www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

Beleid knotten wilgen en elzen

De knotboom is geen soort op zich, knotbomen ontwikkelen een knotvorm door een bepaalde snoeiwijze die wordt toegepast. De knotvorm ontstaat door op een hoogte van ongeveer 2 tot 4 meter de stam af te zagen.
Op deze stam zullen zich nieuwe takken ontwikkelen die om de 2-5 jaar weer teruggesnoeid kunnen worden tot aan de stam, hierdoor ontstaat een bolvormige verdikking op de stam, de knot.

Bomen worden vaak om de 3-12 jaar geknot. De tijd tussen twee knotbeurten is afhankelijk van de boomsoort en de gewenste dikte van de takken. De beste tijd om bomen te knotten is in het vroege voorjaar of tijdens het einde van de winter. Er zijn echter ook uitzonderingen, door de sterke sapstromen kunnen deze soorten bij snoei in het voorjaar gaan ‘bloeden’. Het beste is wanneer deze bomen volledig in blad staan (juli-augustus), de snoeiwonden zullen dan sneller genezen. Voor ons beheerplan eigenlijk niet van toepassing.

In de Hoekwierde staan alleen de wilg en de zwarte els die wij willen knotten.
Elk jaar snoeien is niet nodig, echter moeten wij wel in de gaten houden dat de betreffende bomen niet te veel schaduw veroorzaken voor de onderbegroeiing.
Wij knotten alle wilgen langs de Kwelbeek om en om per jaar.
De elzen langs de Kwelbeek worden eerst in z’n geheel op de juiste lengte geknot. Daarna om het jaar. Het snoeisel, de wilgentenen worden met hoge uitzondering gerild in het bos.
We zorgen één à twee keer per jaar voor een hakselaar die de grote hoeveelheid aan takken en stammen gaat wegwerken. Voordat de hakselaar komt, krijgen de bewoners de mogelijkheid om de wilgentenen mee te nemen. Dit in verband met het vlechten van tuinschuttingen.

Er mag niet worden geknot bij een temperatuur minder dan -5 graden.
Hierdoor kan vorstschade ontstaan aan de snoeiwond.
Wilgen en elzen knotten is een ideale klus voor de winter.
Wij kiezen ervoor om dit eens in de 2 jaar te doen, dus 2021, 2023, 2025 etc.
Om niet altijd overal tegelijk alleen gesnoeide bomen te hebben worden ze volgens een plan gesnoeid waarbij de bomen alternerend aan de beurt komen.
Dit kan binnen een rij bomen zijn (om-en-om) of alternerend hele rijen/gebieden
(noordzijde beek – zuidzijde beek of westzijde beek – oostzijde beek)

Dit is het KNOT plan: CONCEPT

Gebieden boom wanneer opmerking
Kwelbeek Noord wilg elke 2 jaar jan 2022 alles gedaan
Kwelbeek Zuid wilg elke 2 jaar jan 2022 om-en-om gedaan
Kwelbeek Zuid els elke 2 jaar
jan 2022 alles gedaan
de Plek rond water wilg elke 2 jaar 2023
de Plek wilgenpoort wilg ieder jaar
net boven kruising knotten; zijtakken op 10 cm voor dichtgroei
Natuurplek zuid; afdakje boven info borden wilg ieder jaar
knotten op hoogste punt afdakje; zijtakken op 10 cm voor dicht groei
Natuurpad west wilg elke 2 jaar 2022 alles gedaan
Natuurpad oost els start 2022
uitdunnen; knotten op 1.5 meter hoog
Natuurpad west els ieder jaar
alle elzenopschot die door de wilgenrij in staan verwijderen. Let op: met mate in eerste stukje vanwege bewoners

Links:

Thema door Anders Norén