www.hoekwierde.nl

Welkom bij de Bewonersgroep Hoekwierde

Taak Risico Analyse – zaagteam logistiek

Groep: Vrijwilliger Bosbeheer – Zaagteam

Taak:  Opruimen en transport
Activiteit Risico Beheersmaatregel
Opruim werkzaamheden Verwonding door motorzaag » Veiligheidshesje/jas dragen
» Minimaal twee meter afstand van een zager met draaiende motor/accu-zaag houden
» Aanwijzingen van zager/beveiliger opvolgen
Gehoorschade nabij draaiende motorzaag » Gehoorbescherming dragen
Verwonding door takken, stammen en houtblokken » Werkhandschoenen dragen
» Aanwijzingen van zager/beveiliger opvolgen
» Veiligheidsbril dragen
» Veiligheidsschoenen/laarzen dragen
Vallen / struikelen » Opletten bij lopen (stammen en takken over paden, gladde stukken,  etc.
» Stevig en goedpassend (veiliheids-) schroeisel dragen
Werken met gereedschap(takkenschaar, bijl, riek etc.) verwonden van zichzelf en anderen » Kennis hebben van het gebruikte gereedschap en de mogelijke gevaren bij gebruik hiervan.
» Opletten en gebruiksvoorschriften in acht nemen
» Veiligheidsafstand houden
Houttransport Verwonding door (vallende) houtblokken tijdens beladen, ontladen en transport » Veiligheidsschoenen/laarzen dragen
» Werkhandschoenen dragen (tegen splinters etc.)
Verwonding door/tijdens transport (trekker met aanhangwagen) » Aanwijzingen bestuurder volgen
» Goed opletten/vasthouden tijdens (mee-)rijden op de aanhanger

Thema door Anders Norén