboezagers 0628

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Vogelbosje wordt beheerd volgens de uitgangspunten van het kleinschalig natuurbeheer. Doel daarvan is een gevarieerd bosperceel te creëren met inheemse vegetatie, dat aantrekkelijk is voor vogels, vlinders en andere fauna. Tijdens de maandelijkse werkochtenden wordt alleen gewerkt met handgereedschap. Daarnaast wordt door de gemeente om het jaar een aantal oude populieren en abelen uitgenomen. Deze kap is niet alleen noodzakelijk vanwege de veiligheid (beperkte levensduur, dus valgevaar) maar brengt ook licht onder in het bos, zodat de struik- en kruidlagen kans krijgen te ontwikkelen. In de loop der jaren is het bosje verrijkt door aanplant van inheemse bomen, struiken en planten.

De natuur een handje helpen.

Een bosje omtoveren tot een natuurvriendelijk vogelbosje. De vogelbossers bestaande uit ongeveer 20 bewoners en werkten van 2007 tot 2014 samen met ondersteuning van  Landschapsbeheer Flevoland  hard om dat voor elkaar te krijgen. Vanaf 2014 hebben de vogelbossers het onderhoud zelfstandig ter hand genomen als reden door bezuinigingen bij Landschapsbeheer. Ideaal beeld is een bosje met gevarieerde plantengroei en de diverse soorten paddenstoelen die hier te vinden zijn en meer ruimte voor verschillende diersoorten. Veel vogels gebruiken het bosje bij de Hoekwierde om eten te vinden, te slapen en te broeden in de nestkasten die de vogelbossers zelf gemaakt en opgehangen hebben. Zelfs enkele vleermuiskasten. Ook vlinders en andere insecten krijgen meer mogelijkheden door aanplant van nectarplanten en door de bouw van een insectenhotel. Er is in het hotel gezorgd dat de insecten, vogels, vleermuizen en zelfs egels een rustige plek hebben.Rijkbloeiende mengsels worden gezaaid en besdragende struiken worden geplant. Dit alles voor een meer gevarieerd dieren- en plantenleven.

Doordat er wandelpaden zijn aangelegd door de vogelbossers  kan de natuur in het bosje optimaal worden beleefd. Woont u in de buurt, loop dan gerust langs of kom ook een handje helpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodiek uitdunnen van bomen voor meer lucht en licht tbv. andere soorten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagen en opruimen van stammen en takken voor diverse doeleinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het insectenhotel. 

 

De werkzaamheden die wij zoal uitvoeren.

  • bosranden en pad maaien en het maaisel afvoeren
  • vlinderhoek maaien en afvoeren
  • (bos)kruiden, bolgewassen en struiken inzaaien en aanplanten
  • takkenrillen maken
  • insectenhotel maken
  • vogel-, vleermuis- en vlinderkasten maken en ophangen
  • monitoren van vogels. Voor meer info: Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vogelbossers tijdens de pauze aan de koffie en koek.

Meewerken.

Op elke tweede zaterdagochtend van de maand wordt er gewerkt van 09.30 tot 12.30 uur. De vrijwilligers komen bijeen bij de gezamenlijke ruimte aan de Hoekwierde Centraal Wonen. U bent van harte welkom op één van de werkdagen.
Neem van te voren even contact op met Anneke. Soms is er i.v.m. broeden of weersomstandigheden geen werkochtend.

Contactpersonen Vogelbos

 

We gaan weer verder….

Aan de linkerzijde bij de entree van het bos ligt een vlinderweide. Deze is gerealiseerd in 2013. Er bloeien hier vol op koekoeksbloem, grote ratelaar en grote klis. In december 2015 is van de vlinderstrook een dunne laag afgegraven,mede door overlast van veel bramen en daarna opnieuw ingezaaid met met o.a. Akkerkool, Bosandoorn, Bosanemoon, Bosrank, Bosvergeet-me-nietje, Brem, Dagkoekoeksbloem, Dolle kervel, Egelantier, Fluitenkruid, Geel nagelkruid, Heggedoornzaad, Hondsroos, Hop, Look zonder look, Maarts viooltje, Robertskruid, Ruig klokje, Stinkende gouwe, Valse salie, Vingerhoedskruid, Wilde akelei, Wilde kamperfoelie, Wilgenroosje. Het vogelbos bestond aanvankelijk uit populieren en abelen. Deze “wijkers” worden geleidelijk vervangen door duurzame boomsoorten. Bij een dunning in de winter van 2014/2015 heeft zager Jordi enkele handtekeningen achtergelaten.

koekoeksbloem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koekkoeksbloem.

 

ratelaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratelaar.

 

grote klis

 

 

 

 

 

 

Grote klis.

 

Jordy zijn handtekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordy’s zijn handtekening.

 

Een willekeurig verslag van een werkdag in het Vogelbos.

van  29 JANUARI 2012

Voor deze extra werkdag had ik wat mailtjes rond gestuurd. Nou, dat heb ik geweten. Er kwamen wel 15 positieve reacties op en die er ook allemaal waren. Misschien ook wel aangewakkerd door de heerlijke uiensoep met knoflookcroutons (gemaakt door Elise) en uiteraard koffie met koek. Maar in eerste instantie waren zij er uit enthousiasme om in het Vogelbosje te werken.

Er was veel te doen deze keer. Namelijk van 8 bomen die omgezaagd waren van takken ontdoen van de stammen. Daarvan tijdelijk diverse hopen gemaakt om later een bestemming te geven.
We waren ook blij dat Jos Winters er bij was om met de motorzaag de stammen te verkleinen die wij daarna konden vervoeren en ook bij elkaar verzameld om later de paden te verbeteren.

We zijn nog niet klaar, dus over 14 dagen word er besproken wat het beste is om te doen. Door de aannemer hebben we nu al bijvoorbeeld 7 spechtenbomen, wat ons teveel lijkt en een armoedig gezicht geeft in het bos. Ons lijkt 4 spechtenbomen genoeg.
En we hadden het over een trekpaard waar Arda enthousiast over was voor het verslepen van de te zware stammen. Misschien te regelen voor in Maart.

Ik wil ook niet nalaten wie er allemaal waren. Dit zijn: Anneke Smit, Johan Bosma, Hans en Marion Lap, Peter en Barbara Scholten, Marrie Kooderings, Anita Visser, Bert Kraan, Ingela Schuuring, Ruud Mulder, Rob en Elise de Jager, Jos Winters en Anneke Weersma.

Bijgevoegd nog 3 foto’s door Marion geschoten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aanleggen van de paden door stammen en zitjes in 2012 maar door andere inzichten in 2015 weer verwijderd om het een natuurlijke uitstraling te geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aanleggen van paden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aanleggen van takkenrillen.

 

De volgende soorten komen allemaal in het Vogelbos voor:

 

Abeel, Grauwe     (Populus × canescens)

Grauwe abeel

 

 

 

 

 

 

Boerenwormkruid        (Tanacetum vulgare)

Boerenwormkruid

 

 

 

 

 

 

 

Bosrank        (Clematis vitalba)

Bosrank

 

 

 

 

 

 

 

Bosroos        (Rosa arvensis)

Bosroos

 

 

 

 

 

 

Braam      (Rubus)

Braam

 

 

 

 

 

 

Brandnetel       (Urtica)

Brandnetel

 

 

 

 

 

 

Distel (krul-?)       (Carduus (crispus?)

Kruldistel

 

 

 

 

 

 

Dovenetel, gele     (Lamiastrum galeobdolon)

Gele dovenetel

 

 

 

 

 

 

Dwergkwee       (Chaenomeles japonica)

dwergkwee

 

 

 

 

 

 

Egelantier    (Rosa rubiginosa)

egelantierplant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es      (Fraxinus excelsior)

Es

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluitenkruid       (Anthriscus sylvestris)

Fluitenkruid

 

 

 

 

 

 

 

Gelderse roos      (Viburnum opulus)

Gelderse roos

 

 

 

 

 

 

Hazelaar      (Corylus avellana)

hazelaar

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimop      (Hedera helix)

klimop

 

 

 

 

 

 

Hondsdraf      (Glechoma hederacea)

hondsdraf

 

 

 

 

 

 

 

Hondsroos     (Rosa canina)

hondsroos

 

 

 

 

 

 

Hop     (Homolus lupulus)

hop

 

 

 

 

 

 

Hulst     (Ilex aquifolium)

hulst

 

 

 

 

 

 

Iep, veldiep       (Ulmus minor)

veldiep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nog vele anderen….

Kaasjeskruid                                    (Malva)

Kamperfoelie, wilde                     (Lonicera periciclema)
Kardinaalsmuts, wilde                 (Euonymus europaeus)
Kers, wilde                                        (Prunus avium)
Klaver                                                 (Trifolium)
Klaproos                                            (Papaver)
Klis, grote                                         (Arctium lappa)
Koekoeksbloem, avond-             (Silene latifolia)
Koekoeksbloem, dag-                  (Silene dioica)
Kornoelje, Gele                              (Cornus mas)
Kornoelje, Rode                            (Cornus sanguinea)
Krentenboompje                           (Amelanchier)
Krokus                                               (Crocus)
Liguster                                             (Ligustrum vulgare)
Lijsterbes, wilde                            (Sorbus)
Longkruid, gevlekt                       (Pulmonaria officinalis)
Look zonder look                          (Alliaria petiolata)
Madeliefje                                       (Bellis perennis)
Margriet                                           (Leucanthemum)
Paardenbloem                               (Taraxacum officinale)
Pastinaak                                         (Pastinaca sativa)
Raapzaad                                         (Brassica rapa)
Ratelaar, grote                              (Rhinanthus angustifolius)
Reuzenberenklauw                      (Heracleum mantegazzianum)
Sleedoorn                                        (Prunus spinosa)
Sneeuwklokje                                 (Galanthus)
Speenkruid                                      (Ranunculus ficaria)
Vlier, zwart                                      (Sambucus nigra)
Wespenorchis                                (Epipactis)
Zevenblad                                        (Aegopodium podagraria)

 

Vlak voordat je het bos uitloopt heb je aan de linkerzijde en veldje daslook. Dit levert in het voorjaar een geurig en fleurig geheel. Daslook is een uiachtige en ruikt naar ui en bieslook. De  daslook hier is uitgegroeid tot grote pollen en bedekt bijna geheel de bodem.

Foto 37A Daslook

 

 

 

 

 

 

Een zee van Bieslook, mooi hé.

Voorjaar 2016 is begonnen met het inventariseren van wat er zoal bloeit in het vogelbos en wordt van elke soort een foto gemaakt voor het totaal overzicht dit als onderdeel van het beheerplan.

 

Dit is het einde van een mooie boswandeling opgemaakt door de vogelbosgroep.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Thema door Anders Norén