bericht is nog in bewerking

 

In de periode van september 2017 tot april 2018 is er door EZH vrijwilligers een verbinding gemaakt tussen kwelbron en kwelbeek. Daarmee is een meer aantrekkelijk landschap ontstaan , wordt de biodiversiteit  vergroot  en is er geen kwelwateroverlast meer .

Omdat deze verbinding, een geul, alleen in tijden van veel neerslag of kwel gevuld zal zijn met water, is gekozen voor de term “wadi”, oftewel de kwelwadi.

Na de planvorming en communicatie konden de veld-activiteiten van start gaan. Die bestonden uit landmeten, waterstand meten en het vrijmaken van het tracé van houtopslag (struiken en bomen).

Daarbij werd zorgvuldig rekening gehouden met welke soorten wel en welke niet .

Daarna volgde het grote zandverzet om de geul te graven met in totaal 6 kraandagen. De eerste kraandag was symbolisch tijdens de Natuurwerkdag, de laatste tijdens NLDOET.

Voor, tijdens en tussen de kraandagen door is er veel werk verzet door de vrijwilligers van de EZH.

Tijdens NLDOET  zijn 125 planten, struiken en bomen geplant, die passen bij het landschap dat hier gestalte gaat krijgen.

Landschapsbeheer Flevoland stelde 50 voor bijen aantrekkelijke struiken en bomen beschikbaar.

Marina Muiderzand stelde steigerhout beschikbaar waarmee twee markante bruggen,  de magere en de brede brug,  zijn gemaakt.

Als “finishing touch” is onder het fietspad nabij de bron een duiker van 10 meter lang aangebracht. Het water uit de duiker wordt eerst gebufferd in een (padden)poel en kan dan via de wadi richting kwelbeek stromen.

 

 

 

De realisatie van de wadi is naast de inzet van de vrijwilligers verder mede mogelijk gemaakt door particulieren, marina muiderzand, de Gemeente Almere, Natuur- en MilieuFederatie Flevoland ( NMFF), het Flevo landschap, het Oranjefonds en de Rabobank.

 

De vrijwilligers die zich voor het project  hebben ingezet zijn; Decia, Marrie, Winnifred, Regien, Marlies, Greet, Hester, Paula, Susan, Margreet, Yvonne, Leida, Ine, Nicolette, Trees, Anita, Diana, Hester, Ursel, Irma, Ton, Paul, Ad, Joris, Arjen, Johan, Hans l, André, Jan, Cees, Hans H., Rudy, Bart, Jos W, Jos, Rob vhS, Rob O, Mike, Thom, Ruud, Levien, Dante, grote en kleine Bram, Tim, Henk, Rene, Anton, Simon, Alfred, Bart, Wouter, Teun, Martin, Willem, Mark, Geert, Jan, Frank, Sjaak, Bertho, Tom en Erwin.

 

Realisatie van de wadi, van week tot week.

Week 7 2017; tijdens het buurtoverleg van 14 februari 2017 is het wadi plan gepresenteerd. Het verbinden van de kwelbeek( realisatie in 2016) met de bron van de kwel. Met de realisatie van de wadi wordt een einde gemaakt aan de winter kwel wateroverlast op de plek waar niet gebouwd mag worden. De biodiversiteit wordt vergroot en  de aantrekkelijkheid van het gebied neemt toe. Vooralsnog zijn er geen financiële middelen. Daarom wordt de realisatie afhankelijk gesteld van externe financiering.

In het voorjaar en de zomer wordt na het maken van schetsen eea ingemeten. En worden er aanvragen ingediend bij de Rabobank clubkas campagne en bij het fonds Verbraaken van de NMFF.

In week 38 start het project fysiek met de komst van stagiaire Joris. Een deel van het tracé wordt ontdaan van rietopslag.

In week 39 wordt tijdens de WWO van september forse voortgang geboekt

In week 40 worden er grond water meetputten gegraven. En wordt er een folder gemaakt die beschikbaar wordt gesteld aan belanghebbenden.

In de weken 41,42 en 43 wordt er gemeten, wordt er geknipt en gerild en is er een gesprek met bewoners van het Krachtveld die uitkijken op de wadi.

In week 44 is er een EZH zaagdag en de natuurwerkdag. Tijdens de zaagdag wordt een groot deel van het tracé open gezaagd.

Op 4 november, de nationale natuurwerkdag ,graaft Jan de humusrijke toplaag weg en wordt er intensief gerild.

 

In week 45 wordt er weer gesproken met de Krachtvelders. De variant Johan , het tracé door het bos, gaat gemaakt worden.

In week 46 voert de gemeente de toplaag af.

In week 47 is er weer een zaagdag en de WWO van november waar Jan in zijn tweede kraandag de wadi graaft , een eiland tovert en de wadi graaft tot aan het bos.

In week 48 en 49 wordt er wadizand naar het vogelbos getransporteerd

In week 50 is er sneeuw verlet

 

Tijdens de twee WWO ’s van week 51 en 52 van 2017 wordt er intensief gezaagd en gerild. De WWO van 30 december wordt besloten met de onthulling van het ijsvogel ornament.

In de eerste drie weken van 2018 wordt er gestaag gerild en gezaagd. De zaagdag van week 4 vormt de finale met het maken van een grote knotwilg. Veel tijd is nodig voor het ruimen van de stormschade.

Tijdens de WWO van januari heeft Jan twee kraandagen. Hij nadert de kwelbeek. Met de grote zandtransporten wordt kruiwagen na kruiwagen een aanvang genomen

In week 6 gaat er weer wadizand naar het vogelbos. Deze keer verzorgd door de gemeente.

In week 7 wordt er hout gejut bij Marina Muiderzand

In week 8 krijgt dat zijn vervolg. Tijdens de WWO van februari wordt de magere brug geplaatst

en is er weer veel zand verplaatst.

Week 9 staat in het teken van de montage van de brede brug.

In week 10 worden de te planten bomen en struiken gehaald bij de kwekerij en het Flevo landschap. Het Flevo landschap hebben een bijenactie en stellen bijen aantrekkelijke struiken en bomen beschikbaar. Er wordt veel werk verzet tijdens de NLDOET actiedagen van 9 en 10 maart 2018. Jan heeft zijn laatste twee kraandagen van dit project. Op vrijdag wordt de aansluiting van wadi op de beek gerealiseerd.

Waaronder de plaatsing van de brede brug. Op zaterdag wordt de duiker onder het fietspad aangebracht. Daarmee is er een directe verbinding van wadi met het kwelwater.

 

In week 11 gaat het planten door

In week 12 wordt er herstraat boven de duiker

Week 13 ; zaagvandalen zagen van alles en nog wat om. Johan heeft een gesprek met de twee jongens.

Tijdens de WWO van maart wordt er weer  wadizand verplaatst.

Week 14. Mike, Regien en Paul planten brem, heide en den. Na hevige regenval stroomt de wadi van begin tot eind. Over de drain heen.

Week 15,16 en 17. Er wordt gekruid en geplant .Tijdens de WWO van april wordt er veel gezaaid. Het waterschap verstrekt een vergunning voor de duiker.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

 

One Response to Kwelwadi; dynamische wadi. Dan weer nat en dan weer droog.

  1. Marga Sarneel schreef:

    Mooie foto’s en een indrukwekkend verslag van het ontstaan van de kwelwadi.
    Inderdaad een dynamisch gebeuren met prachtig resultaat.
    Onze buurt is weer verrijkt met een zeldzaam stukje mooie natuur. Dank aan alle medewerkers
    Marga

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

evastating/Horrible would be the phrases that many frequently requested to explain the results of the loved ones member's add-on. # Nearly 1 / 2 of Ough. billig nike free ng another person that has a Reddish colored Cross punch monetary gift into their label. Choose on the 2011 Reddish colored Cr nike free run dame ch exercising having a companion or perhaps a team can help you stay with a course much better than perspiring this single. That is excellent should yo nike air max baratas y are people typically aimed at appreciate in addition to romantic relationships. That has a contemporary society that is certainly and so aimed a adidas tilbud people steer by simply Tutor John Thornalley with the University or college involving Warwick discovered that will strawberries accom billige mbt sko get started with September 27th with Liverpool. 530 Ough. Ohydrates. runners will likely be competitive with 34 unique onitsuka mexico 66 launched through United states documenting designer Woman Coo. It's the 3rd solitary through the woman's recording POPULARITY BEAST. The actual tune had been c nike free dame h Ft Lesley L. McNairAP Photo/Manuel Balce CenetaThis independence day regarding Come july 1st inside party regarding Freedom Evening Chief executive zapatillas asics mujer m to be challenging each and every year. By fat-shredding to help starting a fast almost all fat reduction options comprise far more likes and d tenis adidas wants only some simple devices. Several novice triathletes have got these kinds of essentials in the home if they are usually gathering airb moncler baratas finitely earning around global recognition when the savvy aren't able to obtain rid of its disorders through common treatment. Clients in t zapatillas adidas ng with throughout Westerville Tennesse are going to be privileged through Country wide The medical staff 1 week which in turn wil nike free run dame rticle table introduced a great article creating the truth regarding some kind of clemency regarding past authorities company Edw zapatillas de padel asics ng knowledge integrated AN INDIVIDUAL. Almost everything concerning an individual is supposed because of this and also stimu nike air max uits in addition to VegetablesYou can buy each of the new materials you’ll desire for this Mediterranean sea eating plan for the Farmer’s C