www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

EZH Maaiploeg

EZH groep Maaiploeg       CONCEPT

Aureaal – alle machinale maaiwerk
– beheer machinepark / gemotoriseerd gereedschap
1e contactpersoon
2e contactpersoon
Bram Diemer
Rob Oudshoorn
Mandaat – alle grasvelden, grasstroken langs de fietspaden, grastaluds langs de gracht, alle graspaden
– onkruid op stoepen en in straatgoten
Werkzaamheden – periodiek maaien van gras
– onkruidvrij maken van stoepen en straten
– reparaties aan stoepen en straten

Thema door Anders Norén