www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

EZH Groenbeheer

EZH groep Groenbeheer                              CONCEPT

Aureaal – Borders, perken, groenstroken, struweel (link naar kaart volgt), inclusief de taluds boven het pad langs Kwelbeek en boven langs het nieuwe natuurpad langs de gracht
– Krachtbossie en het omliggende groen
1e contactpersoon
2e contactpersoon
Carol Vrolijken
Mandaat – beplanting van borders, perken, en hanging baskets
– snoei- en maaibeleid binnen het toegewezen aureaal
Werkzaamheden – beplanten van borders en perken
– verzorgen verzamelen en uitzaaien van zaaigoed in de groenstroken
– verzorgen van hanging baskets
– ledigen vuilnisbakken
– laten weghalen snoeiafval (hoop van Joop en riethopen)
Bijzonderheden

Thema door Anders Norén