Maandag
Sneeuw,

sneeuw

en nog eens sneeuw.

In welk vakantieoord heeft Arjen de foto’s gemaakt?

Van code oranje naar code rood. En dat op 11 december 2017.

Dinsdag
Sneeuwpret op de dijk. Kinderen hebben van hun stakende leerkrachten sneeuwvrij gekregen.

Een 4wieldriver wil in de snowworld  sneeuw crossen op het talud van de dijk.

Hij komt vast te zitten in de natste plek van het orchideeën veld.

Of die driver de schade aan het orchidee veld komt herstellen valt te betwijfelen. In ieder geval noteert de hermandad de gegevens.

Tegen de middag wordt de auto door een takelbedrijf uit de prut getrokken.

Woensdag
Dooi, dooi en nog eens dooi. Kwel en dooiwater stroomt over het fietspad ter hoogte van de plek waar niet gebouwd mag worden.

De wadi is gevuld.

Een deel van het windbos staat onder water. Is dat over een jaar als de wadi af is nog zo?

Donderdag
Lap leegt alle afvalbakken. Dan duikt hij met zaag en takken schaar het bos in. Het gehele windbos maakt hij vrij van los liggende en laaghangende takken. De oorzaak laat zich raden.

Vrijdag
Rinus Hofs klopt met de specht.

Hij overhandigt mij een broedkorf. “Hier, voor jullie kwelbeek”, zegt hij. Ik ben met stomheid geslagen. Wat blijkt; Rinus is familie van buurvrouw Ursel en is in het dagelijks leven zeer begaan met flora en fauna. (waaronder de heemtuin van Amstelveen, nou dan weet je het wel). Hij waardeert zeer onze inspanningen ter vergroting van de biodiversiteit en heeft voor ons dit kerstcadeau gemaakt. ”jullie kwelbeek broedkorf, het vlechten waard”, sluit hij af. “Ergens plaatsen ter hoogte van het eiland”, suggereren Ursel en Rinus.

Lijkt mij een goed plan. Hartelijke dank, Ursel en Rinus.

 Volgende week donderdag is het de laatste zaagdag van dit jaar.

Vrijdag is er de kerstsamenzang ; 20.00 uur in de huiskamer van de woongroep.

Zaterdag is er een halve WWO (10.00-11.30 uur) met veel werk in het windbos. Dus voor een frisse neus. Komt allen naar het windbos.

Van de gemeente en de corporaties ontvingen wij het volgende informatieve voortgangsbericht.

Beste Havenaar,

In mei waren er groepsgesprekken over de wijkaanpak in uw wijk, waarbij tevens de uitslag van de mini-wijkpeiling in uw wijk werd besproken. De gesprekken vonden plaats in de Wierden (16 mei) en in de Hoven, Werven en centrum (op 23 mei). Wellicht was u die avond ook aanwezig, in welk geval nogmaals hartelijk dank voor uw aanwezigheid en inbreng destijds.

Nu is het ongeveer een halfjaar verder en hebben de groepsgesprekken tot verschillende acties geleid. Met deze brief brengen we u graag op de hoogte van wat wij (onder andere) met de waardevolle input doen die we van u of uw medebewoners kregen. Daarnaast blikken we in deze brief nog even terug met een overzicht van wat de meest gehoorde thema’s waren op de bewonersavonden.

Wat is met de input uit de groepsgesprekken gebeurd?
U heeft in beide gesprekken aangegeven wat u belangrijk vindt en wat uw zorgpunten zijn. Vanuit de partners van de Integrale Wijkaanpak, corporaties Ymere en Alliantie en de gemeente Almere, zijn we bezig om de wijkaanpak daarop aan te passen. Zo hebben we de conclusies van de gesprekken besproken met de corporatiedirecteuren en de wethouder. Dat leidde ertoe dat wethouder Herrema begin oktober bij een bewoner in de Wierden overnachtte, om de buurt zelf te ervaren. Zowel de wethouder als de corporatiedirecteuren erkennen de urgentie van uw zorgpunten zoals deze hieronder bij de ‘Terugblik’ staan beschreven en bevestigen dat het programma voor de wijkaanpak hierop moet worden aangepast.

Naast de aanpak van al aanwezige en hardnekkige overlast vinden wij het ook belangrijk om te investeren in het voorkomen van overlast en om het goed samenwonen te bevorderen. In dat kader is de Alliantie bij het project Tuinhuis gestart om de toekomstige bewoners met elkaar te laten kennismaken. Door met de bewoners aan het werk te gaan en samen uit te werken hoe we de tuin gaan inrichten en zaken als schoonmaak en woon- en leefregels vormgeven, bereiken wij dat men elkaar al kent voordat men er gaat wonen. Hiermee willen we kleine ergernissen tussen buren voorkomen die later tot grote problemen kunnen uitgroeien. Daarnaast zijn het ook nog eens hele enthousiaste en betrokken mensen die aan de Leemwierde komen te wonen.

De corporaties proberen enerzijds instroom van hogere inkomens te versterken door kritisch te kijken naar huurprijzen, anderzijds proberen zij de afspraken met instellingen rond de instroom van bewoners aan te scherpen en te monitoren waar we eventueel complexen moeten ontzien. Ymere heeft in dat kader wethouder Froukje de Jonge meegenomen om de praktijk te laten zien en de aandacht die Haven daarin nodig heeft.

De wethouder en de directeuren komen begin januari weer bijeen om acties op basis van uw zorgpunten gevolg te geven en die thema’s in het programma voor 2018 de aandacht te geven dat het verdient. Wij realiseren ons dat u op een aantal aspecten aangeeft dat er een grens is bereikt, maar vragen ook uw geduld omdat veranderingen in de wijkaanpak tijd vragen.

Terugblik: wat hebben de groepsgesprekken opgeleverd?

Gesprek 1 De Wierden – 16 mei

Bij het gesprek over de Wierden waren in totaal 10 bewoners uit de wijk aanwezig. Door het kleine aantal aanmeldingen was vlak voor de bijeenkomst nog een oproep via Facebook verspreid. Dat had nog een aantal extra aanwezigen tot gevolg.

Uit het gesprek kwamen de volgende aandachtspunten:

 • Wijkpeiling en projecten Integrale Wijkaanpak

Bewoners geven aan zich te herkennen in de uitkomsten van de mini-wijkpeiling. Ze herkennen zowel de negatieve scores als de achteruitgang ten opzichte van de vorige peiling (2013). Een deel van de aanwezigen herkent niet de projecten die vanuit de wijkaanpak worden uitgevoerd in de wijk. Anderen daarentegen zijn heel goed op de hoogte en weten wat de projecten inhouden.

 • Overlastgevende huishoudens en instroom

Een groot deel van het gesprek gaat over één zorgpunt van bewoners: overlast gevende huishoudens. De aanwezige Wierdenaren geven aan dat zij veel overlast door buurtbewoners ervaren. Dat kan vele vormen hebben: door individuen en gezinnen, door verwarde personen, overlast gerelateerd aan drugshandel of –verslaving, kwetsbare bewoners (met een rugzakje) die niet aanspreekbaar zijn, etc. Alle aanwezigen geven aan dat de overlast de laatste jaren erger is geworden en dat er echt een grens bereikt is. Een aantal bewoners geeft aan door dergelijke overlast snel uit de wijk te willen verhuizen.

Daarmee verband houdend uiten zij een ander zorgpunt: de instroom van zwakkere en potentieel overlast gevende huishoudens. Bewoners willen een scherpere controle of selectie op de instroom om mensen die potentieel overlast veroorzaken te weren.

 • Communicatie

Bewoners geven aan meer geïnformeerd te willen worden. Bij doorvragen geven zij aan dat de buurtkrant een goed medium is. Deze wordt door veel Wierdenaren gelezen. Daarnaast nemen zij graag kennis van brieven die de buurt ingaan, met name informatiebrieven van de corporaties over de fysieke aanpak in de complexen. Het verspreidingsgebied mag wat hen betreft groter. Afgesproken wordt om brieven die een deel van de buurt betreffen, ook via de Facebookpagina van de wijk te delen.

Gesprek 2 De Hoven, De Werven en Centrum Almere Haven – 23 mei

Bij het gesprek over de Hoven, Werven en centrum Almere Haven waren 17 bewoners aanwezig. Het merendeel woont in de Werven. Ook vanuit deze wijken leek het aantal aanmeldingen klein te blijven maar door extra telefonisch uitnodigen is het aantal toegenomen.

Uit dit gesprek kwamen de volgende aandachtspunten:

 • Wijkpeiling en projecten Integrale Wijkaanpak

De gepresenteerde uitkomsten van de wijkpeiling worden ook in deze wijken herkend door de bewoners. Ten aanzien van de Hoven geven bewoners aan dat deze wijk de laatste tijd steeds sneller achteruit lijkt te gaan. Voor de meeste aanwezigen is het de eerste keer dat zij (uitgebreid) horen wat de Integrale Wijkaanpak inhoudt. Bewoners van de Werven geven aan vol lof te zijn over het Groot Onderhoud in hun wijk en de klankbordgroepen daarbij. Wel zijn er grote zorgen over de staat van de delen van de wijk die als laatste aan de beurt zijn. De meeste respons tijdens de presentatie komt op de items:

– onderhoud paden, groen etc

– ondergrondse afvalcontainers

– andere normen/waarden van bewonersgroepen

– begeleiding van nieuwe Nederlanders

 • Zorgen over de fysieke woonomgeving

Gezien het grote aantal aanwezigen uit de Werven gaat het gesprek grotendeels over deze wijk. De Wervenaren geven aan dat zij het groenonderhoud in de wijk ver beneden de maat vinden (in de delen die nog niet in Groot Onderhoud zijn). Bij het doorvragen blijkt dat dit over het groen zelf gaat en dan vooral tussen de woningen, maar ook over de netheid (zwerfvuil, fietswrakken). Bewoners geven aan dat zij ook zelf de straten schoonhouden en hier ook een actieve rol in (willen) spelen.

Naast het openbaar groen gaat het ook over privétuinen. Bewoners verwachten niet overal een mooie tuin, maar wel een opgeruimde. Zij doen een beroep op de gemeente en de corporaties om hierop veel strenger te handhaven. Bewoners geven mee dat ten behoeve van het onderhoud van het groen en de tuinen meer samengewerkt kan worden met bijvoorbeeld het Groenhorst College.

Gedrag van hondenbezitters is een ander hot item in deze wijken. Bewoners willen graag inspraak op de hondenkaart, de draagplicht en handhaving daarop. Tenslotte komt het hard rijden aan bod, met name op de Schoolstraat.

Overlast van buurtbewoners aan elkaar komt voor in deze wijken, maar is lang niet zo’n thema als in de Wierden. Wel geven bewoners aan dat het moeilijk is om buurtbewoners aan te spreken op gedrag van henzelf en hun kinderen. Zij geven aan dat dit met name buren uit (voor hen) andere culturen betreft.”

Oh, wat was het mooi afgelopen week.

BewarenBewaren

 

One Response to EZH journaal van week 50; 11-17 december 2017.

 1. Yvonne Eeken schreef:

  Wij zagen vanochtend met wegrijden een grote verrassing: de kerstboom prachtig versiert, wat een werk is dat geweest.
  De kanjers die dat hebben gedaan bedankt daar hebben wij een paar weken veel plezier van.
  Y & H.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

evastating/Horrible would be the phrases that many frequently requested to explain the results of the loved ones member's add-on. # Nearly 1 / 2 of Ough. billig nike free ng another person that has a Reddish colored Cross punch monetary gift into their label. Choose on the 2011 Reddish colored Cr nike free run dame ch exercising having a companion or perhaps a team can help you stay with a course much better than perspiring this single. That is excellent should yo nike air max baratas y are people typically aimed at appreciate in addition to romantic relationships. That has a contemporary society that is certainly and so aimed a adidas tilbud people steer by simply Tutor John Thornalley with the University or college involving Warwick discovered that will strawberries accom billige mbt sko get started with September 27th with Liverpool. 530 Ough. Ohydrates. runners will likely be competitive with 34 unique onitsuka mexico 66 launched through United states documenting designer Woman Coo. It's the 3rd solitary through the woman's recording POPULARITY BEAST. The actual tune had been c nike free dame h Ft Lesley L. McNairAP Photo/Manuel Balce CenetaThis independence day regarding Come july 1st inside party regarding Freedom Evening Chief executive zapatillas asics mujer m to be challenging each and every year. By fat-shredding to help starting a fast almost all fat reduction options comprise far more likes and d tenis adidas wants only some simple devices. Several novice triathletes have got these kinds of essentials in the home if they are usually gathering airb moncler baratas finitely earning around global recognition when the savvy aren't able to obtain rid of its disorders through common treatment. Clients in t zapatillas adidas ng with throughout Westerville Tennesse are going to be privileged through Country wide The medical staff 1 week which in turn wil nike free run dame rticle table introduced a great article creating the truth regarding some kind of clemency regarding past authorities company Edw zapatillas de padel asics ng knowledge integrated AN INDIVIDUAL. Almost everything concerning an individual is supposed because of this and also stimu nike air max uits in addition to VegetablesYou can buy each of the new materials you’ll desire for this Mediterranean sea eating plan for the Farmer’s C