www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

Natuur, Vogels

De Huiszwaluw

Vogelbescherming Nederland
Een wereld zonder vogels is als een bos zonder bomen. Vogels maken deel uit van de gehele leefgemeenschap op aarde. Van de 10.000 vogelsoorten wereldwijd is maar liefst één vijfde bedreigd. In Nederland staan 78 soorten op de Rode Lijst. Vogelbescherming komt op voor vogels en hun leefgebieden en draagt zo bij aan het behoud van de natuur en een leefbare wereld. Voor vogels en mensen.

huiszwaluw3

Foto: Jouke Altenburg

Vogels en de verstedelijking
De beleving van vogels is gelukkig niet iets exclusiefs voor de natuur. Vogels leven ook in de nabijheid van mensen. Op en rond boerderijen bijvoorbeeld, maar ook in steden en dorpen. Soorten als huismus en gierzwaluw zijn zelfs sterk aan de bebouwde omgeving gebonden. Vogelbescherming maakt werk van een stedelijke omgeving waar het voor vogels en mensen goed toeven is. Samen met iedereen die de leefomgeving een warm hart toedraagt. Want een stad of dorp zonder vogels is een levenloze stad!

Factsheet
Vogelbescherming wil het enthousiasme voor een vogelvriendelijke leefomgeving breed uitdragen en de betrokkenheid daarbij van mensen stimuleren. Want de leefomgeving maken we samen! Vogelbescherming heeft daarvoor een gevarieerd voorlichtingsaanbod en divers informatiemateriaal. Zoals deze factsheets, met basisinformatie over vogelsoorten en hoe we hun leefomgeving in stad of dorp kunnen verbeteren. Daarnaast zijn er in diverse gemeenten Stadsvogeladviseurs actief. Zij staan de bij de stedelijke inrichting betrokken partijen met raad en daad bij.

DE HUISZWALUW
Voedsel

 • Vangt vliegende insecten boven het water of langs bosranden. In bebouwde omgeving vaak langs de windluwe kant van grote gebouwen.
 • Jaagt meestal hoog in de lucht, maar bij vochtig weer veel lager. Een huiszwaluw met jongen vangt wel 9.000 insecten per dag.
 • Zoekt voedsel tot 450 meter van het nest.

huiszwaluw1

Nestgelegenheid

 • Kunstig gemetseld, komvormig nest met kleine invliegopening.
 • Nest van modder (klei en zand) of leem, verzameld binnen een straal van 500 meter van het nest. Nestplaatsen zijn vaak vele generaties in gebruik.
 • Nestplaats: buitenmuren van gebouwen onder overhangende dakgoten of andere uitsteeksels. Meestal in de directe omgeving van water, ook wel onder bruggen. Voorkeur voor witte muren.

Broedseizoen

 • Van begin mei tot september, 2 tot 3 legsels.
 • Per broedsel 3 tot 5 witte eieren.
 • Broedduur 20 dagen.
 • Jongen vliegen na 3 weken uit.

Bijzonderheden

 • In bergachtige gebieden broeden de huiszwaluwen in kolonies tegen rotswanden.
 • Sinds 1960 is het aantal huiszwaluwen in ons land met meer dan 75% afgenomen. Oorzaken zijn onder meer het steeds schaarser worden van modder (toenemende bestrating) en het verdwijnen van insecten.
 • In het najaar vliegen de huiszwaluwen naar Afrika en leggen zo’n 6.000 kilometer af. In het voorjaar keren ze terug naar dezelfde nestplaats. Ook de jongen gaan daar nestelen.
 • Het nest is beschermd, verwijderen van huiszwaluwnesten in het broedseizoen is strafbaar.
 • De huiszwaluw staat op de Nederlandse Rode lijst als gevoelige soort.

huiszwaluw2

De ideale huiszwaluwomgeving

 • Huiszwaluwen bewonen vooral gebieden nabij wat bredere wateren.
 • Voor hun nest zijn ze vooral afhankelijk van gebouwen met overstekende dakranden.
 • Huiszwaluwen houden van een vrije aanvliegroute. Bomen te dicht bij het huis belemmeren het nestelen.
 • In de nabijheid vinden ze klei, leem of modder voor de nestbouw. En natuurlijk is er een overvloed aan insecten! Een handje helpen
 • Laat oude nesten zitten! Deze trekken weer andere huiszwaluwen aan.
 • Maak geschikte dakranden wit.
 • Zorg voor een modderplaats binnen 100 tot 200 meter van de nestplaats.
 • Hang meerdere kunstnesten op aan de oost- of noordoostzijde van het huis. Doe dit direct onder de dakgoot of het overstek.
 • Plaats een huiszwaluwtil.
 • Neem voor wijkgerichte maatregelen contact op met een Stadsvogeladviseur van Vogelbescherming Nederland.

Meer informatie

Bron: Vogelbescherming Nederland.
Tekst: Yvonne Stokman, Angela Nagel, Elly Boddeke.
Eindredactie: Vogelbescherming Nederland.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Thema door Anders Norén