www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

huidige organisatie EZH

Alle werkzaamheden in de wijk Hoekwierde e.o. (voor zover opgenomen in het aureaal van de EZH) worden zoveel mogelijk onderverdeeld in beheergroepen.

We onderkennen

Voor zover ze niet eenduidig onder te brengen zijn in een van deze groepen worden de werkzaamheden in het beheeroverleg met al deze groepen geregeld.

Thema door Anders Norén