www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

Wijkbijeenkomsten

Bevindingen van het wijkoverleg van 14 februari 2017

Ton is afwezig. Bram vervangt Ton als voorzitter.

Bestaand beheer

 • Hans Lap licht toe waar de afvalbakken en depo dogbakken het beste geplaatst kunnen worden. Een nieuwe depodog ter hoogte van bankje aan de voet van de dijk en het verplaatsten van een afvalbak naar de trap de dijk op zijn de belangrijkste mutaties. De wens voor een extra bak aan het begin van het fietspad evenwijdig aan de dijk ter hoogte van de Kimwierde wordt uitgesproken
 • Dick van de Berg spreekt over de overlast door berken in de speeldriehoek die ervaren wordt door een aantal buren. Hij rapporteert over het resultaat van een inventarisatie bij direct belanghebbende omwonenden van berken op de speeldriehoek. De wens is om de berken (pioniers) te vervangen voor duurzame bomen. Een aantal bewoners hebben bezwaren tegen de velling van een aantal berken. Afgesproken wordt dat alle betrokkenen worden uitgenodigd te praten en te reageren op concrete alternatieven.
 • Bram Diemer informeert over de zoektocht naar vervanging van onze maaimachine. Uiterlijk maandag as. dient de knoop te worden doorgehakt betreffende een geschikte vervanger, deze kost € 15.500,- . Geconstateerd wordt dat als deze aankoop doorgaat de reserve van de EZH in een keer opgesoupeerd is. Dit heeft consequenties voor de realisatie van ideeën verfraaiing.

Ideeën verfraaiing

 • Simon en Yvonne vragen om extra plantmateriaal. Gezien het bovenstaande gaat Tom Poes een list verzinnen.
 • Afronding kwelbeek. Ik geef aan dat realisatie van het beplanting en zaaiplan voor de kwelbeek binnen het project budget valt.
 • Ook lig ik het plan toe om de kwelbeek te verlengen richting de plek waar niet gebouwd mag worden. Het plan kan gerealiseerd worden als alternatieve financiering gevonden wordt.
 • Hans Lap licht toe dat de jeu de boulers gebaat zijn met een uitbreiding van de jeu de boules baan. Ook de realisatie van dit voorstel is afhankelijk van externe financiering. Voorts is persoonlijke communicatie met direct omwonenden een vereiste.

Bijeenkomsten

 • Er is een reguliere WWO op 25 februari. En een extra WWO (plantdag) op 11 maart in het kader van NL Doet.
 • Ter plekke geven mensen zich op voor de reanimatie training van 7 maart as. De inschrijving wordt gesloten.
 • Het midzomerfeest zal plaatsvinden op zaterdag 1 juli 2017.
 • Rond de jaarwisseling van 2017/2018 komt de nieuwjaarbijeenkomst te vervallen. Het jaarverslag/rekening 2017 zal ingebracht worden tijdens het wijkoverleg van 2018. Groepsbijeenkomsten zijn dan de kerstbijeenkomst eind van 2017 en het wijkoverleg van 2018.

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Thema door Anders Norén