www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

Algemeen, Nieuwbouw, Windbos

AKTIE!!! AKTIE!!! AKTIE!!!

Op zaterdag 28 april is er een protestaktie tegen de bouw van een flat naast het Windbos. De aktie start om 16.00 uur en eindigt om 16.30 uur.  Lokatie: naast het Windbos.
Zet dag en tijd alvast in je agenda. Nadere informatie zal volgen.

In 2010 hebben wij massaal geprotesteerd tegen dit idiote bouwplan.

Aktie tegen bouwplannen 2010

De dames en heren van de politiek negeerden ons protest en onze bezwaren. Wij zijn nog steeds tegen het plan en tegen de wijze hoe de politiek ons behandelde.

Ter informatie
Over de bouw van de flat het volgende: tijdens de gemeentelijke infoavond van vorige week dinsdag werd de volgende informatie verstrekt.

Nieuwbouwlocatie Hoekwierde , flat naast het Windbos
Maximale bouwhoogte                                  8 woonlagen
Maximale bebouwing van de vlek                 50 procent
Maximaal aantal woningen                            40 woningen
Ontwikkelende corporatie                             Ymere

Waar:
Hoekwierde

Wat gaan we doen:
We bouwen 32 tot 40 koopappartementen met een woonoppervlakte van 90 m2. De maximale hoogte die in het bestemmingsplan staat is 8 bouwlagen. De parkeergelegenheid bevindt zich op een eigen parkeerterrein.

Wat is de huidige stand van zaken?
Het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. De procedure hiervoor start dit voorjaar. De bouw is afhankelijk van de situatie van de woningmarkt. De beoogde start bouw op dit moment is na 2015.

Nieuwbouw
De nieuwbouwvoorstellen in de maquette zijn een verbeelding van wat er op grond van het nieuwe bestemmingsplan maximaal mogelijk wordt. Zowel in hoogte als volume. Wat u ziet is dus niet hoe het gebouw precies gaat worden. Daar gaan de ontwikkelende corporaties met de belanghebbenden in gesprek.

Bestemmingsplan De Wierden
Waarom een nieuw bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan voor De Wierden is meer dan 10 jaar oud en is aan vernieuwing toe. Het bestemmingsplan is het wettelijke instrument waarmee de gemeente juridische en planologisch vastlegt welke ontwikkelingen waar zijn toegestaan in de wijk.

Wat wordt geregeld in het nieuwe bestemmingsplan?
In het nieuwe bestemmingsplan worden de plannen uit de Ruimtelijke Visie mogelijk gemaakt. Dit is nodig, omdat deze onder het huidige bestemmingsplan nog niet zijn toegestaan.

Om welke plannen gaat het?
Op zes verschillende locaties wordt nieuwbouw mogelijk gemaakt. Ook wordt de renovatie van bestaande woningen en complexen mogelijk in het nieuwe bestemmingsplan. Dat betekent dat eengezinswoningen en portiek- en galerijflats in de toekomst met een kortere en lichtere vergunningsprocedure kunnen worden verhoogd en uitgebreid.

Wat betekent dit voor u?
Bent u eigenaar van een woning en heeft u wensen uw woning uit te breiden, dan wordt dat onder het nieuwe bestemmingsplan makkelijker. Er is dan meer toegestaan. In het bestemmingsplan kunt u strak zien voor welke woningen wat wordt toegestaan.
Bent u huurder dan betekent het dat het voor uw woningcorporatie makkelijker wordt om aanpassingen aan uw woning of aan woningen of aan complexen in uw omgeving te doen.

Wanneer is het nieuwe bestemmingsplan in te zien?
De verwachting is nu dat het voorontwerp bestemmingsplan rond mei/juni 2012 klaar is voor inspraak. Het exacte moment wordt bekend gemaakt via //gemeenteblad.almere.nl en de Almere Vandaag.

Wat is de Ruimtelijke Visie?
Het is een plan van de gemeente, de Alliantie en Ymere om van De Wierden weer een gewilde wijk te maken. Door de woningen, de wijk en de voorzieningen in de wijk te verbeteren wordt De Wierden een wijk waar bewoners graag blijven en komen wonen. In 2010 is de Ruimtelijke Visie vastgesteld door de gemeenteraad.

Wat betekent dit voor De Wierden?
Er worden ruimtelijke maatregelen genomen die de sociale problematiek in de wijk helpen verminderen. De Wierden heeft nu ruim 70% sociale huurwoningen en veel woningen zijn klein en verouderd. Dit leidt tot sociale problematiek waaronder jeugdproblematiek, armoede en onvoldoende in- en doorstroom op de woningmarkt.

De maatregelen uit de Ruimtelijke Visie zijn:

  • Een ingrijpende verbetering (en deels verkoop) van bestaande huurwoningen
  • Nieuwbouw van woningen die nu in de wijk gemist worden
  • Bewoners uit De Wierden helpen om binnen de wijk door te verhuizen naar een passende woning met bijvoorbeeld de voordeelregeling
  • Kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren
  • Een nieuw voorzieningencentrum op een centrale plek in De Laren

Wanneer worden de plannen uitgevoerd?
De plannen uit de Ruimtelijke Visie worden uitgevoerd tussen 2012 en 2020. Meer informatie hierover staat op de panelen over de renovatie en de nieuwbouw. Om de uitvoering mogelijk te maken wordt nu een nieuw bestemmingsplan voor De Wierden gemaakt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Thema door Anders Norén