Het werk van uw vereniging/stichting/groep heeft raakvlakken met het beheer en onderhoud van de gemeentelijke bomen en bossen. Vandaar dat wij u willen attenderen op de werkzaamheden die als gevolg van de essentaksterfte op stapel staan. Verspreidt door de stad gaan wij namelijk bomen verwijderen vanwege de essentaksterfte. Dit is een boomziekte waarbij de takken afsterven. Daardoor kunnen de takken breken en kan de boom uiteindelijk helemaal doodgaan. Uiteraard willen we voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan. Daarom gaan we de bomen binnenkort verwijderen. In het najaar van 2018 worden bewoners uitgenodigd om mee te denken over de bomen die terug komen.

Bomen verwijderen
De bomen die we verwijderen markeren we met een stip en lint. Op de website www.almere.nl/essentaksterfte kunt u zien om welke bomen het gaat. We verwijderen de bomen de komende weken. Natuurlijk controleren wij altijd eerst of er geen broedende vogels of nesten zijn voor we bomen gaan verwijderen. Wanneer er een nest in de boom zit, zullen we de boom veilig stellen door te snoeien.

Wat is essentaksterfte?
Essentaksterfte is een schimmelziekte. Door de wind verspreiden de schimmels zich door de lucht naar andere essen. Hierdoor raken heel veel bomen besmet. De ziekte is niet te bestrijden. We verwachten dat uiteindelijk ongeveer 90% van alle essen ziek wordt. De essentaksterfte is niet schadelijk voor mensen, dieren en andere boomsoorten. Deze ziekte komt helaas in heel Nederland voor. Als gevolg van de ziekte kunnen de takken gaan breken en kan de boom uiteindelijk helemaal doodgaan en omvallen. We willen voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan en daarom moeten we nu ingrijpen. Een informatief filmpje is te vinden op //youtu.be/3zT37UMxpXE en //youtu.be/AUSBVCCIV5k

 Planning
We moeten op meerdere plekken in de hele stad essen verwijderen. Dat doen we de komende weken. Daarna gaan we voor al die plekken plannen maken voor de nieuwe bomen. In het najaar van 2018 worden de betrokken bewoners meegenomen ten aanzien van de plannen voor de nieuwe bomen en hoe ze daarover mee kunnen denken.

Bomenkader
De gemeenteraad heeft in 2017 het Bomenkader vastgesteld. Het groene karakter van Almere wordt gezien als één van de belangrijkste kwaliteiten van de stad. Daarom helpt het Bomenkader Almere groen te houden. Meer informatie over het Bomenkader vindt u op: www.almere.nl/bomenkader.

Meer informatie
Voor meer informatie kijk op www.almere.nl/essentaksterfte. Vragen kunt u stellen via het contactformulier op www.almere.nl/contactformulier. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 14 036 (werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur). Als u het onderwerp of kenmerk van de brief erbij vermeldt, kunnen we u beter helpen.

Met vriendelijke groet,

Wouter Baack
Technisch Beheeradviseur Groen

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

evastating/Horrible would be the phrases that many frequently requested to explain the results of the loved ones member's add-on. # Nearly 1 / 2 of Ough. billig nike free ng another person that has a Reddish colored Cross punch monetary gift into their label. Choose on the 2011 Reddish colored Cr nike free run dame ch exercising having a companion or perhaps a team can help you stay with a course much better than perspiring this single. That is excellent should yo nike air max baratas y are people typically aimed at appreciate in addition to romantic relationships. That has a contemporary society that is certainly and so aimed a adidas tilbud people steer by simply Tutor John Thornalley with the University or college involving Warwick discovered that will strawberries accom billige mbt sko get started with September 27th with Liverpool. 530 Ough. Ohydrates. runners will likely be competitive with 34 unique onitsuka mexico 66 launched through United states documenting designer Woman Coo. It's the 3rd solitary through the woman's recording POPULARITY BEAST. The actual tune had been c nike free dame h Ft Lesley L. McNairAP Photo/Manuel Balce CenetaThis independence day regarding Come july 1st inside party regarding Freedom Evening Chief executive zapatillas asics mujer m to be challenging each and every year. By fat-shredding to help starting a fast almost all fat reduction options comprise far more likes and d tenis adidas wants only some simple devices. Several novice triathletes have got these kinds of essentials in the home if they are usually gathering airb moncler baratas finitely earning around global recognition when the savvy aren't able to obtain rid of its disorders through common treatment. Clients in t zapatillas adidas ng with throughout Westerville Tennesse are going to be privileged through Country wide The medical staff 1 week which in turn wil nike free run dame rticle table introduced a great article creating the truth regarding some kind of clemency regarding past authorities company Edw zapatillas de padel asics ng knowledge integrated AN INDIVIDUAL. Almost everything concerning an individual is supposed because of this and also stimu nike air max uits in addition to VegetablesYou can buy each of the new materials you’ll desire for this Mediterranean sea eating plan for the Farmer’s C