www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

Algemeen, Wijkbijeenkomsten

Feestelijke Voorjaarsbijeenkomst ZHeo 2023.

Voorjaarsbijeenkomst ZHeo! 2023.

In deze jaarvergadering blikken we terug op 2022, onder andere door presentaties van de verschillende beheergroepen. We bespreken de financiën, blikken vooruit op het nieuwe jaar.
En wij  sluiten af met lekkere hapjes en diverse dranken.
Namens het bestuur van de ZHeo:

Jos Wieleman (Voorzitter)
Lars Zwagerman (Penningmeester)
Irma Bulder (2e Penningmeester)
Arno Croese (Secretaris)

 

En eindelijk na een lange nasleep van corona kan de nieuwjaarsbijeenkomst weer gezamenlijk doorgang vinden. Om klokslag 20:00 uur kwamen de eerste bezoekers binnen.

 

Nu nog even tijd om met elkaar tot een gesprek te komen.

Er is goed gezorgd voor de diverse soorten dranken door ZHeo, mede door Bram en Irma.

Er liggen al enkele verschillende hapjes op tafel, verzorgd door de bezoekers. De tafel zal later bijna vol liggen met uit één lopende keuze aan lekkernij.

Nog even een onderonsje tussen Jos en André tot iedereen er is.

Jos en Lars heten de bezoekers welkom. Wel geteld zo’n 35 geïnteresseerden.

Jos bijt de spits af met onderstaand deel uit het jaarverslag.

Zelfbeheer Hoekwierde 2022 in vogelvlucht

Zelfbeheer Hoekwierde was ook in 2022 weer volop in beweging. We zijn trots op al het werk dat we als wijk verzetten en de prachtig onderhouden leefomgeving waarin we wonen. Dat doen we met elkaar en voor elkaar. En dat is te zien.
Als bestuur en als bewoners krijgen we veel complimenten over de fantastisch onderhouden buurt.

In dit verslag staan we stil bij een aantal hoogtepunten.
Meer detail in weekjournaals van Hoekwierde.nl en de verslagen van beheergroepen.

De mammoetbomen voor Ton en Paul zijn op het grote veld geplaatst met een fraaie bank. Dat geeft een mooi aangezicht en een blijvende herinnering aan deze mannen die zo belangrijk zijn geweest voor onze wijk. Ondanks de wateracties in de droge zomer is één sequoia bruin geworden. Die wordt daarom komend jaar vervangen.

Lente
Na de voorjaarstormen Dudley, Eunice en Franklin was er behoorlijk wat schade aan de Windbossen.
Onze zaagploeg en de mannen van Piet de Vries hebben het weer opgeknapt. Diverse takken werden gehakseld, samen met bossen genot wilgenhout.
Eind 2022 zijn ook nog wat populieren, iepen en essen geruimd.
De Windbossen liggen er hierdoor weer keurig en veilig bij en creëerde ruimte voor
nieuw groen. Daarom hebben we met elkaar 350 nieuwe bomen en struiken aangeplant.

Het interim ZHeo bestuur van Bram, Mike en Irma is vervangen door Lars, Arno, Irma en Jos. Hiermee is het bestuur weer op volle sterkte. Het bestuur wil met elkaar heel graag bijdragen aan het voortzetten van het zelfbeheer van onze mooie wijk.
Vanwege de corona lock-down is kerstbijeenkomst van 2021 vervangen door een verlate nieuwjaarsreceptie in 2022. Op 19 maart kwamen 70 wijkbewoners langs. Het was fijn dat de bijeenkomsten weer konden doorgaan na zo’n periode van lockdown.

Zomer
Vanaf april werd er weer volop gemaaid. Door de droge zomer hoefde dit niet echt wekelijks. In het najaar is een vingerbalkmaaier aangeschaft om meer kruidenrijk grasland te krijgen. Helaas waren er bij het eerste gebruik wat technische tegenslagen. Andere maaimachines werden weer goed aan de praat gehouden door ons onderhoudsteam. Zo kunnen we de machines lang in gebruik houden.

Daarnaast konden we als wijk in de zomer weer veel mooie sociale samenkomsten organiseren:
Het Mid Zomer Feest met een record aantal deelnemers (~130) en met prachtig weer.
Het optreden van Caffe Centrall bandje op het volleybalveld met ruim 40 mensen.
De gitaar sessie van Nora in Krachtbossie gecombineerd met een Sjato Kwelbeek rosé proeverij.
De eerste Kwelbeek Picknick was een succes met 40 personen, ook al hebben we geleerd dat zo’n picknick niet goed bij 35 graden C past.
Het duurzaamheidsfeest met o.a. Earn-E, isolatieadviezen en inductieplaat pannenkoeken.
De oogstdag van Sjato Kwelbeek was ook geslaagd, mede door de goede kwaliteit druiven deze zomer.

Herfst en winter
Eind november is de duiker van de Kwelbeek naar de gracht naast de zwaluwtil dan toch eindelijk door een aannemer van de Gemeente vervangen. Zo gaat het water in de Kwelbeek weer op niveau blijven.
Ook hebben we met elkaar genoten van chocolademelk en glühwein en prachtige kerstzang. Ook bij deze bijeenkomst waren we weer met veel: 70 deelnemers
Gedurende het jaar is er weer heel veel groenwerk verzet:
Werk Wijk Ochtenden, aangemoedigd met koffie, koeken en soep, waarbij ook in oktober behoorlijk wat plantgoed en bollen ingezet.
Braamsluiperij, donderdag avonden in het seizoen, maar ook spontane oproepen,
Vogelbossers, afvalruimers, heggenmaaiers, zagers, hanging baskets team, etc.
Tussendoor is er ook verder gebouwd, onder andere met reparaties en verbeteringen aan mussenhotel, kerkuilenkast en vogelhut.
Zo zien de borders, bosjes, .. ja héél onze omgeving er weer prachtig uit.
Dat doen we in goede harmonie met elkaar. We zijn daarom erg trots op alle vrijwilligers.
Zo willen we de ZHeo graag vervolgen!
Vriendelijke groet van het bestuur,
Lars Zwagerman, Arno Croeze, Irma Bulder en Jos Wieleman

Lars geeft hier een uitleg over de stand van de financiën van 2022.

De Zheo is financieel stabiel. Tegelijkertijd zijn de opgebouwde reserves voor de aanschaf voor machines niet heel ruim. In 2022 zijn 2 machines (een onkruidborstelmachine en een motorbalkmaaier) en 2 accu’s aangeschaft. Deze zijn geactiveerd op de balans ten koste van de daarvoor bestemde reserve en worden jaarlijks afgeschreven. De meeste van de eerder aangeschafte machines zullen volledig zijn afgeschreven in 2024. In 2021 was meer groot onderhoud nodig aan de maaimachines, daarvan hebben we in 2022 van geprofiteerd (en van het warme weer). Ook hebben we in 2022 weer meer bijeenkomsten kunnen houden na een periode van lockdown door corona.
De kascontrole commissie heeft hun kascontrole verklaring overhandigd aan de penningmeesters. De kascontrole commissie spreekt waardering uit voor het werk dat de penningmeesters hebben verricht en stelt voor décharge te verlenen aan het bestuur voor het door haar gevoerde beleid.

Levien geeft hier een lezing betreft het bosonderhoud.

In 2022 zijn we gestart met de bosborders. Om meer lagen te creëren en meer doorkijk in het bos te krijgen, zijn de wanden met struiken en opslag tot maximaal kniehoogte gesnoeid. In Windbos 3 zijn drie abelen geveld, waarvan twee kunnen gaan dienen als spechtenbomen. Ook is er hard gewerkt tegen de invasieve soorten als clematis en braam. Er is groot boomonderhoud geweest in de wijk. Alle solitaire bomen zijn nagekeken en daar waar nodig tevens gesnoeid. Enigszins een rigoureuze aanpak, maar snoeien doet groeien. Een sequoia op het grote veld is vervangen en dient weer als een waardige gedenkboom.
De boswerkzaamheden liggen weer stil tot eind juli. In het najaar komen de bosborders weer terug op de agenda, net als de oneindige strijd tegen de invasieve planten.


Bram geeft een uitleg over het maaibeleid en Hans zorgt voor de foto’s .
Tijdens de bijeenkomst kregen de beheergroepen de gelegenheid verslag te doen over de activiteiten van de groep. De groep maaien deed verslag aan de hand van foto ‘s die Hans uit zijn archief had voorbereid. Naast veel groen/ maai arbeid was er ook aandacht voor de gebruikte machines en m.n. de nieuwe vingerbalk maaier die het mogelijk maakt hoger gras te maaien. Daardoor is dat gras beter te verwijderen, belangrijk voor de groei van b.v. orchideeën. Verder werd duidelijk gemaakt hoe het maairooster werd gemaakt en de werkverdeling tot stand komt.
Mocht iemand achteraf nog toelichting willen dan en ik daar altijd toebereid.
Dank aan hans voor het voorbereiden van de foto’s.

Ruud legt uit over de diverse bouwactiviteiten en het onderhoud hiervan.

De activiteiten die we het afgelopen jaar die we in het bouwteam hebben gehad.
De bouw van het herdenkingbankje Paul en Ton .  Gewerkt is er aan de grote schommel, zweeftouw, mussenhotel,  touwbrug, vlonders en waterpeil. Diversen andere activiteiten.
Herdenkingsbankje Ton & Paul: deze 2×2-zitter is eerst in pre-fab onderdelen gebouwd op een droge doch koude plek, en na het plaatsen van de boompjes op het grote veld in elkaar gezet.

Grote schommel: Nadat er een extra-borgring losgekomen was, wat overigens geen enkele invloed had op de veiligheid van de schommel, zijn alle borgmoeren van de in november ‘21 geplaatste grote schommel nog eens extra aangedraaid.
Leermomentje: De volgende onderhoudsbeurt vóór én halverwege het schommelseizoen uitvoeren.

Zweeftouw: Tot onze grote schrik heeft een sub-aannemer van de gemeente gemeend dat de boom met het zweeftouw te scheef stond en dat die dus aan de grond omgezaagd moest worden. Spreekt voor zich dat wij zeer ontstemd zijn over dit ‘onderhoud’ zonder overleg. Excuses van de gemeente maakt dit helaas niet ongedaan. Een speeltoestel minder dus helaas.

Mussenhotel: De boomhut is een geweldige speelplek voor de kleintjes, maar trekt helaas ook andersoortige mensen/randfiguren. Afgelopen jaar werd er zelfs vuurtje gestookt op de zolderverdieping waarbij de vloer en het dak ernstig beschadigd zijn.  Dat zijn we dus maar weer gaan repareren.

Touwbrug: We hebben een verbetering aangebracht zodat de brugtouwen meer evenwijdig lopen. Blijft een uitdagend toestel.
Waterniveau op de Plek: Om de hoogte van het waterniveau na hevige regenval te kunnen beheersen is er een goede afvoer met vaste hoogte aangebracht. Deze zorgt ervoor dat de vlonders niet meer onder water kunnen komen te staan.

Vlonderpad: de 1e splitsing van het pad bij de toegang hing een beetje scheef en is opgehoogd.

Wilgenboog: De wilgenboog krijgt nu de gewenste vorm: geknot, open aan speel-kant, dichtgevlochten aan kwelplas-kant.

Uilenkasten: De uilenkast in Windbos 2 was naar beneden gekomen. Deze is gerepareerd en teruggehangen.

De uilenkast in het Krachtbossie was helemaal op, en uit de boom komen vallen na hevige wind. We hebben een nieuwe robuuste kast gebouwd met terras. Deze is vorige maand opgehangen.

Vogelkijkhut: Greets Vogelkijkhut was weer zeer in trek bij de plaatselijke jeugd. De sloten moesten in juni alweer vervangen worden, maar in december waren die wederom vernield. Hierbij moet zelfs een koevoet zijn gebruikt. Weer nieuwe sloten gaan het ook niet redden. Daarom schroeven we de hele zaak voor de wintermaanden maar helemaal dicht. In de zomermaanden geen sloten meer. Kijken wat dat oplevert.

Informatie-paaltjes, platen met gedichten en gedenkplaten: alles moet schijnbaar kapot.

We blijven maar repareren en hopen dat deze jeugd op een gegeven moment een andere hobby vindt.
Planken in de beek-vlonder zijn gerepareerd na constatering.

We hebben een hele houtopslag gerealiseerd voor bij het kampvuur op de donderdagavonden.

 

Greet geeft een uitleg over het Kwelbeekbeheer en de Braamsluiperij.

Kwelbeekbeheer en de “Braamsluiperij” 2022

De Kwelbeek wordt op 2 plekken gevoed met Kwelwater vanuit het Gooimeer.
Het kwelwater stroomt onder de dijk door en heeft z’n eerste plek waar het boven de grond uitkomt bij de kinderspeelplaats bij de vlonders. Van daar hebben Ruud en Mike een buis gegraven zodat het naar de kinderspeelplaats afgevoerd wordt en daarna onder het fietspad door naar de “Paddenpoel van Paul “.
Vandaar is een wadi gegraven dwars door het bos naar de oorspronkelijke bron van
de Kwelbeek. In de winter als het grondwater op een hoog peil staat stroomt het water door de wadi naar de Kwelbeek.
Bij de aanleg van de beek ruim 6 jaar geleden was het de bedoeling een beek aan te
leggen met inheemse waterplanten en riet om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te
vergroten en een ecologische verbindingszone te creëren voor dieren. Dus voor
specifieke dieren rust, voedsel en broedgelegenheid en mogelijkheden in het
overjarige riet tot voortplanting voor bepaalde diersoorten.

Het riet wordt jaarlijks steeds op wisselende plaatsen voor 2/3 deel gemaaid in
september en oktober. 1/3 deel blijft staan. Dit overjarige riet biedt in de winter een
schuilplaats en corridor voor dieren en zorgt dat eieren, rupsen en poppen van met
name nachtvlinders en libellen en ander klein grut kans krijgt om zich voort te planten.
Dit plan is in de loop van de jaren bij de Kwelbeek aan de Westkant van het fietspad
losgelaten, daar wordt het riet gemaaid en komen niet alleen inheemse planten maar ook zgn. tuinplanten voor. Het beheer wordt daar voornamelijk door Joop uitgevoerd en is meer een open landschap geworden.
De natuurlijke rietoevers aan de andere kant van de Kwelbeek worden voornamelijk onderhouden door “de Braamsluipers”, een groep vrijwilligers uit de buurt die elke donderdagavond van april tot eind september onderhoud verrichten in de buurt.
Ook het riet bij het Natuurpad langs de gracht naar AH wordt onderhouden door de
Braamsluipers.
In 2022 deden totaal 23 mensen mee en was de opkomst op de donderdagavonden
gemiddeld 9,5 personen. Het jaar ervoor was de opkomst zelfs 12,6 personen. Dit
kwam door de corona omdat veel mensen niet op vakantie gingen en dus meer tijd
hadden om in de buurt te werken.
Ook de westkant van de beek werd in 2022 aangepakt door de braamsluipers omdat Joop veel vrijwilligerswerk deed bij de Floriade en dus minder tijd had.
En het riet bij de vlonderpaden werd uitgedund.
In 2022 bleef het riet door het warme weer in de zomer langer groeien, normaal stopt de bloei in augustus, nu was dat pas de derde week in september.

Langs Kwelbeek-Oost, Natuurpad, bij het vlonder-pad en langs de gracht broedden in 2022 weer redelijke aantallen Kleine Karekieten.
Langs de Kwelbeek en omgeving werden in de afgelopen jaren ruim 600 verschillende nachtvlinders aangetroffen en 22 dagvlinders.
Zoogdieren als de Vos, Egel, Ree, Steenmarter, Egel, Bruine Rat en Muskusrat
werden in 2022 waargenomen.
Leuke vogelsoorten die in de winter bij vorst juist op kwelwater afkomen waren dit jaar Waterral, Watersnip en Houtsnip.
In 2022 is in het beheerplan toegevoegd dat het Parelvederkruid verwijdert dient te worden, Dit is een exoot wat zo woekert dat alle inheemse planten daardoor bedreigd worden.
En tot slot moet vermeld worden dat de Braamsluipers dit jaar ruim 350 uur besteed hebben aan al dit werk, maar dat ze ook nog ruim 350 uur extra besteed hebben aan gezelligheid, fikkie steken, borreltje drinken en een vogelquiz te organiseren na het werk.
We kunnen nog enthousiasten nieuwe Braamsluipers gebruiken.
Je kunt je opgeven bij gboomhouwer21@gmail.com

En na al deze toespraken wat op deze manier in woord en beeld over gebracht werd en zeer geïnteresseerd ontvangen werd door de bezoekers is nu het moment aangebroken voor een lekker hapje en een drankje.
En nog dank aan alle toespraak houders voor deze uiteenzetting. 

Na dat ieder huiswaarts was gekeerd, moest nog alles opgeruimd worden en afgewassen. Dat hoefde Bram en Irma niet alleen te doen. Met meer helpers was het snel gebeurt en alle over gebleven drank en glazen naar de garage van Bram gebracht tijdelijk.

 

Het was een geslaagde en gezellige avond.

  1. Simon de Birk

    Bedankt voor verslaglegging en foto’s. Ik was helaas verhinderd maar hierdoor heb ik toch een goed beeld over 2022 meegekregen en een doorkijkje voor het lopende jaar.

  2. Henk en Yvonne

    Ook wij vinden het een duidelijke uitleg van alles wat er is gebeurd het afgelopen jaar.

    Yvonne en Henk

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Thema door Anders Norén