www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

in memoriam Ton Huijzer

Verslag uitvaart

De voorbije dagen (begin september 2020) hebben vele deelnemers aan het zelfbeheer zich ingespannen om het grote veld en spic en span bij te laten liggen. Ook op de dag van het afscheid worden de vier broers van Ton geholpen om het veld Corona-proof in te richten voor het afscheid.

Om 10.30 uur start het afscheid van Ton op het grote veld.

De broers en neven dragen de kist van huis naar het veld.

Aldaar klinkt een mooi Iers lied , gezongen door het koor van Anneke

Vervolgens is een ieder in de gelegenheid afscheid te nemen en daarna plaats te nemen in de erehaag.

 

.

 

 

De rouwstoet gaat lopend de wijk uit.

Dag Ton.

 

 

 

 

 

 

Om 1200 uur is er het afscheid in besloten corona kring in de Goede Rede.

* Na orgelspel dragen de broers de kist binnen.

* Broer Hijlke heet een ieder welkom waarna Tessa de kaars aansteekt.

* Anneke zet het lied “Als alles duister is” in waarna allen meezingen .

* Paul het woord namens het  zelfbeheer Hoekwierde eo  (lees dit  hier terug)

* Vriend Ed Roelandse spelt een blues op een dobro gitaar.

* Vervolgens spreekt vanuit de schoonfamilie Anoushka.
Zij heeft een gedicht over sterven.

* Hijlke spreekt namens de 4 broers van Ton (lees dit hier terug)

* “Erbarme Dich” van ene Bach  vormt de muzikale overgang naar de zeer persoonlijke verhalen van achtereenvolgens ,

Tessa

Sanny

Anneke

 

 

 

 

 

* The Lau en Sara Bettens zingen; “Onder aan de dijk”

* Tijdens “Shine on you crazy diamond” van Pink Floyd wordt de kist uitgedragen en vormt zich de stoet richting de begraafplaats. Alwaar de ter aarde stelling.

 

Vaarwel Ton


Later op de dag maakt Paula een gedicht:

“En de kinderen spelen
Onverminderd
Slingeren aan een touw
Schommel, wip en pomp
Geen idee
Dat is mooi
Ook confronterend
Net als de zon die schijnt
Over een buurt
In rouw”

Thema door Anders Norén