www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

Bestrijding duizendknoop (2)

(samenvatting vanuit uit de Volkskrant: //www.volkskrant.nl/a-b748bc9d)

De Japanse vlo is wél dol op de exoot duizendknoop, plaaggeest in veel steden

Sommige uitheemse planten tieren zo welig, dat zij grote schade aanrichten. Zoals de Japanse duizendknoop, die kades ontwricht en fietspaden beschadigt. Hoe ver is deze invasieve exoot al opgerukt in Nederland?

In Amsterdam raken door de Japanse duizendknoop kademuren ontwricht, in Amersfoort zijn fietspaden en wegen beschadigd en de gemeente Zwolle heeft al 232 risicoplekken in kaart gebracht. Want de Japanse plant is door zijn enorme groeikracht van soms 10 centimeter per dag schadelijk voor gebouwen, wegen en rioolleidingen. Maar er gloort hoop voor de gemeentelijke bestrijders van de Japanse duizendknoop, want een andere exoot – de Japanse vlo – zou deze plant te lijf kunnen gaan, bleek deze week uit onderzoek. Hoe ver is de Japanse duizendknoop al opgerukt in Nederland en hoeveel kost het om deze plant te bestrijden?

Nederland telt inmiddels vele dieren en planten die hun recente oorsprong niet in dit land hebben. Biologen spreken van exoten als de organismen door menselijk handelen in een nieuw leefgebied komen. De muskusrat, de reuzenbereklauw en oeverplant de grote waternavel horen allemaal tot de deze exoten en kunnen door hun opmars overlast geven, vaak omdat een natuurlijke vijand ontbreekt.

De Japanse duizendknoop behoort volgens biologen tot de meest invasieve exoten. Als de plant er eenmaal is, is deze nauwelijks meer weg te krijgen. Met wortel en tak uitroeien is zeer lastig, zo is de afgelopen jaren gebleken.
Speciale aandacht is vooral nodig omdat verspreiding van zaden en wortels op de loer ligt en de plant dan weer elders opduikt.
De verwijderde wortels en takken mogen ook niet mee met het groenafval, maar moeten in grijze containers worden afgevoerd. Met deze aanpak weten de gemeenten de opmars alleen te temperen, echt verdrijven van de plant lukt nog niet.

De Japanse vlo moet nu redding gaan brengen. Volgens biologen lust deze vlo alleen de duizendknoop dus dreigt er niet direct een nieuwe plaag. Amsterdam heeft het eerste succesje binnen, want met duizenden vlooien wist de hoofdstad een fietspad redelijk te vrijwaren van de verwoestende wortels van de duizendknoop.

Thema door Anders Norén