www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

EZH Bosbeheer

CONCEPT »agenda     »kwartaalplan     »documenten
Aureaal Windbos I (achter de Hoekwierde 51-57), Windbos II (achter de Hoekwierde 1-5 en 34 -50) , en Windbos III (achter de Hoekwierde 6-13)    (zie kaart)
– bomen op het centrale veld
– bomen op en rond kinderspeelplaats de Plek
– bomen langs de Kwelbeek en de gracht (zie ook knot-doc)
1e contactpersoon
2e contactpersoon
Levien van Oorschot
Arjen van Veen
Mandaat – beheer betreffende de bomen in het aureaal
– bewaken diversiteit, algehele gezondheid van de bomen en de toegankelijkheid van de bossen
Werkzaamheden – jaarlijkse bosschouw met gemeente-functionaris
– opstellen beheerplannen
– planten, snoeien, kappen van bomen volgens beheerplan
bijzonderheden / uitzonderingen
(zie kaart)
– In het Windbos I bevindt zich “Greets Vogelkijkhut”. De inrichting van de voederplek, die begrensd wordt door een ril en de hut zelf, is in beheer bij Greet Boomhouwer.
– het Krachtbossie is in beheer bij Carol.
Voor beiden geldt dat werk aan de bomen in nauw overleg wordt gedaan.

– het Vogelbos kent vooralsnog een eigen beheergroep. Een groep vrijwilligers werkt periodiek aan  het onderhoud.

Thema door Anders Norén