www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

EZH Bosbeheer

EZH groep Bosbeheer                              CONCEPT

Aureaal – Vogelbos, Windbos I (achter de Hoekwierde 51-57), II (achter de Hoekwierde 1-5 en 34 -50) , en III (achter de Hoekwierde 6-13)    (zie kaart)
– bomen op het centrale veld, op en rond kinderspeelplaats de Plek,
– bomen langs de Kwelbeek en langs de gracht
1e contactpersoon
2e contactpersoon
Jan Windt
Levien van Oorschot
Mandaat – beheer voor de bomen in het aureaal
– bewaken toegankelijkheid, diversiteit, algehele gezondheid van de bomen en bossen
Werkzaamheden – jaarlijkse schouw met gemeente-functionaris
– opstellen beheerplannen
– planten, snoeien, kappen van bomen volgens beheerplan
bijzonderheden / uitzonderingen
(zie kaart)
– In het Windbos I bevindt zich “Greets Vogelkijkhut”. De inrichting van de voederplek, die begrensd wordt door een ril en de hut zelf, is in beheer bij Greet Boomhouwer.
– het Krachtbossie is in beheer bij Carol.
Voor beiden geldt dat werk aan de bomen in nauw overleg wordt gedaan.

Thema door Anders Norén