www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

Algemeen, Natuur, Vogels

QR-code over vogels in de wijk. Blauwe wandeling.

Thema vogels in de wijk. Blauwe wandelroute.

Duur zonder onderbrekingen: 30 minuten
Afstand + 1,5 km
Volg de blauwe houten paaltjes met pijl en soms aangegeven op lantaarnpalen of verkeersbord palen.

Start is bij het bankje.

Foto 1

Nu ook met QR code te bereiken om onderweg tijdens de wandeling de hele beschrijving bij je te hebben.

Foto 1C

Foto 1A

IMG_6287bord10mei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de rug naar het bos zie je rechts de plek waar niet gebouwd mag worden.

Foto 2

Wat een bijzonder natuurgebied is. In de wintermaanden lijkt het hier wel een mangrovebos zo nat is het. Onder de struiken is er dan een redelijke grote trefkans om Watersnippen te zien.

watersnip

watersnip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watersnip.  Meer info: Klik hier

            

 

In één van de schietwilgen is een mooie zelfgebouwde Torenvalk kast opgehangen. Het is spannend om op te letten of er ook vogels gebruik gaan maken van deze nestkast. In de andere nestkasten broeden Spreeuwen en Koolmezen.

Torenvalk

Torenvalk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torenvalk.  Meer info: Klik hier

          

 

Spreeuw

Spreeuw

 

 

 

 

 

 

Spreeuw.  Meer info: Klik hier

   

 

Koolmees

Koolmees

 

 

 

 

 

 

Koolmees.  Meer info: Klik hier

       

 

Vaak zie je hier ook een Witte Kwikstaart, deze broeden op het dak van de flat in de Velden, en foerageren in de Hoekwierde.

Witte kwikstaart

Witte kwikstaart

 

 

 

 

 

 

 

Witte kwikstaart.  Meer info: Klik hier

              

 

In deze schietwilg naast het bankje was in 2010 een Torenvalk kast opgehangen. Deze kist was nog niet ontdekt door de valk terwijl het uitzicht daar nog mooier is dan vanaf het bankje. Wel zijn er duiven geconstateerd.Nu was de kist toch aan vervanging toe en heeft Willem samen met de stagiaire Jeffrey in februari 2015 een nieuwe Torenvalk kast gemaakt. Deze is opgehangen tegenover het bankje “in het bosje waar niet gebouwd mag worden”. En er zijn muizen genoeg hier in de buurt.Op de foto zie je Willem in actie.

De nieuwe Valkenkist.

De nieuwe Torenvalk kast.

 

Links zie je het vlinder/orchideeën veld.

Foto 3

Door de bijzondere leefomstandigheden heb je hier het jaar rond een grote verscheidenheid aan bijzondere planten en dieren.

Omkeren en een stukje fietspad af .

Lopend over het fietspad tref je links en rechts in het bos tijdens de zomermaanden verschillende soorten zangvogels aan, zoals de Merel , Zwartkop, Tuinfluiter, Zanglijster, Putter, Pimpel- Kool- en Staartmees, Tjiftjaf, Fitis, Heggenmus, Roodborst, Winterkoning en Boomkruipers .

Merel

Merel

 

 

 

 

 

 

 

Merel.  Meer info: Klik hier           

 

 

Zwartkop

Zwartkop

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwartkop. Meer info: Klik hier        

 

 

Tuinfluiter

Tuinfluiter

 

 

 

 

 

 

 

Tuinfluiter. Meer info: Klik hier       

 

 

Zanglijster

Zanglijster

 

 

 

 

 

 

 

Zanglijster.  Meer info: Klik hier

           

 

Putter

Putter

 

 

 

 

 

 

Putter.  Meer info: Klik hier       

 

 

Pimpelmees

Pimpelmees

 

 

 

 

 

Pimpelmees.  Meer info: Klik hier

 

 

Koolmees

Koolmees

 

 

 

 

 

 

Koolmees.  Meer info: Klik hier           

   

 

Staartmees

Staartmees

 

 

 

 

 

 

Staartmees.  Meer info: Klik hier         

 

 

Tjifttjaf

Tjifttjaf

 

 

 

 

 

 

 

Tjiftjaf.  Meer info: Klik hier         

 

 

Fitis

Fitis

 

 

 

 

 

 

 

Fitis.  Meer info: Klik hier      

 

 

Heggenmus

Heggenmus

 

 

 

 

 

 

Heggenmus.  Meer info: Klik hier         

 

 

Roodborst

Roodborst

 

 

 

 

 

 

Roodborst.  Meer info: Klik hier          

 

 

Winterkoning

Winterkoning

 

 

 

 

 

 

Winterkoning.  Meer info: Klik hier       

 

 

Boomkruiper

Boomkruiper

 

 

 

 

 

 

 

Boomkruiper.  Meer info: Klik hier         

 

 

Ook Grote Bonte Spechten, Gaaien, Zwarte Kraaien en Eksters bouwen hier hun nest.

Grote bonte specht

Grote bonte specht

 

 

 

 

 

 

 

Grote bonte specht.  Meer info: Klik hier           

 

 

Gaai

Gaai

 

 

 

 

 

 

 

Gaai. Meer info: Klik hier         

 

 

Zwarte kraai

Zwarte kraai

 

 

 

 

 

 

Zwarte kraai.   Meer info: Klik hier          

 

 

Ekster

Ekster

 

 

 

 

 

 

 

Ekster.  Meer info: Klik hier

       

 

Soms hoor je een Nachtegaal of Groene Specht.

Nachtegaal

Nachtegaal

 

 

 

 

 

 

 

Nachtegaal.  Meer info: Klik hier          

 

 

Groene specht

Groene specht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groene specht.  Meer info: Klik hier          

 

 

Rechts heb je het kleibos. De ondergrond is klei. Hier zijn de bomen 40 jaar geleden aangeplant door de Rijksdienst IJsselmeerpolders. Er staan populieren, essen, esdoorns, elzen en veel iepen. Die iepen zijn niet geplant maar het zaad is komen aanwaaien. Wellicht vanuit het Gooi. In 2009 zijn vrijwilligers gestart met het verrijken van dit bos door het creëren van een open plek en de aanleg van paden en takkenril structuur.

Links , het westelijke deel, groeit het zandbos. De ondergrond is ( opgespoten)zand. Dit bos is deels op natuurlijke wijze ontstaan. Met name het deel waar je nu staat is volstrekt natuurlijk en bestaat uit voornamelijk schietwilgen. Schietwilgen herken je makkelijk aan het lange smalle blad. 35 jaar geleden was dit een rietvlakte met enkele jonge schiet- en grauwe wilgen. De toenmalige jeugd stak dat riet met regelmaat aan. Enkele keren per jaar vormde de branden een goede oefening voor de brandweer.

Foto 44

Aan het eind van het fietspad staat aan de westzijde een Amerikaanse eik. Grote bladeren die prachtig verkleuren in de herfst.

Linksaf ga je tussen twee vlieren het zandbos in. 

Foto 4

Zodra je het bos inloopt dan hoor je in de zomer ook direct het gekwetter van de Spreeuwen. Als je goed kijkt, ook bij de open plek die je snel bereikt zie je in sommige boomstammen “oude” spechten gaten. Hier maken de Spreeuwen handig gebruik van om in te broeden.

Spreeuw

Spreeuw

 

 

 

 

 

 

Spreeuw.  Meer info: Klik hier         

 

 

Hoog in de bomen zitten soms Appelvinken te “zingen”

Appelvink

Appelvink

 

 

 

 

 

 

Appelvink.  Meer info: Klik hier          

 

 

In de winter verblijven in het bos Koperwieken, Sijsjes, Goudvinken en af en toe een Houtsnip.

Koperwiek

Koperwiek

 

 

 

 

 

 

Koperwiek.  Meer info: Klik hier        

 

 

Sijs

Sijs

 

 

 

 

 

Sijs.  Meer info: Klik hier            

 

 

Goudvink

Goudvink

 

 

 

 

 

 

Goudvink.  Meer info: Klik hier           

 

 

Houtsnip

Houtsnip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houtsnip.  Meer info: Klik hier        

 

 

Na 10 meter rechts staat achter de ril een oude acacia ofwel robinia.

Foto 5

Acacia ofwel robinia

Ooit door een van de eerste bewoners ( Jack of Piet ) aangeplant.

15 meter verder zie je de stobbe van de dikste wilg van het bos. De omtrek is 7,5  meter.

Foto 6

Wilgen stobbe.

 

Open plek in het zandbos.

Je kunt op het bankje gaan zitten.

Foto 7

 

Hier stonden aanvankelijk enkele wilgen in een bramenstruweel. Achter de rillen staan die er nog steeds. Er zijn hier in 2010 jonge bomen aangeplant die horen bij een duurzaam volwassen bos. Eik, beuk, tamme kastanje en linde groeien vanwege de zand ondergrond bijzonder langzaam.  Op de open plek is een kruidenmengsel gezaaid . In het voorjaar een zee van vergeetmanietjes. Daarna groeien er de koekoeksbloem en silenen en tot slot, peen, agrimonie en Koninginnekruid. Een keer per jaar wordt er gemaaid en wordt het gewas op de rillen aangebracht. Er staat ook veel zevenblad. Die is er ooit gekomen nadat een buurman een met zevenblad vervuild stekje in de tuin had geplant.

 

 

Bij de tweesprong schuin achter het bankje links aanhouden.

Foto 8A

Je loopt nu door een donker stukje.

Overal in het bos zijn takkenrillen gebouwd, deze zijn gebouwd door de bewoners die in het Windbos werken. Al het gekapte of omgewaaide hout wordt gestapeld. Effect van dit is dat je delen van het bos “af kunt sluiten voor mensen” op een natuurlijke manier. Zoogdieren, maar ook vogels hebben dan een rustige plek waar ze nauwelijks gestoord worden en van hun nodige rust kunnen genieten. Verder biedt het voor veel soorten prachtige ondoordringbare plekken waar veilig in gebroed kan worden. Veel soorten maken hier gebruik van, vooral de Zwartkop en Heggenmus.

Zwartkop

Zwartkop

 

 

 

 

 

 

 

Zwartkop.  Meer info: Klik hier

 

       

Heggenmus

Heggenmus

 

 

 

 

 

 

Heggenmus.  Meer info: Klik hier

        

 

Ook organisch materiaal worden in deze takkenrillen neergelegd. Zo ontstaan leefruimten voor  insecten, zwammen en dieren. Nadat de rillen zijn aangebracht zijn er aantoonbaar meer winterkoningen en egels in het bos.

Winterkoning

Winterkoning

 

 

 

 

 

 

Winterkoning.  Meer info: Klik hier      

 

 

Bij de eerste kruising heb je een grote schietwilg staan en bij de tweede kruising nog een fraai gevormde grauwe wilg.

Foto 9

Grauwe wilg

Het blad van de grauwe wilg is eirond en het bladerdek is dichter.

In dit gedeelte van het bos woont de vos.

Foto 9A

Vos

Wij lopen met een boog om de burcht heen. Je passeert het beachvolleyveld. 

Foto 10

Volleyballveld

In het begin was dit een speelplek voor de kinderen uit de buurt. Klein jeugdland. Vele hutten zijn toen gebouwd en afgebroken. Het huidige veld  is ruim 20 jaar geleden aangelegd. Jaren was dit één van de weinige beschutte openlucht beach voorzieningen in Nederland. De toenmalige Nederlandse top trainde hier. Nu wordt er in de zomermaanden op 3 avonden in de week plezier gemaakt met het beachvolley spelletje.

Tussen het pad en het volleyveld staat een strook frambozen. In juni kun je  hier smullen van de heerlijke vruchtjes. In het zand kun je sporenzoeken. De sporen van de ree en de vos zijn makkelijk herkenbaar.

In het najaar organiseert Greet op deze plek een nachtvlinderexcursie.

Foto 10A

De bomen rond het volleyveld kennen een aparte geschiedenis. Tussen het volleyveld en de kwelsloot staan bomen die Paul in 1998 uit het Meerveld heeft gespit en hier heeft geplant. De bomen gingen anders verloren door de bouw van de Velden. Het betreffen een kers, berken, een eik en een esdoorn. Aan de andere zijde heeft Paul enkele bijzonder bomen geplant. Zo staan er een mispel, geschonken door Thijs Gerritsen, een pruim, een kweepeer en  een amandel . je kunt hier een klein rondje lopen. Achter het kippenhok staat een boog waar een kiwi langs groeit, er groeit een steeneik en een parasol moerbei. Daar tegenover staat een inlandse vogelkers. Loop je naar de spar ( herinnering aan een lang vervlogen kerst) dan staan daar een drietal echte hazelnoten.

Bij de kwelsloot.

Rechts zie je het resterende deel van de kwelsloot.

Foto 11

Kwelsloot

Oorspronkelijk was de kwelsloot 100 meter langer. De sloot is in 1987 gegraven vanwege de omvattende overlast door het hoge grondwater.Dat mede veroorzaakt wordt door de kwel onder de dijk door.In die beginjaren dronken hier dagelijks de reeën en had de ijsvogel hier een nestholte in de oever.Tot aan het kromslootpark lag hier tot 1998 een prachtig natuurgebied. Na de bouw van de Velden ontstond het huidige beeld.

Foto 45

Kwelwateroverlast

IJsvogel

IJsvogel

 

 

 

 

 

 

 

IJsvogel.   Meer info: Klik hier         

 

 

De groene verbinding haaks op de kwelsloot verbind het windbos met het Kromslootpark en het beginbos.

Foto 12

Dat is een belangrijke ecologische zone. Daardoor is het mogelijk dat jaarlijks de windbosree haar jong in het windbos werpt.

Meteen links het bos weer in. 

Foto 13

Je loopt evenwijdig aan de rand van het bos. Eerst loop je onder enkele grauwe wilgen en vlier van het eerste uur. Bij een grote schiet wilg, een grote driepoot, ga je links. Je passeert Greets open plek. Een plek die de vrijwilligers ,die het windbos onderhouden, in 2012 hebben gemaakt. Het betreft een voor vogels aantrekkelijke plek. Ron heeft een appelboom geschonken die hier op de rand is geplant. In het voorjaar van 2013 is hier een kruidenmengsel gezaaid.

Veel ganzenbloemen, korenbloemen , bolderik en klaproos lieten zich in 2013 zien.

Foto 14

Greets open plek

Het grootste deel van de aanplant in dit deel van het bos stamt uit 1998. Die aanplant , meidoorn, lijsterbes, kornoelje, kardinaalsmuts en es, is er gekomen door een ingreep van de bewoners. Op een ochtend hoorde Paul de kettingzaag. Een aannemer was begonnen met het vellen van alle opslag. Dit was in strijd met de afspraken die bewoners gemaakt hadden met de gemeente. De aannemer had opdracht gekregen om alles te vellen op een paar grote solitaire wilgen na. Je kunt zien dat in deze hoek van het bos nog drie grote wilgen staan. De gemeente had als gewenst beeld enkele solitaire bomen en daaronder een kruidenlaag. Een situatie die ook in het Krachtveld gerealiseerd is. Wij hadden daarentegen afgesproken om het gesloten bos te behouden. Paul heeft het werk stilgelegd en Jack heeft in het stadhuis de juiste mensen op de afspraak gewezen. De zagers zijn verdwenen en later zijn de struweel planten geplant zoals kornoelje, kardinaalsmuts, lijsterbes en meidoorn. Er zijn enkele berken uit de Velden ingeplant en er zijn essen en eiken geplant. In de winter van 2012/2013 zijn duizenden bolletjes in het bos geplant, waaronder de bosanemoon.

Foto 14A

Verlaten van Greets open plek.

Linksaf en dan even verderop weer rechts.

Je loopt al snel door het wilgenoerbos. Rechts zie je een steenuilen kist. Er heeft van alles in gebroed behalve een steenuil.

Steenuil

Steenuil

 

 

 

 

 

 

Steenuil.  Meer info: Klik hier        

 

 

Aan het eind van het pad maakt het pad een scherpe bocht naar rechts – er staat hier dauwbraam en hop – en loop je het zandbos uit. 

Foto 15

Je gaat over het fietspad de plek op waar niet gebouwd mag worden.

Als je het bos uitkomt loop je door de orchideeën velden naar de dijk van het Gooimeer. In de winter lijkt het hier gewoon een grasvlakte. In dit gebied leven enorm veel insecten en emelten (larven van de langpootmug) waar veel vogels, waar vooral Merels en Spreeuwen komen foerageren. Tijdens de trektijd in het voor- en najaar kunnen hier onverwachte leuke vogelsoorten neerstrijken om even bij te tanken voor ze weer doorvliegen naar hun broed- of overwinteringsgebieden.

Merel

Merel

 

 

 

 

 

 

 

Merel.  Meer info: Klik hier  

 

      

Spreeuw

Spreeuw

 

 

 

 

 

 

Spreeuw.  Meer info: Klik hier

       

 

De plek waar niet gebouwd mag worden.

Er staan op dit stukje 11 aangeplante abelen( 2000) Die zijn geplant rond de oorspronkelijke schiet en grauwe wilgen. Die zijn goed te zien op deze luchtfoto uit 1982. Bij de besluitvorming over de Velden gedurende 1992-1998 is er besloten dat hier niet gebouwd diende te worden. De raad is hier in 2010 op terug gekomen en wil dat er hier een 8 verdiepingen hoog flatgebouw komt te staan. Dat gaat ten koste van een uniek natuurgebiedje. Nat, door de kwel , in de winter en droger in de zomer. Een geweldige orchidee/ratelaar plantengemeenschap en alle planten die thuis horen bij een wisselde grondwaterstand. De paddenpoel is permanent nat met als bewoners de kikker, libellen en waterjuffers.

Luchtfoto deel Hoekwierde 1982

Luchtfoto deel Hoekwierde 1982

 

 In februari 2010 is hier door 200 omwonenden geprotesteerd. In 2012 is dat protest op ander wijze over gedaan.

Foto.23A Protest 2012

Protest 2012

De definitieve besluitvorming is in de laatste maanden van 2013.In een wekelijkse collum heeft paul de ontwikkeling van de bijzonder flora en fauna in dit gebiedje beschreven.

Je loopt door een hoek van het natuurgebied en je passeert het fietspad dat van en op de dijk gaat.

Foto 16

De vlinder/orchidee weide.

Je loopt nu door een weide die in het voorjaar vol staat met orchideeën. De gewone en de gevlekte rietorchis. In de zomer vliegen hier talloze vlinders die hier op een grote verscheidenheid aan waardplanten leven en daarvan afhankelijk zijn.

De dijk op en over en dan linksaf.

Langs het Gooimeer waan je je in een andere wereld. Hier zitten juist veel watervogels.

Langs het water tref je Futen, Meerkoeten en diverse eenden soorten aan. Vaak zitten er Krakeenden en Kuifeenden. Af en toe een Krooneend. Ook Grauwe Ganzen en Grote Canadese Ganzen rusten hier vaak uit op het water.

Fuut

Fuut

 

 

 

 

 

 

Fuut.  Meer info: Klik hier         

 

 

Meerkoet

Meerkoet

 

 

 

 

 

 

 

Meerkoet.  Meer info: Klik hier           

 

 

Krakeend

Krakeend

 

 

 

 

 

 

Krakeend.  Meer info: Klik hier        

 

 

Kuifeend

Kuifeend

 

 

 

 

 

 

 

Kuifeend.  Meer info: Klik hier       

 

 

Krooneend

Krooneend

 

 

 

 

 

 

Krooneend.  Meer info: Klik hier         

 

 

Grauwe gans

Grauwe gans

 

 

 

 

 

 

Grauwe gans.  Meer info: Klik hier

 

 

Grote Canadese gans

Grote Canadese gans

 

 

 

 

 

 

Grote Canadese gans.  Meer info: Klik hier     

 

 

Dit deel van het Gooimeer wordt gebruikt als slaapplaats van Meeuwen. Zo kunnen er hier in sommige jaargetijden duizenden Storm- en Kokmeeuwen de nacht doorbrengen op het water.

Stormmeeuw

Stormmeeuw

 

 

 

 

 

 

Stormmeeuw.  Meer info: Klik hier      

 

 

Kokmeeuw

 

 

 

 

 

Kokmeeuw.  Meer info: Klik hier          

 

 

In de zomer vliegen er ook Visdiefjes over. Dit zijn kleine sterns die op visjes jagen. Zij broeden op de eilanden in het Gooimeer.

Visdief

Visdief

 

 

 

 

 

 

Visdief.  Meer info: Klik hier        

 

 

In de wintermaanden zitten hier Brilduikers, en aan de overkant van het water dicht tegen Huizen aan overwinteren honderden Kleine Zwanen. Deze zwanen komen uit het hoge noorden en eten hier het fonteinkruid uit het water. Hun “gejodel” is soms als de wind goed staat over het water te horen.

Brilduiker

Brilduiker

 

 

 

 

 

 

Brilduiker.  Meer info: Klik hier       

 

 

Kleine zwaan

Kleine zwaan

 

 

 

 

 

 

Kleine zwaan.  Meer info: Klik hier      

 

 

Foto 17

 

Foto 17A

 

Foto 17B

Hier tref je het spectaculaire uitzicht over het Gooimeer richting de oude Zuiderzeekust. Aan de overzijde eindigt de Utrechtse heuvelrug. Je ziet de kerktoren van Naarden en de Hollandse brug.

Bij de trap de dijk weer af.

Foto 18

 

Foto 19

Deze trap is in 2011 als onderdeel van het groot onderhoud aangelegd. Vlak na de aanleg hebben onverlaten de helft van de roestvrij stalen trapleuning gestolen. Die leuning is in augustus 2013 terug geplaatst.

Beneden aan de trap zijn we weer terug in het Windbos en tref je dezelfde vogels aan als in het eerste stuk van de wandeling in het Windbos.In het eerste stuk rechts, staan een aantal bomen begroeid met klimop (hedera). Daarin broeden ontzettend veel vogels zoals Houtduiven, Gaaien, Merels en zelfs Huismus.

Houtduif

Houtduif

 

 

 

 

 

 

Houtduif.  Meer info: Klik hier          

 

 

Gaai

Gaai

 

 

 

 

 

 

 

Gaai.  Meer info: Klik hier       

 

 

Merel

Merel

 

 

 

 

 

 

 

Merel.  Meer info: Klik hier        

 

 

Huismus

Huismus

 

 

 

 

 

 

 

Huismus.  Meer info: Klik hier     

 

 

Dicht bij de huizen leven de Huismussen, Heggenmussen en Turkse Tortels.

Heggenmus

Heggenmus

 

 

 

 

 

 

Heggenmus.  Meer info: Klik hier     

 

 

Turkse tortel

Turkse tortel

 

 

 

 

 

 

Turkse tortel.  Meer info: Klik hier       

 

Onder aan de dijk gaat de route verder naar links langs het windbos. Je passeert enkele inhammen in de bosrand die in de winter van 2012/2013 zijn aangebracht. De EZH zaagploeg heeft hier bomen gezaagd . Er zijn jonge bomen aangeplant en er is een zaadmengsel ingezaaid. Ook hier bloeide in 2013 veel korenbloemen  en klaprozen. Was de bosrand oorspronkelijk saai met een muur van iepen opslag. Door de ingrepen in de bosrand is de aantrekkelijkheid en het soortenbestand aan flora en fauna vergroot.

In dit tweede stuk bos is in de kruin van een gesnoeide boom vlak bij de woningen is een groot gevlochten nest geplaatst. Wie weet gaat ooit een Buizerd of Havik hier zijn horst op bouwen.

Buizerd

Buizerd

 

 

 

 

 

 

 

Buizerd.  Meer info: Klik hier     

 

 

Havik

Havik

 

 

 

 

 

 

 

Havik.  Meer info: Klik hier     

 

In de buurt leeft ook een kleinere roofvogel. Dit is de Sperwer die vaak op vogels jaagt en er heel wat verschalkt in de Hoekwierde. In het bos zie je soms allemaal veren op de grond liggen van vogels die door de Sperwer geslagen en geplukt zijn.

Sperwer

Sperwer

 

 

 

 

 

 

Sperwer.  Meer info: Klik hier       

 

Voordat je tussen twee grote populieren het windbos in gaat eerst even een stormverhaal.

Foto 19A

 

Foto 19B

Op 28 oktober 2013 woedde er een flinke storm met snelheden van wel 140-160 km. per uur. Vele bomen zijn helaas geveld onder andere in het Zandbos, Kleibos en Windbos.Voor dat je het bos inloopt zie je links nog een stille getuige van een grote boom waar de kluit nog te zien is.Vervolgens loop je nu door het aangeplante bos. Met 40 jaar oude populieren en esdoorns en essen. Ook in dit bos dat groeit op klei zijn paden en rillen aangebracht.

 

Grote open plek om even uit te rusten.

In het laatste stuk van het bos bij deze open plek is in de boom links van het bankje een Bosuilen kast geplaatst. Daar er in Flevoland nog geen Bosuilen voorkomen heeft de Holenduif z’n kans gegrepen en de nestkast gekraakt.

Bosuil

Bosuil

 

 

 

 

 

Bosuil.  Meer info: Klik hier       

 

 

Holenduif

Holenduif

 

 

 

 

 

 

 

Holenduif.  Meer info: Klik hier        

 

 

Foto 20

In 2010 zijn hier een 4 tal grote populieren omgehaald. Hierdoor ontstond een open plek die is ingezaaid met hetzelfde zaadmengsel als in het zandbos. Je ziet nu het effect van een voedselrijke en voedselarme ondergrond. Aan de rand van de openplek zijn duurzame bomen ( Tamme kastanje, lijsterbes, eik en beuk) geplant door de deelnemers aan de EZH. Aan de zuidzijde staat een bankje. Aan de oostzijde liggen schijven van de populier die in het voorjaar van 2013 is geveld. Er staan nu nog drie grote populieren rond de open plek. Die blijven staan.

Naar het fietspad; einde van de wandeling.

Foto 21

Linksaf, einde wandeling.

 

Algehele omschrijving en foto’s: Paul Weber
Foto’s  vogels van internet en omschrijving vogels: Greet Boomhouwer
Digitale integratie wandelroutes: Hans Lap
 
Wil je meer weten over de planten en dieren die hier leven en groeien dan kun je contact zoeken met Marion, Nicolette, Greet of Paul.

 

 

 

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Thema door Anders Norén