www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

Algemeen, Zelfbeheer

Vergadering bestuur stichting EZH

Datum: 28 november 19.30-21.00 uur
Lokatie: Hoekwierde no. 51
Aanwezig: Ton Huijzer, Armand van Delft en Paul Weber.

1. opening/vaststellen agenda
Ton opent het overleg en stelt de agenda vast.

2. Vaststellen onderdelen stichtingsakte

– Benoeming van de activiteiten.
Het bestuur zet zich in zorg te dragen voor de activiteiten zoals vermeld in de akte en de realisatie van de onderhoudsactiviteiten EZH zoals beschreven in het infoblad “Onderhoudsaktivitieten EZH”. Met de aantekening dat de werkzaamheden voor het beheer van het windbos hier ook onder vallen.

– Benoeming van de voorzitter, secretaris en penningmeester
Voorzitter is Ton, secretaris is Paul en penningmeester is Armand.

– Benoeming overige bestuurders??
Op dit moment nog niet aan de orde

– Vaststellen regels zoals vermeld in de akte
De regels worden vastgesteld.

– Vaststellen data vergaderingen; 1x per kwartaal.
Overlegmomenten 2012; 27/2, 28/5, 27/8 en 26/11. Overleg van 19.30-2100 uur.

– Afspraak maken over de staat van baten en lasten
Op dit moment zijn er nog geen subsidiegelden overgemaakt. SEV en Gemeente zijn gemaand dit op korte termijn te verzorgen. Voor vrijdag as worden de voorschotten die Paul en Ton gemaakt hebben inzichtelijk gemaakt bij Armand. Armand verwerkt eea in een staat en na akkoord van het bestuur zal betaling plaats vinden.

– Besluit nemen over de verzekering.
Er wordt een verzekering afgesloten conform offerte.Aktie Ton. Armand zoekt uit de mogelijkheid voor dekking voor het rooien van bomen.

3.1 Evaluatie/leerervaringen 5 en 19/11
Deelname van  43 aansluitingen (= 33%) en  59 buren(=23%) overtreft de verwachtingen.
Organisatie in deelbuurtjes bevalt prima. Ieder organiseert op eigen wijze. Gezamenlijke afsluiting is prima. Machinegebruik vergt aandacht. Gebruik borstelmachine buiten Hans en Bram vergt een instructie door een van beide.Er verdient een afzonderlijke bosmaaiertraining te komen. Betrekken bij instructie/scholing grasmaaimacine. Voortdurende aandacht voor veiligheid is geboden. Veel tijd vergt de afvoer. Huidige werkwijze lijkt het meest effectief.
Hoekwierde krijgt positief imago en er is sprake van spinn off.

3.2 Evaluatie zaagploeg.
Nieuwe machine grote aanwinst. Zagen zonder zaagbroek is verboden. Zaagbroek Ton is beschikbaar. 2 broeken aanschaffen voor rekening EZH.

4. afspraken maken inzake:
– Schouwrapport
Er zijn al veel constateringen opgelost. Ton maakt een update.

– Gesprek wethouder/directie over budgetten 2012 ev.
Afspraak directie is gemaakt; 9/12. In dat gesprek afspraak maken over standpunt en afspraak met het bestuur.

– Contact met Kirsten cs (gesprek Jaap/Joop)
Er is vandaag een uitnodiging ontvangen voor een gesprek op 9/12. Concept overeenkomsten zijn dan onderwerp van gesprek.

– Bezoek SEV 14/12 middag
Armand en Ton zijn van de partij.

– Container
Moet ingericht worden. Hans en Paul hebben de noodzakelijke werkzaamheden geïnventariseerd. In december hebben Ton en Paul geen tijd voor de verbouw. En er is te veel werk voor Hans alleen.

– Materieel, waaronder grasmaaier.
Vereiste materieel is op de graskantensnijder en de grasmaaimachine na door Boogaard voor ons aangeschaft. Het functioneren is naar volle tevredenheid.Ton zoekt verder naar straat materieel.

5. Rondvraag/wvvttk.
– € 21.000 groot onderhoud
Ton gaat Rocco vragen of EZH voor coördinatie en uitvoering kan zorgdragen.

– Vrijwilligersvergoeding
Mogelijkheid onderzoeken als duidelijk is welke inkomsten en uitgaven in 2012 verwacht worden.

–  Uitleen materieel aan EZHers voor privé-gebruik
Werkenderwijs spelregels ontwikkelen. EZH is niet verantwoordelijk voor privé gebruik. Lener is verantwoordelijk voor eventuele schade aan derden en aan het geleende materieel. Brandstof is voor eigen rekening en aandacht voor vakbekwaamheid is geboden. Simpel formuliertje opstellen.

– Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle EZH-ers op zondag 8 januari van 11.00 tot 13.00 uur.

6. sluiting
Ton sluit om 21.05 uur de vergadering.

Afsprakenlijst

no. wat wie wanneer (wk)
1 verslag 1e bestuursvergadering paul 49
2 overzicht bonnen/voorschotten naar Armand ton/paul 48
3 opstellen overzicht inkomsten /uitgaven armand 50
4 uitzoeken verzekering rooien bomen armand 50
5 afsluiten verzekering ton 51
6 organiseren bosmaaiertraining paul 8
7 aanschaf grasmaaier paul 8
8 organiseren training grasmaaier paul 8
9 aanschaf zaagbroek paul 4
10 updaten schouwrapport ton 50
11 overeenkomst gemeente ton 4
12 bezoek SEV voorbereiden ton 49
13 container aanpassen paul 5
14 graskantsnijder ophalen paul 50
15 budget groot onderhoud ton 50
16 materieel reparatie verharding ton 50
17 vrijwillegersvergoeding op agenda 27/2 paul 9
18 formulier prive gebruik materieel paul 1
19 nieuwjaarsbijeenkomst paul 1

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Thema door Anders Norén