www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

bosschouw 2021

De bosschouw op maandag 18 oktober 2021 heeft het volgende opgeleverd:

Vandaag is er een inventarisatie gedaan door Harm Slagter van de gemeente in het Windbos en het Vogelbos welke bomen omgezaagd gaan worden in het aan komende zaagseizoen.
Hierbij was ook aanwezig Hans, Martin en Nicolette voor het Vogelbos en mede Bram en Jan voor het Windbos. Hierbij werd gekeken naar beschadigde bomen, gevaar van omvallen, zieke bomen en te hoge bomen.
In het Vogelbos zijn 5 bomen “gemerkt” vooral Abelen / Populieren.
In het Windbos zo’n 20 bomen, dit is inclusief 10 zieke Essen.
De zaag momenten zullen a.s. november t/m februari uitgevoerd worden, iedere laatste donderdag van de maand.

aldus Hans.

Thema door Anders Norén